Projects » Sjømilitært manntall 1706-1707 for Egersund og Ogna sogn » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Johannes Pedersen Tofte MP (1692 - d.)

"Toftum"

Skifte 06.04.1742: n. 1701 hos sin stefar i Egersund, 9 år gammel n. 1706 hos sin mormor på Årstad, 13 år gammel

5/4/2014 5/4/2014

Peder Andersen Sundt MP (1672 - 1714)

"Egersund", "Stranden"

Tjener på Sestad i 1701, Foreldrene døde, stående soldat, født på Hadland, 32 år Bor på Egersundstranden i 1706, 31 år innrullert soldat 46 år ved begravelsen 28.12.1714, noe som er 4 år for mye. S...

11/17/2008 4/28/2014

Nils Andersen Birkeland MP (1675 - d.)

Tjener på Myklebust i 1701, født på Hadland 26 år gammel, foreldre døde Tjener Torger Helgesen Østebrød i 1706/07 og er da oppgitt til å være 32 år gammel. Nevnt på Birkeland flere ganger 1715 og u...

9/2/2013 4/28/2014

Peter Hansen Bowitz MP (1682 - 1735)

"Peder", "Bovits"

6/10/2011 12/29/2013

Nils Hansen Bowitz MP (1686 - c.1707)

På vårtinget 1719 fremkommer Ole Rasmussen på enken etter Hans Bowitz, Elisabeths vegne samt på hennes barns vegne: Theophilus, Peter, Kristoffer, Hans, Maria, Karen. De ønsker å gjøre opp boet etter d...

12/29/2013 12/29/2013

Nils Olsen Skadberg MP (1676 - 1731)

Nevnt 30 år i 1706 og født på Sestad, det må være feil, det er ingen Ole på Sestad i det tidsrommet. Han er mest sannsynlig sønn av Ole Omundsen Hellvik n. ekstraskatt 1713 n. militærrull 1718, 54 ...

4/8/2011 12/27/2013

Sakarias Villumsen Stranden MP (1703 - 1754)

"Zacharias", "Willumsen", "Egersund"

n. 3 år i 1706 n. militærrull 1718, 14 år n. 34 år i 1734 gift og bor i Egersund, kaller seg Stapnes 18.11.1738: Tingboka, ny innkommet som skatteyter i klassen husmann i Egersund er Sakarias Vil...

8/10/2011 12/12/2013

Elling Jakobsen Hovland MP (1700 - 1761)

n. 1 år i 1701 på Helland n. 4 år i 1706 på Hadland n. militærrull 1718, 14 år, hos faren på Hadland 20.11.1724: Tingboka, tinglyses bygselseddel datert 04.12.1723 på 9 spann korn i Hovland fra L...

1/27/2012 12/12/2013

Karsten Jensen Vestre Svanes MP (1693 - 1763)

"Casten", "Sestad", "Leidland", "Vestre Svanes"

n. 12 år i 1706 på Vestre Svanes n. 40 år i 1734 gift og bor på Sestad. Kaller seg Svanes n. 58 år i 1758 Husmann med kone Ingeborg 54 på Leidland Kalles Sestad ved svogeren, Nils Nilsen Punter...

5/17/2011 12/12/2013

Isak Nilsen Stranden MP (1687 - 1744)

"Isack", "Haaland", "Nielsen", "Egersund"

n. 14 år i 1701 hos moren Gunhild Tollaksdatter på stranden n. 19 år i 1706 (født Egersund) kalles "Håland" 05.12.1711: Tingboka, stevner tolleren i Stavanger Berete Mikkelsdatter for hennes festem...

1/25/2012 12/8/2013

Elling Karlsen Egersund MP (1676 - 1735)

"Stranden"

n. 25 år i 1701 på stranden hos sin mor som er enke, tjener på Eie n. 29 år i 1706 (født Egersund) kaller seg Elling Karlsen Årstad n. med hustru og 3 barn og 2 tjenere i 1711 05.12.1711: Tingbok...

5/24/2011 12/8/2013

Tollak Kristoffersen Walchenberg MP (1679 - 1735)

"Wallenberg", "Egersund"

n. 22 år i 1701 "Seiler med Theophilus Bowidtz" 27.11.1705: Tingboka: Tollak Kristoffersen stevnes for han skal ha skåret Tore Mikkelsen med en kniv og slått ham. Anders Olsen Veshovde og hans kone A...

5/24/2011 12/8/2013

Endre Mikkelsen Øglend MP (1647 - 1724)

19.03.1685: Tingboka, kalles Endre Mikkelsen Øglend og utnevnes til å gjøre lagmannseden: n. Legdsrrull 1686 med fullt navn n. 50 år i 1700 n. 46 år i 1701 n. 53 år i 1706 (født Øglend) med 4 s...

1/27/2012 12/8/2013

Mikkel Olsen Egersund MP (c.1647 - 1709)

"Tel", "Teel", "Michel", "Mickel", "Tordsen", "Olufsen", "Rødhelle"

n. 64 år i 1701 på Rødhelle n. 60 år i 1706 (født i Telemrk) med 2 sønner Tore 19 f. Telemark bor på stranden og Rolf 10 f. Rødhelle

11/8/2013 12/7/2013

Tore Mikkelsen Brandt MP (1683 - 1742)

"Toere", "Tord", "Tor", "Mickelsen", "Michelsen", "Brant"

n. 18 år i 1701 på Rødhellen n. 25 år i 1706 (født i Telemark) på stranden n. 14.12.1706: Tingboka og lensregnskapet da han må bøte for å ha begått leiermaål med sin kone før de var gift: n. 50 å...

11/8/2013 12/7/2013

Rolf Mikkelsen Egersund MP (1697 - 1735)

"Roel", "Roalf", "Rolv", "Rolff", "Michelsen", "Tille"

n. 3 år i 1701 n. 10 år i 1706 (født Rødhellen) 07.03.1725: Tingboka, stevnes Rolf Mikkelsens kone Edi for slagsmål med Judita Nilsdatter (blir begravd i Egersund 08.08.1746, 73 år gammel): 20....

11/8/2013 12/7/2013

Kristen Torgersen Skadberg MP (1682 - 1741)

n. 20 år i 1701 hos sin mor n. 28 år i 1706 (født Skadberg) med 1 sønn Torger 4 år f. Skadberg n. med hustru og 3 barn, hans mor og søster i 1711 n. ekstraskatt 1713 n. militærrull 1718, 46 år,...

7/13/2008 12/7/2013

Torger Kristensen Sirevåg MP (1703 - 1741)

n. 4 år i 1706 (født Skadberg) n. militærrull 1718, 13 år, hos sin far på Skadberg 14.03.1727: Tingboka, tinglyses skjøte datert 22.02.1727 på 0.5 hud i Sirevåg fra Torger Ege(?) til Torger Kristen...

7/13/2008 12/7/2013

Tjerand Eriksen Ogna MP (1699 - d.)

12/7/2013 12/7/2013

Ole Eriksen Ogna MP (1704 - d.)

12/7/2013 12/7/2013

Erik Tjerandsen Sæland MP (c.1665 - c.1733)

"Ogna", "Tjærandson"

Konstituert lensmann i Valle skiprede fra 1732 22.11.1701: Tinglyses kjøpebrev fra Erik Ogna og Lars Nilsen Midbrød på 7 spann korn i Skadberg til Peder Torkildsen Myklebust. Datert Stavanger 17.10...

5/3/2011 12/7/2013

Mathias Olsen Vatnemot MP (1678 - 1730)

"Olufsen"

n. 23 år i 1700 23 år i Manntallet 1701 n. 28 år i 1706 (født Vatnemot) med 1 sønner Ole 3 f. Vatnemot n. med hustru og 2 barn og 1 dreng i 1711

9/19/2010 12/7/2013

Ole Mathiassen Holmane MP (1701 - 1758)

"Vatnamot"

n. 3 år i 1706 (født Vatnemot) n. 32 år i 1734

3/4/2010 12/7/2013

Viljen Larsen Årstad MP (1658 - 1716)

"Willie", "Villie", "Laursen", "Lauritsen"

n. Legdsrrull 1682/1686 med fullt navn 16.11.1697: Tingboka, Viljen Larsen Årstad stevner Ole Olsen (Svenske) og Tollak Kristoffersen for de på sjøen har gjort skade på hans båt og slått ham: 16.11...

5/22/2011 12/7/2013

n. 20 år i 1701 n. 27 år i 1706 (født Østebrød)

3/26/2011 12/7/2013

Sigbjørn Andersen Østebrød MP (1639 - bef.1711)

"Ysterbrød"

n. 16 år i 1664 n. 60 år i 1701 n. 64 år i 1706 (født Helleland sogn) med 2 sønner Rasmus 28 og Hans 27 begge f. Østebrød 1695: Nevnes i tingboka at han er gift med en kvinne hvis bestefar er O...

3/26/2011 12/7/2013

Jødel Pedersen Østebrød MP (1692 - d.)

"Liødel"

Hos sin morfar på Årstad i 1701

5/10/2011 12/7/2013

Peder Rasmussen Østebrød MP (1703 - 1768)

n. militærrull 1718, 13 år, hos sin far n. 31 år i 1734 gift og bruker 8 spann i Østebrød n. 64 år i 1758 med kone Martha 70 og barn Peder 26 og Malene 25

1/16/2011 12/7/2013

Rasmus Sigbjørnsen Østebrød MP (c.1676 - 1737)

"Sigbiørnsen"

n. 26 år i 1701 n. 28 år i 1706 (født Østebrød) med 1 sønn Peder 3 og en stesønn Jødel Pedersen 13 begge født Østebrød n. med hustru og 4 barn i 1711 29.11.1712: Tingboka, utnevnes til å gjøre la...

2/14/2010 12/7/2013

Atlak Torgersen Egersund MP (1704 - 1772)

"Aslak", "Aslack", "Atlag", "Sæstad", "Sestad", "Stranden"

n. 2 år i 1706 n. 30 år i 1734 n. 59 år i 1758, På stranden og kaller seg Sestad, med kone Ester 51 og barn Torger 8 n. 70 år i 1770 på Stranden, svakelig fattigmann, med sønn Torger 20 år som ha...

5/21/2011 12/7/2013

5/21/2011 12/7/2013

Torger Helgesen Sestad MP (1639 - 1712)

"Østebrød", "Torgier", "Helliesen"

n. 16 år i 1664 som dreng på Sestad, feilaktig oppgit som "Torkild" i fogdens manntal, men "Torger" i prestens manntall n. militærrull 1669 med fullt navn, innrullert 1665 n. 60 år i 1700 n. 62 å...

2/16/2011 12/7/2013

Atlak Taraldsen Seglem MP (1685 - d.)

"Aslak"

4/13/2012 12/7/2013

Tollak Brynildsen Skadberg MP (1681 - d.)

"Egersund"

9/12/2011 12/7/2013

Tarald Isaksen Seglem MP (1703 - 1744)

N. 3 år i 1706 n. 31 år i 1734 Skifte 5.8.1744: Enke Elen Hansdatter med verge Anders Hansen Lille Ege (hennes bror) Felles barn: Isak 9 år med formynder morbrodre Hans Hansen Hans 7 år...

5/3/2011 12/7/2013

Isak Taraldsen Seglem MP (1671 - 1745)

"Seiglem"

n. 31 år i 1701 27.11.1705: Tingboka, tinglyses bygselsseddel datert Egersund 26.11.1705 på 3 spann korn i Seglem fra Tarald Roaldsen Seglem til hans sønn og 1 spann fra Tarald Rasmussen Seglem til I...

5/3/2011 12/7/2013

Tarald Roaldsen Seglem MP (1625 - 1716)

n. 35 år i 1664 06.11.1679: Tingboka, forkynnes kjøpebrev datert Kvalbein15.06.1678 på noe i Seglem fra Reiar Sigbjørnsen (Håland, som var gift med søster av Tarald Seglem) med flere til Tarald Segle...

5/7/2007 12/7/2013

Tarald Rasmussen Seglem MP (1667 - 1732)

"Seiglem"

Var midlertidig lensmann i Egersund i 1720: Kirkeverge i Egersund 1713 (nevnt i tingboka 07.07.1713) 26.11.1692: Kjøper gods i Friestad av Jeremias (Gjermund) Mortensen Hovland i Helleland og Git...

3/9/2011 12/7/2013

Jakob Nilsen Egersund MP (1690 - d.)

Tingboka 27.11.1714 sier at han heter Jakob Nilsen Midbrød og at han ble gift med Gøe Nilsdatter 23.09.1714 og at de fikk ett barn 30.09.1714. Dømmes for leiermål. Kirkeboka har trolovelsen deres 27.05...

5/21/2011 12/7/2013

Jødel Nilsen Midbrød MP (1676 - 1713)

"Liødel"

Skifte 26.05.1713: Her står det at han bodde og var "karl" hos Tarald Roaldsen Seglem og at han ble borte under fiske på sjøen rundt kyndelsmessetider (Kyndelsmesse er 2. februar). Det står også at...

5/21/2011 12/7/2013

Lars Nilsen Midbrød MP (1675 - 1750)

"Laurs", "Lauris"

17.11.1698: Tinglyses kjøpe brev fra Ivar Rasmussen Skadberg, Lars Nilsen Midbrød og Erik Tjerandsen Ogna på 5 spann og 10 mark korn i Seglem til Tarald Rasmussen Seglem. Kjøpebrev datert Stavanger 18....

5/21/2011 12/7/2013

Markus Pedersen Stranden MP (1688 - 1757)

"Marcus", "Marchus"

n. 13 år i 1701 hos sin stefar Villum Torgersen på Midbrød n. 19 år i 1706 (født Midbrød) hos sin stefar Villum Torgersen n. 47 år i 1734 gift

2/24/2012 12/6/2013

Rasmus Pedersen Midbrød MP (1683 - d.)

n. 18 år i 1701 hos sin stefar på Midbrød n. 23 år i 1706 (født Midbrød) hos sin stefar

2/24/2012 12/6/2013

Peder Villumsen Midbrød MP (1694 - 1739)

"Peter", "Petter", "Williesen"

n. 7 år i 1701 n. 12 år i 1706 (født Midbrød) n. militærrull 1718, 23 år n. 40 år i 1734 gift Gift 1. gang 1718 Skifte på Egersundstranden 09.05.1739: Barn: Villum 19 Ingeborg Kar...

2/16/2011 12/6/2013

Villum Torgersen Midbrød MP (1675 - 1743)

"Vellie", "Willie", "Vilje", "Willum", "Torgiersen"

n. 30 år i 1700 n. 28 år i 1701 n. 32 år i 1706 (født Østebrød) med 1 sønn Peder 12 f. Midbrød og to steseønner Rasmus Pedersen 23 og Markus Pedersen 19 begge født Midbrød n. med hustru og 3 barn...

2/16/2011 12/6/2013

Elling Hansen Midbrød MP (1700 - d.)

n. militærrull 1718, 16 år, hos sin far

5/9/2011 12/6/2013

Var lensmann etter sin far 18.11.1693: Tingboka, kalles lensmann: 09.01.1694: Tingboka, kalles lensmann: n. 36 år i 1700 n. 35 år i 1701 n. 37 år i 1706 (født Myklebust) med 1 sønn Elling 5...

4/14/2011 12/6/2013

Torkild Aslaksen Løyning MP (1694 - d.)

6/30/2011 12/6/2013

Sivert Aslaksen Løyning MP (1691 - d.)

6/30/2011 12/6/2013

Tarald Pedersen Løyning MP (1678 - d.)

"Persen"

n. 26 år i 1700 feilaktig oppgitt som "Ellingsen" står at han har vært gift i 0.5 år n. 23 år i 1701 n. 27 år i 1706 (født Løyning) med 2 stesønner Sivert Aslaksen 14 og Torkild Aslaksen 11 begge f...

8/28/2009 12/6/2013

Anbjørn Ånonsen Løyning MP (1694 - 1755)

"Omundsen"

n. 12 år i 1706 på Løyning n. 43 år i 1734 gift og bruker 12 spann i Løyning hvor han bor. Født i Hustoft i Bjerkreim Skifte 15.05.1755: Nevnt er kona Helga Taraldsdatter og barna Knut Løyn...

6/29/2011 12/6/2013

Karl Knutsen Løyning MP (1700 - d.)

6/29/2011 12/6/2013

Knut Karlsen Løyning MP (1675 - 1715)

"Knud", "Carlsen"

n. 25 år i 1700 n. 26 år i 1701 n. 30 år i 1706 (født Løyning) med 1 sønn Karl 1 f. Løyning og en stesønn Anbjørn Omundsen Hustoft, Bjerkreim 12 n. med hustru og 2 barn i 1711 n. ekstraskatt 17...

6/29/2011 12/6/2013

Sivert Endresen Løyning MP (1697 - d.)

"Siver", "Siur"

n. 3 år i 1701 n. 8 år i 1706 på Løyning n. 36 år i 1734 gift og bruker 12 spann i Løyning Skifte i levende live 22.2.1757 da svigersønnen Peder Taraldsen Løyning skal overta gården: Barna er...

6/26/2011 12/6/2013

Torkild Endresen Sestad MP (1692 - 1762)

"Tuene"

n. 10 år i 1701 n. 13 år i 1706 n. 43 år i 1734 gift bor på Sestad. Født Løyning og kaller seg det n. 71 år i 1758 med kone Karen 66 og barn Maren 20 og Johanna 16 09.03.1731: Tinglyser bygsels...

6/26/2011 12/6/2013

Endre Torkildsen Løyning MP (1652 - 1740)

n. 50 år i 1700 nevnt feilaktig som "Taraldsen" n. 51 år i 1701 n. 54 år i 1706 (født Løyning) med 2 sønner Torkild 13 og Sivert 8 begge f. Løyning. Tjenestedreng Ole Jakobsen 20 fra Evje, Råbyggel...

6/26/2011 12/6/2013

Jon Olsen Leidland MP (1683 - 1713)

"Joen", "Olufsen"

n. 18 år i 1700 n. 21 år i 1701 n. 25 år i 1706 (født Leidland) n. innrullert og utkommandert i 1711 n. Ekstraskatt 1711 med en tj. dreng ved navn Peder Olsen, som er innrullert (er nok broren ...

1/24/2012 12/6/2013

Ivar Taraldsen Leidland MP (1677 - 1755)

"Iver", "Ifver", "Tarraldsen"

n. 30 år i 1700 02.04.1701: Tingboka, Nils (Tollefsen) Melhus stevner, på vegne av sin mor Joren Jørgensdatter Melhus, Ivar (Taraldsen) Leidland for å få igjen 9 Rd hun har gitt ham. Det opplyses at ...

7/2/2011 12/6/2013

n. militærrull 1718, 14 år, hos faren på Leidland

5/19/2011 12/6/2013

Nils Jødelsen Øksnebø MP (1701 - d.)

n. 5 år i 1706 (født Leidland) n. militærrull 1718, 16 år, hos faren på Leidland n. 32 år i 1734 født på Leidland men gift og bor på Øksnebø n. 60 år i 1758 hos sønnen

5/17/2011 12/6/2013

Salomon Jødelsen Skadberg MP (1697 - 1763)

"Jøelsen"

n. 5 år i 1701 n. 9 år i 1706 (født Leidland) 26.03.1729: Tingboka, tinglyses bygselseddel datert 10.03.1729 på 12 spann korn i Skadberg fra Tarald Rasmussen Seglem til Salomon Jødelsen: 09.03.17...

5/17/2011 12/6/2013

Nils Hansen Hellvik MP (1696 - 1738)

n. 5 år i 1701 n. 10 år i 1706 (født Leidland) 09.03.1731: Nevnt som oppsitter på Skadberg: n. 38 år i 1734 kalles Nils Hansen Leidland og bor på Hellvik Skifte 07.10.1738 Enke Turid Tjeran...

7/2/2011 12/6/2013

Hans Aslaksen Leidland MP (c.1652 - 1723)

"Adtlacksen", "Atlaksen", "Atlachsen", "Aslacksen", "Aslachsen", "Skadberg"

n. 46 år i 1700 n. 49 år i 1701 n. 52 år i 1706 (født Leidland) med 1 sønn Nils 10 f. Leidland n. med hustru i 1711 n. 1723 på Skadberg Enkemann i 1716 - Skifte 2/5-1716: Skiftet er mello...

5/17/2011 12/6/2013

Mikkel Ivarsen Hovland MP (1690 - 1739)

"Michel", "Iversen", "Egersund", "Egersundstranden"

n. 11 år i 1701 Stesønn av Jakob Torgersen n. 16 år i 1706 stesønn av Jakob Torgersen n. 44 år i 1734 gift og bor i Egersund Skifte 23.07.1739: Enke Turid Salomonsdatter Barn av 1 ekte: ...

7/9/2011 12/6/2013

Tolleiv Jakobsen Hovland MP (1702 - 1746)

"Tollef", "Tollei"

n. 4 år i 1706 n. militærrull 1718, 13 år, hos sin far på Hovland, 12.07.1725: Tingboka, stevnes Tollef Jakobsen for slagsmål. Vanskelig å lese men det kan virke som om han og Bodil Mikkelsdatter h...

2/14/2010 12/6/2013

Ivar Jakobsen Hovland MP (1698 - 1731)

06.07.1726: Tingboka, lensmann Klaus Benjaminsen med vitner Jødel Toresen Øglend og Ole Svendsen Hovland kommer for retten og forklarer Ivar Jakobsen Hovland sin slette tilstand og vanhelse. Det sies a...

4/27/2011 12/6/2013

Jakob Torgersen Hovland MP (c.1668 - 1732)

"Jacob", "Torgiersen"

n. 30 år i 1700 n. 31 år i 1701 n. 32 år i 1706 (født Sleveland, Helleland) med 2 sønner Ivar 7 og Tollef 4 begge f. Hovland samt en stesønn Mikkel Ivarsen 16 n. med hustru og 2 barn i 1711 n. ...

2/14/2010 12/6/2013

Rasmus Toresen Hovland MP (1706 - d.)

1/27/2012 12/6/2013

Jødel Toresen Øglend MP (1698 - 1755)

"Giødel", "Torsen", "Øglem", "Øglende"

n. 7 år i 1706 på Hovland n. militærrull 1718, 20 år, hos sin mor, enken på Hovland 23.11.1722: Tinglyses bygselseddel datert 04.12.1721 på 0.5 løp smør fra Jørgen Assersen Hiorth til Jødel Torsen ...

5/9/2011 12/6/2013

Tore Børildsen Hovland MP (1656 - 1717)

"Tord", "Toer", "Berulfsen"

30.06.1697: Tingboka, Jakob Børildsen Helland, Joren og Elen Børildsdøtre tinglyser et kjøpebrev til deres bror, Tore Børildsen på 9 spann korn i Hovland, brevet er datert Stavanger 20.06.1695: n. 50...

5/9/2011 12/6/2013

Karl Hansen Hovland MP (1705 - d.)

1/27/2012 12/6/2013

Ole Hansen Hovland, d.y. MP (1702 - 1741)

n. 4 år i 1706 n. militærrull 1718, 14 år, hos sin mor på Hovland 12.017.1730: Tingboka, tinglyses skjøte datert 12.06.1730 på et hus på Egersundstranden, som ligger mellom Erik Jakobsens og Lars O...

1/27/2012 12/6/2013

Pål Hansen Egersund MP (1697 - d.)

"Povel", "Paul", "Paal", "Poul"

n. 8 år i 1706 n. militærrull 1718, 20 år, hos sin mor på Hovland n. 36 år i 1734 gift og bor i Egersund

8/30/2011 12/6/2013

Torkild Hansen Hovland MP (1695 - d.)

8/30/2011 12/6/2013

Hans Hansen Hovland MP (1689 - d.)

8/30/2011 12/6/2013

Ole Hansen Hovland, d.e. MP (1678 - d.)

I skiftet etter faren 1709 står det at han var i kongens tjeneste i København på det tidspunktet

8/30/2011 12/6/2013

Hans Olsen Hovland MP (1646 - 1708)

"Olufsen"

n. 13 år i 1664 n. 54 år i 1700 n. 54 år i 1701 n. 60 år i 1706 (født Hovland) med 6 sønner Ole 24, Hans 16, Torkild 11, Pål 8, Ole d.y. 4, Karl 1 I følge fogdens manntall av 1664 var han da ...

2/14/2010 12/6/2013

Tollef Olsen Hovland MP (1638 - 1723)

"Tollei", "Tolleiv", "Olufsen"

n. 56 år i 1700 n. 57 år i 1701 n. 61 år i 1706 (født Hovland) n. Enkemann med og 2 barn i 1711

8/29/2011 12/6/2013

Didrik Didriksen Hovland MP (1683 - 1762)

n. Ekstraskatt 1711 med en tj. pige ved navn Martha Hansdatter (er nok datter til Hans Olsen Hovland): n. ekstraskatt 1713 n. militærrull 1718, 38 år, bygslet jord 1702, "Warlhjelper" På høstting...

5/27/2011 12/6/2013

Gullik Didriksen Hovland MP (1670 - d.)

Ved skiftet til faren 05.02.1709 står det at han er utenlands på dette tidspunkt

8/19/2011 12/6/2013

Didrik Svendsen Hovland MP (1619 - 1709)

n. 36 år i 1664 n. 82 år i 1700 n. 82 år i 1701 n. 86 år i 1706 (født Åse) med 2 sønner Gullik 32 er utenlands og Didrik 26 begge f. Hovland I følge fogdens manntall av 1664 var han da 36 år ...

4/7/2011 12/6/2013

5/3/2011 12/6/2013

Erik Sivertsen Nodland i neset MP (1673 - 1751)

"Erich"

n. 30 år i 1700 n. 28 år i 1701 n. 37 år i 1706 (født Nodland) med 1 sønn Endre 3 f. Nodland n. med hustru og 4 barn i 1711 n. ekstraskatt 1713 n. militærrull 1718, 51 år, bygslet jord 1697

9/6/2009 12/6/2013

Klemet Sivertsen Nodland i neset MP (c.1655 - 1745)

"Clemmet", "Clemet", "Clement"

18.11.1693: Tingboka, blir stevent for retten fordi hans kone er kommet for tidlig i barsel: n. 38 år i 1700 n. 40 år i 1701 n. 44 år i 1706 (født Egersunds sogn) n. med hustru og 2 barn i 1711...

6/12/2011 12/6/2013

Nils Villumsen Nodland MP (1703 - d.)

8/15/2011 12/6/2013

Svend Villumsen Nodland MP (1699 - d.)

1/15/2012 12/6/2013

Villum Svendsen Nodland MP (1670 - 1711)

n. 32 år i 1700 n. 34 år i 1701 09.07.1705: Tingboka, lensmann Ole Rasmussen Årstad stevner på fogdens vegne Halvor (Rasmussen) Kydland og Jens (Tollaksen eller Mikkelsen) Omdal for deres vitneprov...

8/15/2011 12/6/2013

n. 36 år i 1664 n. 70 år i 1700 n. 70 år i 1701 n. 74 år i 1706 (født Egersunds sogn) med 2 sønner Villum 37 og Knut bor på Melhus n. med hustru og 1 datter i 1711 n. ekstraskatt 1713 Ski...

5/9/2011 12/6/2013

Ole Andersen Puntervold MP (1706 - 1744)

n. 6 uker gammel i 1706 n. 28 år i 1734 bor på Stapnes Skifte 22.05.1744: Det oppgis enken Astrid Rolfsdatter med verge Tollak Puntervold på ene siden og den salige mannens søsken og mor på den...

8/11/2011 12/6/2013

Omund Andersen Puntervold MP (1703 - 1763)

"Ommund", "Osmund", "Anderssen", "Andersson", "Anderson"

n. 3 år i 1706 n. militærrull 1718, 14 år n. 31 år i 1734 gift og bor på Puntervold (bruker 22 spann), kaller seg Stapnes n. Militærrull 1745 n. 55 år i 1758 med kone Berthe 45 og barn Anna 25,...

5/29/2011 12/6/2013

Lars Andersen København MP (1695 - d.)

Selger på Høsttinget i Egersund, 17.11.1740 sine 18 mark (eller 6 spann) i Stapnes til broren Endre Andersen som han arvet av faren Anders Omundsen, skjøte datert København 14.08.1740:

5/29/2011 12/6/2013

Anders Omundsen Stapnes MP (1670 - 1741)

"Amundsen"

26.11.1692: Tingboka, får bygselseddel av presten Henrik Olsen i Egersund på 18 mark smør i Stapnes, seddel datert Husabø 29.09.1692: 16.11.1697: Tingboka, selger Tore Helgesen Svanes 9 mark smør på ...

5/29/2011 12/6/2013

Mikkel Jonsen Stapnes MP (1703 - 1758)

n. 3 år i 1706 n. militærrull 1718, 14 år n. 31 år i 1734 gift og bruker 12 spann i Stapnes Skifte 7.9.1758: Enke Kari Salvesdatter og barn: Bernt myndig Jon 7 år Karen 16 ugift Ann...

6/15/2011 12/6/2013

Bjørn Jonsen Stapnes MP (1700 - d.)

n. militærrull 1718, 18 år, har tjent

8/11/2011 12/6/2013

Lars Jonsen Stapnes MP (1696 - d.)

8/11/2011 12/6/2013

Jon Mikkelsen Stapnes MP (1670 - 1738)

"Joen", "Michelsen"

16.11.1697: Tingboka, Tollak Larsen Åse tinglyser kjøpebrev datert Stavanger 08.04.1697 på 4.5 mark smør i Stapnes til Jon Mikkelsen Stapnes: n. 36 år i 1700 n. 33 år i 1701 n. 40 år i 1706 (født...

6/15/2011 12/6/2013

Aslak Andersen Egersund MP (1673 - 1711)

"Aslack"

Skifte 09.08.1712: Enke Joren Rasmusdatter. Arving er hans far Anders Helgesen Stapnes. Han døde som matros i desember 1711 i kongens tjeneste

5/27/2011 12/6/2013

Mikkel Einarsen Stapnes MP (1696 - bef.1709)

5/27/2011 12/6/2013

Einar Andersen Stapnes MP (1663 - 1709)

n. 30 år i 1700 n. 34 år i 1701 n. 40 år i 1706 (født Stapnes) med 1 sønn Mikkel 9 f. Stapnes Skifte 26.08.1709: Her er bare datteren nevnt så broren hennes er nok død. Barnets farfar bekreft...

5/27/2011 12/6/2013

Anders Helgesen Stapnes MP (1641 - 1713)

n. 18 år i 1659 hos sin far n. militærrull 1663 med fullt navn innrullert 1661 n. 22 år i 1664 16.11.1691: Tingboka, forkynner Peder Åsulfsen på vegne av sin sønn Vermund Pedersen salg av 2 spann...

5/27/2011 12/6/2013