Projects » Sjømilitært manntall 1706-1707 for Egersund og Ogna sogn » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Johannes Pedersen Tofte (1692 - d.)

"Toftum"

Skifte 06.04.1742: n. 1701 hos sin stefar i Egersund, 9 år gammel n. 1706 hos sin mormor på Årstad, 13 år gammel

5/4/2014 5/4/2014

Peder Andersen Sundt (1672 - 1714)

"Egersund", "Stranden"

Tjener på Sestad i 1701, Foreldrene døde, stående soldat, født på Hadland, 32 år Bor på Egersundstranden i 1706, 31 år innrullert soldat 46 &#x...

11/17/2008 4/28/2014

Tjener på Myklebust i 1701, født på Hadland 26 år gammel, foreldre døde Tjener Torger Helgesen Østebrød i 1706/07 og er da oppgitt til å v�...

9/2/2013 4/28/2014

Peter Hansen Bowitz (1682 - 1735)

"Peder", "Bovits"

6/10/2011 12/29/2013

Nils Hansen Bowitz (1686 - c.1707)

På vårtinget 1719 fremkommer Ole Rasmussen på enken etter Hans Bowitz, Elisabeths vegne samt på hennes barns vegne: Theophilus, Peter, Kristoffer, Hans, Maria, Karen. De &#x...

12/29/2013 12/29/2013

Nils Olsen Skadberg (1676 - 1731)

Nevnt 30 år i 1706 og født på Sestad, det må være feil, det er ingen Ole på Sestad i det tidsrommet. Han er mest sannsynlig sønn av Ole Omundsen Hellvik...

4/8/2011 12/27/2013

Sakarias Villumsen Stranden (1703 - 1754)

"Zacharias", "Willumsen", "Egersund"

n. 3 år i 1706 n. militærrull 1718, 14 år n. 34 år i 1734 gift og bor i Egersund, kaller seg Stapnes 18.11.1738: Tingboka, ny innkommet som skatteyter i klassen husman...

8/10/2011 12/12/2013

Elling Jakobsen Hovland (1700 - 1761)

n. 1 år i 1701 på Helland n. 4 år i 1706 på Hadland n. militærrull 1718, 14 år, hos faren på Hadland 20.11.1724: Tingboka, tinglyses bygselseddel ...

1/27/2012 12/12/2013

Karsten Jensen Vestre Svanes (1693 - 1763)

"Casten", "Sestad", "Leidland", "Vestre Svanes"

n. 12 år i 1706 på Vestre Svanes n. 40 år i 1734 gift og bor på Sestad. Kaller seg Svanes n. 58 år i 1758 Husmann med kone Ingeborg 54 på Leidland Kall...

5/17/2011 12/12/2013

Isak Nilsen Stranden (1687 - 1744)

"Isack", "Haaland", "Nielsen", "Egersund"

n. 14 år i 1701 hos moren Gunhild Tollaksdatter på stranden n. 19 år i 1706 (født Egersund) kalles "Håland" 05.12.1711: Tingboka, stevner tolleren i Stavanger Ber...

1/25/2012 12/8/2013

Elling Karlsen Egersund (1676 - 1735)

"Stranden"

n. 25 år i 1701 på stranden hos sin mor som er enke, tjener på Eie n. 29 år i 1706 (født Egersund) kaller seg Elling Karlsen Årstad n. med hustru og 3 barn...

5/24/2011 12/8/2013

Tollak Kristoffersen Walchenberg (1679 - 1735)

"Wallenberg", "Egersund"

n. 22 år i 1701 "Seiler med Theophilus Bowidtz" 27.11.1705: Tingboka: Tollak Kristoffersen stevnes for han skal ha skåret Tore Mikkelsen med en kniv og slått ham. Anders Olsen Ve...

5/24/2011 12/8/2013

Endre Mikkelsen Øglend (1647 - 1724)

19.03.1685: Tingboka, kalles Endre Mikkelsen Øglend og utnevnes til å gjøre lagmannseden: n. Legdsrrull 1686 med fullt navn n. 50 år i 1700 n. 46 år i 1701 n....

1/27/2012 12/8/2013

Mikkel Olsen Egersund (c.1647 - 1709)

"Tel", "Teel", "Michel", "Mickel", "Tordsen", "Olufsen", "Rødhelle"

n. 64 år i 1701 på Rødhelle n. 60 år i 1706 (født i Telemrk) med 2 sønner Tore 19 f. Telemark bor på stranden og Rolf 10 f. Rødhelle

11/8/2013 12/7/2013

Tore Mikkelsen Brandt (1683 - 1742)

"Toere", "Tord", "Tor", "Mickelsen", "Michelsen", "Brant"

n. 18 år i 1701 på Rødhellen n. 25 år i 1706 (født i Telemark) på stranden n. 14.12.1706: Tingboka og lensregnskapet da han må bøte for �...

11/8/2013 12/7/2013

Rolf Mikkelsen Egersund (1697 - 1735)

"Roel", "Roalf", "Rolv", "Rolff", "Michelsen", "Tille"

n. 3 år i 1701 n. 10 år i 1706 (født Rødhellen) 07.03.1725: Tingboka, stevnes Rolf Mikkelsens kone Edi for slagsmål med Judita Nilsdatter (blir begravd i Egersund...

11/8/2013 12/7/2013

n. 20 år i 1701 hos sin mor n. 28 år i 1706 (født Skadberg) med 1 sønn Torger 4 år f. Skadberg n. med hustru og 3 barn, hans mor og søster i 1711 n. ekst...

7/13/2008 12/7/2013

n. 4 år i 1706 (født Skadberg) n. militærrull 1718, 13 år, hos sin far på Skadberg 14.03.1727: Tingboka, tinglyses skjøte datert 22.02.1727 på 0.5 h...

7/13/2008 12/7/2013

Tjerand Eriksen Ogna (1699 - d.)

12/7/2013 12/7/2013

Ole Eriksen Ogna (1704 - d.)

12/7/2013 12/7/2013

Erik Tjerandsen Sæland (c.1665 - c.1733)

"Ogna", "Tjærandson"

Konstituert lensmann i Valle skiprede fra 1732 22.11.1701: Tinglyses kjøpebrev fra Erik Ogna og Lars Nilsen Midbrød på 7 spann korn i Skadberg til Peder Torkildsen Myklebust. D...

5/3/2011 12/7/2013

Mathias Olsen Vatnemot (1678 - 1730)

"Olufsen"

n. 23 år i 1700 23 år i Manntallet 1701 n. 28 år i 1706 (født Vatnemot) med 1 sønner Ole 3 f. Vatnemot n. med hustru og 2 barn og 1 dreng i 1711

9/19/2010 12/7/2013

Ole Mathiassen Holmane (1701 - 1758)

"Vatnamot"

n. 3 år i 1706 (født Vatnemot) n. 32 år i 1734

3/4/2010 12/7/2013

Viljen Larsen Årstad (1658 - 1716)

"Willie", "Villie", "Laursen", "Lauritsen"

n. Legdsrrull 1682/1686 med fullt navn 16.11.1697: Tingboka, Viljen Larsen Årstad stevner Ole Olsen (Svenske) og Tollak Kristoffersen for de på sjøen har gjort skade på ha...

5/22/2011 12/7/2013

n. 20 år i 1701 n. 27 år i 1706 (født Østebrød)

3/26/2011 12/7/2013

Sigbjørn Andersen Østebrød (1639 - 1706)

"Ysterbrød"

n. 16 år i 1664 n. 60 år i 1701 n. 64 år i 1706 (født Helleland sogn) med 2 sønner Rasmus 28 og Hans 27 begge f. Østebrød 1695: Nevnes i tingbok...

3/26/2011 12/7/2013

Jødel Pedersen Østebrød (1692 - d.)

"Liødel"

Hos sin morfar på Årstad i 1701

5/10/2011 12/7/2013

n. militærrull 1718, 13 år, hos sin far n. 31 år i 1734 gift og bruker 8 spann i Østebrød n. 64 år i 1758 med kone Martha 70 og barn Peder 26 og Malene 25

1/16/2011 12/7/2013

Rasmus Sigbjørnsen Østebrød (c.1676 - 1737)

"Sigbiørnsen"

n. 26 år i 1701 n. 28 år i 1706 (født Østebrød) med 1 sønn Peder 3 og en stesønn Jødel Pedersen 13 begge født Østebrød n...

2/14/2010 12/7/2013

Atlak Torgersen Egersund (1704 - 1772)

"Aslak", "Aslack", "Atlag", "Sæstad", "Sestad", "Stranden"

n. 2 år i 1706 n. 30 år i 1734 n. 59 år i 1758, På stranden og kaller seg Sestad, med kone Ester 51 og barn Torger 8 n. 70 år i 1770 på Stranden, svakeli...

5/21/2011 12/7/2013

5/21/2011 12/7/2013

Torger Helgesen Østebrød (1639 - 1712)

"Torgier", "Helliesen"

n. 16 år i 1664 som dreng på Sestad, feilaktig oppgit som "Torkild" i fogdens manntal, men "Torger" i prestens manntall n. militærrull 1669 med fullt navn, innrullert 1665 n. 6...

2/16/2011 12/7/2013

4/13/2012 12/7/2013

Tollak Brynildsen Skadberg (1681 - d.)

"Egersund"

9/12/2011 12/7/2013

Tarald Isaksen Seglem (1703 - 1744)

N. 3 år i 1706 n. 31 år i 1734 Skifte 5.8.1744: Enke Elen Hansdatter med verge Anders Hansen Lille Ege (hennes bror) Felles barn: Isak 9 år med formynder morbrodre Ha...

5/3/2011 12/7/2013

Isak Taraldsen Seglem (1671 - 1745)

"Seiglem"

n. 31 år i 1701 27.11.1705: Tingboka, tinglyses bygselsseddel datert Egersund 26.11.1705 på 3 spann korn i Seglem fra Tarald Roaldsen Seglem til hans sønn og 1 spann fra Tarald R...

5/3/2011 12/7/2013

Tarald Roaldsen Seglem (1625 - 1716)

n. 35 år i 1664 06.11.1679: Tingboka, forkynnes kjøpebrev datert Kvalbein15.06.1678 på noe i Seglem fra Reiar Sigbjørnsen (Håland, som var gift med søster av...

5/7/2007 12/7/2013

Tarald Rasmussen Seglem (1667 - 1732)

"Seiglem"

Var midlertidig lensmann i Egersund i 1720: Kirkeverge i Egersund 1713 (nevnt i tingboka 07.07.1713) 26.11.1692: Kjøper gods i Friestad av Jeremias (Gjermund) Mortensen Hovland i Helleland...

3/9/2011 12/7/2013

Jakob Nilsen Egersund (1690 - d.)

Tingboka 27.11.1714 sier at han heter Jakob Nilsen Midbrød og at han ble gift med Gøe Nilsdatter 23.09.1714 og at de fikk ett barn 30.09.1714. Dømmes for leiermål. Kirkeboka...

5/21/2011 12/7/2013

Jødel Nilsen Midbrød (1676 - 1713)

"Liødel"

Skifte 26.05.1713: Her står det at han bodde og var "karl" hos Tarald Roaldsen Seglem og at han ble borte under fiske på sjøen rundt kyndelsmessetider (Kyndelsmesse er 2. februar...

5/21/2011 12/7/2013

Lars Nilsen Midbrød (1675 - 1750)

"Laurs", "Lauris"

17.11.1698: Tinglyses kjøpe brev fra Ivar Rasmussen Skadberg, Lars Nilsen Midbrød og Erik Tjerandsen Ogna på 5 spann og 10 mark korn i Seglem til Tarald Rasmussen Seglem. Kjø...

5/21/2011 12/7/2013

Markus Pedersen Stranden (1688 - 1757)

"Marcus", "Marchus"

n. 13 år i 1701 hos sin stefar Villum Torgersen på Midbrød n. 19 år i 1706 (født Midbrød) hos sin stefar Villum Torgersen n. 47 år i 1734 gift

2/24/2012 12/6/2013

n. 18 år i 1701 hos sin stefar på Midbrød n. 23 år i 1706 (født Midbrød) hos sin stefar

2/24/2012 12/6/2013

Peder Villumsen Midbrød (1694 - 1739)

"Peter", "Petter", "Williesen"

n. 7 år i 1701 n. 12 år i 1706 (født Midbrød) n. militærrull 1718, 23 år n. 40 år i 1734 gift Gift 1. gang 1718 Skifte på Egersundstr...

2/16/2011 12/6/2013

Villum Torgersen Midbrød (1675 - 1743)

"Vellie", "Willie", "Vilje", "Willum", "Torgiersen"

n. 30 år i 1700 n. 28 år i 1701 n. 32 år i 1706 (født Østebrød) med 1 sønn Peder 12 f. Midbrød og to steseønner Rasmus Pedersen 23 og ...

2/16/2011 12/6/2013

n. militærrull 1718, 16 år, hos sin far

5/9/2011 12/6/2013

Var lensmann etter sin far 18.11.1693: Tingboka, kalles lensmann: 09.01.1694: Tingboka, kalles lensmann: n. 36 år i 1700 n. 35 år i 1701 n. 37 år i 1706 (født My...

4/14/2011 12/6/2013

6/30/2011 12/6/2013

6/30/2011 12/6/2013

Tarald Pedersen Løyning (1678 - d.)

"Persen"

n. 26 år i 1700 feilaktig oppgitt som "Ellingsen" står at han har vært gift i 0.5 år n. 23 år i 1701 n. 27 år i 1706 (født Løyning) med 2 ste...

8/28/2009 12/6/2013

Anbjørn Ånonsen Løyning (1694 - 1755)

"Omundsen"

n. 12 år i 1706 på Løyning n. 43 år i 1734 gift og bruker 12 spann i Løyning hvor han bor. Født i Hustoft i Bjerkreim Skifte 15.05.1755: Nevnt er kona ...

6/29/2011 12/6/2013

Karl Knutsen Løyning (1700 - d.)

6/29/2011 12/6/2013

Knut Karlsen Løyning (1675 - 1715)

"Knud", "Carlsen"

n. 25 år i 1700 n. 26 år i 1701 n. 30 år i 1706 (født Løyning) med 1 sønn Karl 1 f. Løyning og en stesønn Anbjørn Omundsen Hustoft, Bj...

6/29/2011 12/6/2013

Sivert Endresen Løyning (1697 - d.)

"Siver", "Siur"

n. 3 år i 1701 n. 8 år i 1706 på Løyning n. 36 år i 1734 gift og bruker 12 spann i Løyning Skifte i levende live 22.2.1757 da svigersønnen Peder...

6/26/2011 12/6/2013

Torkild Endresen Sestad (1692 - 1762)

"Tuene"

n. 10 år i 1701 n. 13 år i 1706 n. 43 år i 1734 gift bor på Sestad. Født Løyning og kaller seg det n. 71 år i 1758 med kone Karen 66 og barn Maren...

6/26/2011 12/6/2013

n. 50 år i 1700 nevnt feilaktig som "Taraldsen" n. 51 år i 1701 n. 54 år i 1706 (født Løyning) med 2 sønner Torkild 13 og Sivert 8 begge f. Løyning....

6/26/2011 12/6/2013

Jon Olsen Leidland (1683 - 1713)

"Joen", "Olufsen"

n. 18 år i 1700 n. 21 år i 1701 n. 25 år i 1706 (født Leidland) n. innrullert og utkommandert i 1711 n. Ekstraskatt 1711 med en tj. dreng ved navn Peder Olsen, som e...

1/24/2012 12/6/2013

Ivar Taraldsen Leidland (1677 - 1755)

"Iver", "Ifver", "Tarraldsen"

n. 30 år i 1700 02.04.1701: Tingboka, Nils (Tollefsen) Melhus stevner, på vegne av sin mor Joren Jørgensdatter Melhus, Ivar (Taraldsen) Leidland for å få igjen 9 Rd...

7/2/2011 12/6/2013

n. militærrull 1718, 14 år, hos faren på Leidland

5/19/2011 12/6/2013

n. 5 år i 1706 (født Leidland) n. militærrull 1718, 16 år, hos faren på Leidland n. 32 år i 1734 født på Leidland men gift og bor på &...

5/17/2011 12/6/2013

Salomon Jødelsen Skadberg (1697 - 1763)

"Jøelsen"

n. 5 år i 1701 n. 9 år i 1706 (født Leidland) 26.03.1729: Tingboka, tinglyses bygselseddel datert 10.03.1729 på 12 spann korn i Skadberg fra Tarald Rasmussen Seglem til ...

5/17/2011 12/6/2013

Nils Hansen Hellvik (1696 - 1738)

n. 5 år i 1701 n. 10 år i 1706 (født Leidland) 09.03.1731: Nevnt som oppsitter på Skadberg: n. 38 år i 1734 kalles Nils Hansen Leidland og bor på Hellvik...

7/2/2011 12/6/2013

Hans Aslaksen Leidland (c.1652 - 1723)

"Adtlacksen", "Atlaksen", "Atlachsen", "Aslacksen", "Aslachsen", "Skadberg"

n. 46 år i 1700 n. 49 år i 1701 n. 52 år i 1706 (født Leidland) med 1 sønn Nils 10 f. Leidland n. med hustru i 1711 n. 1723 på Skadberg Enkemann i ...

5/17/2011 12/6/2013

Mikkel Ivarsen Hovland (1690 - 1739)

"Michel", "Iversen", "Egersund", "Egersundstranden"

n. 11 år i 1701 Stesønn av Jakob Torgersen n. 16 år i 1706 stesønn av Jakob Torgersen n. 44 år i 1734 gift og bor i Egersund Skifte 23.07.1739: Enke Turid S...

7/9/2011 12/6/2013

Tolleiv Jakobsen Hovland (1702 - 1746)

"Tollef", "Tollei"

n. 4 år i 1706 n. militærrull 1718, 13 år, hos sin far på Hovland, 12.07.1725: Tingboka, stevnes Tollef Jakobsen for slagsmål. Vanskelig å lese men det kan...

2/14/2010 12/6/2013

Ivar Jakobsen Hovland (1698 - 1731)

06.07.1726: Tingboka, lensmann Klaus Benjaminsen med vitner Jødel Toresen Øglend og Ole Svendsen Hovland kommer for retten og forklarer Ivar Jakobsen Hovland sin slette tilstand og vanhel...

4/27/2011 12/6/2013

Jakob Torgersen Hovland (c.1668 - 1732)

"Jacob", "Torgiersen"

n. 30 år i 1700 n. 31 år i 1701 n. 32 år i 1706 (født Sleveland, Helleland) med 2 sønner Ivar 7 og Tollef 4 begge f. Hovland samt en stesønn Mikkel Ivarsen...

2/14/2010 12/6/2013

1/27/2012 12/6/2013

Jødel Toresen Øglend (1698 - 1755)

"Giødel", "Torsen", "Øglem", "Øglende"

n. 7 år i 1706 på Hovland n. militærrull 1718, 20 år, hos sin mor, enken på Hovland 23.11.1722: Tinglyses bygselseddel datert 04.12.1721 på 0.5 løp ...

5/9/2011 12/6/2013

Tore Børildsen Hovland (1656 - 1717)

"Tord", "Toer", "Berulfsen"

30.06.1697: Tingboka, Jakob Børildsen Helland, Joren og Elen Børildsdøtre tinglyser et kjøpebrev til deres bror, Tore Børildsen på 9 spann korn i Hovland, brev...

5/9/2011 12/6/2013

Karl Hansen Hovland (1705 - d.)

1/27/2012 12/6/2013

Ole Hansen Hovland, d.y. (1702 - 1741)

n. 4 år i 1706 n. militærrull 1718, 14 år, hos sin mor på Hovland 12.017.1730: Tingboka, tinglyses skjøte datert 12.06.1730 på et hus på Egersundstr...

1/27/2012 12/6/2013

Pål Hansen Egersund (1697 - d.)

"Povel", "Paul", "Paal", "Poul"

n. 8 år i 1706 n. militærrull 1718, 20 år, hos sin mor på Hovland n. 36 år i 1734 gift og bor i Egersund

8/30/2011 12/6/2013

8/30/2011 12/6/2013

Hans Hansen Hovland (1689 - d.)

8/30/2011 12/6/2013

I skiftet etter faren 1709 står det at han var i kongens tjeneste i København på det tidspunktet

8/30/2011 12/6/2013

Hans Olsen Hovland (1646 - 1708)

"Olufsen"

n. 13 år i 1664 n. 54 år i 1700 n. 54 år i 1701 n. 60 år i 1706 (født Hovland) med 6 sønner Ole 24, Hans 16, Torkild 11, Pål 8, Ole d.y. 4, Karl 1...

2/14/2010 12/6/2013

Tollef Olsen Hovland (1638 - 1723)

"Tollei", "Tolleiv", "Olufsen"

n. 56 år i 1700 n. 57 år i 1701 n. 61 år i 1706 (født Hovland) n. Enkemann med og 2 barn i 1711

8/29/2011 12/6/2013

Didrik Didriksen Hovland (1683 - 1762)

n. Ekstraskatt 1711 med en tj. pige ved navn Martha Hansdatter (er nok datter til Hans Olsen Hovland): n. ekstraskatt 1713 n. militærrull 1718, 38 år, bygslet jord 1702, "Warlhjelper"...

5/27/2011 12/6/2013

Ved skiftet til faren 05.02.1709 står det at han er utenlands på dette tidspunkt

8/19/2011 12/6/2013

Didrik Svendsen Hovland (1619 - 1709)

n. 36 år i 1664 n. 82 år i 1700 n. 82 år i 1701 n. 86 år i 1706 (født Åse) med 2 sønner Gullik 32 er utenlands og Didrik 26 begge f. Hovland I...

4/7/2011 12/6/2013

5/3/2011 12/6/2013

Erik Sivertsen Nodland i neset (1673 - 1751)

"Erich"

n. 30 år i 1700 n. 28 år i 1701 n. 37 år i 1706 (født Nodland) med 1 sønn Endre 3 f. Nodland n. med hustru og 4 barn i 1711 n. ekstraskatt 1713 n. milit�...

5/3/2011 12/6/2013

Klemet Sivertsen Nodland i neset (c.1655 - 1745)

"Clemmet", "Clemet", "Clement"

18.11.1693: Tingboka, blir stevent for retten fordi hans kone er kommet for tidlig i barsel: n. 38 år i 1700 n. 40 år i 1701 n. 44 år i 1706 (født Egersunds sogn) n....

6/12/2011 12/6/2013

8/15/2011 12/6/2013

1/15/2012 12/6/2013

Villum Svendsen Nodland (1670 - 1711)

n. 32 år i 1700 n. 34 år i 1701 09.07.1705: Tingboka, lensmann Ole Rasmussen Årstad stevner på fogdens vegne Halvor (Rasmussen) Kydland og Jens (Tollaksen eller Mikkelse...

8/15/2011 12/6/2013

n. 36 år i 1664 n. 70 år i 1700 n. 70 år i 1701 n. 74 år i 1706 (født Egersunds sogn) med 2 sønner Villum 37 og Knut bor på Melhus n. med hustru...

5/9/2011 12/6/2013

Ole Andersen Puntervold (1706 - 1744)

n. 6 uker gammel i 1706 n. 28 år i 1734 bor på Stapnes Skifte 22.05.1744: Det oppgis enken Astrid Rolfsdatter med verge Tollak Puntervold på ene siden og den salige mannens...

8/11/2011 12/6/2013

Omund Andersen Puntervold (1703 - 1763)

"Ommund", "Osmund", "Anderssen", "Andersson", "Anderson"

n. 3 år i 1706 n. militærrull 1718, 14 år n. 31 år i 1734 gift og bor på Puntervold (bruker 22 spann), kaller seg Stapnes n. Militærrull 1745 n. 55 &#x...

5/29/2011 12/6/2013

Selger på Høsttinget i Egersund, 17.11.1740 sine 18 mark (eller 6 spann) i Stapnes til broren Endre Andersen som han arvet av faren Anders Omundsen, skjøte datert København ...

5/29/2011 12/6/2013

Anders Omundsen Stapnes (1670 - 1741)

"Amundsen"

26.11.1692: Tingboka, får bygselseddel av presten Henrik Olsen i Egersund på 18 mark smør i Stapnes, seddel datert Husabø 29.09.1692: 16.11.1697: Tingboka, selger Tore Hel...

5/29/2011 12/6/2013

Mikkel Jonsen Stapnes (1703 - 1758)

n. 3 år i 1706 n. militærrull 1718, 14 år n. 31 år i 1734 gift og bruker 12 spann i Stapnes Skifte 7.9.1758: Enke Kari Salvesdatter og barn: Bernt myndig Jon...

6/15/2011 12/6/2013

Bjørn Jonsen Stapnes (1700 - d.)

n. militærrull 1718, 18 år, har tjent

8/11/2011 12/6/2013

Lars Jonsen Stapnes (1696 - d.)

8/11/2011 12/6/2013

Jon Mikkelsen Stapnes (1670 - 1738)

"Joen", "Michelsen"

16.11.1697: Tingboka, Tollak Larsen Åse tinglyser kjøpebrev datert Stavanger 08.04.1697 på 4.5 mark smør i Stapnes til Jon Mikkelsen Stapnes: n. 36 år i 1700 n. 3...

6/15/2011 12/6/2013

Aslak Andersen Egersund (1673 - 1711)

"Aslack"

Skifte 09.08.1712: Enke Joren Rasmusdatter. Arving er hans far Anders Helgesen Stapnes. Han døde som matros i desember 1711 i kongens tjeneste

5/27/2011 12/6/2013

Mikkel Einarsen Stapnes (1696 - 1709)

5/27/2011 12/6/2013

Einar Andersen Stapnes (1663 - 1709)

n. 30 år i 1700 n. 34 år i 1701 n. 40 år i 1706 (født Stapnes) med 1 sønn Mikkel 9 f. Stapnes Skifte 26.08.1709: Her er bare datteren nevnt så broren...

5/27/2011 12/6/2013

Anders Helgesen Stapnes (1641 - 1713)

n. 18 år i 1659 hos sin far n. militærrull 1663 med fullt navn innrullert 1661 n. 22 år i 1664 16.11.1691: Tingboka, forkynner Peder Åsulfsen på vegne av sin s&...

5/27/2011 12/6/2013