Projects » Sjeleregister 1758 for Egersund prestegjeld » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Nils Ivarsen Egersund (1730 - d.)

1758 i Egersund 32 år gammel med kone Ingeborg, 61 år

5/21/2014 5/21/2014

Ingeborg Asbjørnsdatter (c.1699 - 1772)

I Egersund 1758 med sin mann, 61 år gammel.

5/21/2014 5/21/2014

Lars Larsen Omdal (1755 - d.)

3/21/2012 5/3/2014

Anders Larsen Omdal (1747 - d.)

3/21/2012 5/3/2014

Bernt Larsen Omdal (1741 - d.)

n. Militærrull 1765, innrullert 1762

3/21/2012 5/3/2014

4/14/2011 5/3/2014

Lars Bessesen Omdal (1716 - 1763)

"Koldal"

n. Militærrull 1745 på Hegdal* n. 1758 på Omdal med Kone Margrethe og barn: Bernt 16, Anders 10 og Lars 4* n. Militærrull 1765, legdsmann, bygsler gård. kalles Larsen, som må være feil

3/21/2012 5/3/2014

12/29/2013 12/29/2013

Torger Tollefsen Dybing (c.1726 - d.)

"Tollefsen", "Tolleivsen"

12/29/2013 12/29/2013

Karen Salvesdatter Nedre Surdal (1710 - 1784)

"Kari"

Nevnt som enke 50 år i 1758

6/15/2011 12/28/2013

11/11/2013 12/12/2013

Randi Tollefsdatter Stapnes (1715 - 1763)

"Rannei", "Ranney"

8/12/2011 12/12/2013

Aslak Villumsen Stapnes (1714 - d.)

"Atlak", "Willumsen"

n. 22 år i 1734 på Stapnes* n. 58 år i 1758 daglønner i Egersund med kone Randi 55 og barn Tollef 15

8/12/2011 12/12/2013

2/26/2012 12/12/2013

n. 26 år i 1734 bor på Myklebust* n. 53 år i 1758 med kone Anna 42 og barn Anna 16, Malene 8, Karen 6 og Anna 2

2/26/2012 12/12/2013

Ole Hansen Myklebust (1701 - 1774)

n. 4 år i 1706* n. militærrull 1718, 14 år, hos sin far på Myklebust* n. 32 år i 1734 bor på Myklebust* n. 60 år i 1758 med kone Valborg 36 og barn Hans 16, Anna 8, Helvig 7, Ole 2 og Thomas 1 17.11.17...

5/9/2011 12/12/2013

Rasmus Ivarsen Skadberg (1701 - d.)

"Skjelbred"

n. 5 år i 1706* n. militærrull 1718, 17 år, hos sin mor på Skadberg* n. 34 år i 1734 gift og bor på Skjelbred. Er Los* Nevnt som bruker på Skadberg i 1723* n. 40 år i 1758 på Hellvik med kone Turid 58 ...

5/29/2011 12/12/2013

Johanne Torkildsdatter Sestad (1743 - d.)

"Johanna"

3/6/2012 12/12/2013

3/6/2012 12/12/2013

Karen Pedersdatter Sestad (c.1692 - 1760)

"Egersund", "Stranden", "Egersundstranden"

Skifte 20.05.1761:

12/12/2013 12/12/2013

Torkild Endresen Sestad (1692 - 1762)

"Tuene"

n. 10 år i 1701* n. 13 år i 1706* n. 43 år i 1734 gift bor på Sestad. Født Løyning og kaller seg det* n. 71 år i 1758 med kone Karen 66 og barn Maren 20 og Johanna 16* 09.03.1731: Tinglyser bygselsbrev...

6/26/2011 12/12/2013

8/26/2012 12/12/2013

Ester Toresdatter Svanes (1753 - 1775)

"Esther"

Skifte 12.12.1775: ød bror Tønnes sin datter Maria 2 år#Søster Ingeborg Toresdatter g.m. Jakob Valdemarsen Stapnes#Halvsøster Maria Toresdatter 19 år#Halvsøster Helene Toresdatter 17 år#Halvsøster Guri...

8/26/2012 12/12/2013

Rakel Toresdatter Svanes (1750 - d.)

"Rachel"

8/26/2012 12/12/2013

6/12/2011 12/12/2013

Tore Toresen Østre Svanes (1711 - 1763)

"Thor", "Tor", "Torsen", "Thorsen"

n. 24 år i 1734. Seilt til Holland 1733* n. 50 år i 1758 med kone Guri 40 og barn Ingeborg 12, Rakel 7, Ester 5 og Maria 3 === GEDCOM Source ===@R603553490@ Ancestry Family Trees Online publication - P...

5/7/2010 12/12/2013

12/12/2013 12/12/2013

12/12/2013 12/12/2013

12/12/2013 12/12/2013

Torborg Asbjørnsdatter Håland (deceased)

"Torbor"

3/13/2012 12/12/2013

Kristoffer Andersen Håland (1709 - d.)

"Christopher", "Haaland"

18.07.1726: Tingboka, stevner Kristoffer Andersen Svanes sin formynder Torger Store Ege og vil at han skal legge frem i retten hans salige fars adkomst og om faren har fått sin arvepart, i tillegg vil ...

8/14/2011 12/12/2013

Marthe Didriksdatter Østre Svanes (1759 - 1804)

"Martha"

2/4/2010 12/12/2013

12/12/2013 12/12/2013

12/12/2013 12/12/2013

6/15/2012 12/12/2013

Didrik Toresen Østre Svanes (1703 - 1784)

"Dirich", "Torsen"

n. 3 år i 1706* n. 31 år i 1734 fart til Holland 1733* n. 60 år i 1758 med kone Siri 36 og barn Tønnes 7, Ole 6, Martha 4, Helge 2

2/4/2010 12/12/2013

Karl Karlsen Vestre Svanes (1695 - 1769)

"Carl", "Carlsen", "Vestre Svanes"

n. 12 år i 1706 på Håland hos sin mor og stefar* n. 40 år 1734 gift og bor på Vestre Svanes, født Håland og kaller seg det. Bruker 1 pud smør i Vestre Svanes* n. 70 år i 1758 til huse hos svigersønnen ...

5/7/2010 12/12/2013

3/4/2011 12/12/2013

3/4/2011 12/12/2013

Nils Ellingsen Seglem (1749 - d.)

3/4/2011 12/12/2013

3/4/2011 12/12/2013

Maren Nilsdatter Seglem (1718 - 1759)

3/4/2011 12/12/2013

Elling Taraldsen Seglem (1711 - 1771)

n. 22 år i 1734 gift og bruker 22 spann i Seglem* n. 50 år i 1758 med kone Maren 40 og barn Tarald 14, Nils 8, Berthe 7, Rasmus 6Skifte etter Tarald:

3/4/2011 12/12/2013

n. 6 år i 1758

7/9/2011 12/12/2013

Lars Nilsen Midbrød (1739 - 1784)

n. 20 år i 1758Skifte 21.04.1784:

4/28/2011 12/12/2013

5/21/2011 12/12/2013

Nils Larsen Midbrød (1709 - 1781)

n. 23 år i 1734* n. 60 år i 1758 med kone Torborg 50 og barn Lars 20 og Villum 6

5/21/2011 12/12/2013

Ester Olsdatter Stranden (1707 - 1763)

"Egersund", "Sestad"

7/9/2011 12/12/2013

Atlak Torgersen Egersund (1704 - 1772)

"Aslak", "Aslack", "Atlag", "Sæstad", "Sestad", "Stranden"

n. 2 år i 1706* n. 30 år i 1734* n. 59 år i 1758, På stranden og kaller seg Sestad, med kone Ester 51 og barn Torger 8 * n. 70 år i 1770 på Stranden, svakelig fattigmann, med sønn Torger 20 år som har ...

5/21/2011 12/12/2013

4/25/2011 12/8/2013

Torger Nilsen Myklebust (1712 - 1777)

n. 22 år i 1734 kalles da Hafsøy* n. 48 år i 1758 på Myklebust med kone Guri 36 og barn Nils 10, Isak 5, Torger 1 og Ingeborg 9 mndr.* n. 1762 med kone Guri og barn Nils, Torger og Sara* n. som selveie...

4/25/2011 12/8/2013

Elisabeth Andersdatter Hafsøy (1720 - 1793)

"Lisbet"

9/6/2009 12/8/2013

Torger Tollaksen Hafsøy (1707 - 1775)

"Fotland"

n. 27 år i 1734* n. 52 år i 1758 med hustru Lisbet 38 og barn Tollak 23, Elen 21, Karen 18, Torger 14, Lisbet 9, Ingeborg 6, Anders 4 og Lars 2* n. med kone Lisbet og barn Torger og Lisbet i 1762/64

9/6/2009 12/8/2013

Salomon Jødelsen Skadberg (1697 - 1763)

"Jøelsen"

n. 5 år i 1701* n. 9 år i 1706 (født Leidland)*26.03.1729: Tingboka, tinglyses bygselseddel datert 10.03.1729 på 12 spann korn i Skadberg fra Tarald Rasmussen Seglem til Salomon Jødelsen: : Nevnt som o...

5/17/2011 12/8/2013

n. 17 år i 1734* n. 40 år i 1758 med kone Anna 50 og barn Anders 11* n. Enkemann 1764 med barn Anders og Rasmus. Det opplyses om at hustru Anne døde 26.11.1764 * n. med hustru 1772skifte 03.10.1782, en...

6/18/2012 12/8/2013

Anna Didriksdatter (1727 - d.)

11/10/2013 12/8/2013

Siri Mikkelsdatter (b. - 1719)

n. 80 år i 1758

11/10/2013 12/8/2013

n. 4 år i 1706 (født Hadland)* n. 32 år i 1734 gift* n. 58 år i 1758 matros i Egersund med kone Siri 80 og barn Anna 32

6/25/2011 12/8/2013

Berta Larsdatter Egersund (1686 - d.)

"Beritte", "Berit", "Berte", "Birgitte", "Berith", "Birgitta", "Berta", "Stranden"

Levde ennå i 1758

7/9/2011 12/8/2013

Karl Ellingsen Egersund (1707 - d.)

"Stranden"

n. 24 år i 1734 født og oppholder seg i Egersund. Kaller seg Karl Ellingsen Årstad* n. 51 år 1758 fisker i Egersund* 1770: Rull over huseiere i Egersund, Rasmus Ørns enke Anna, 3 sønner Anders 11, Erik...

10/5/2012 12/8/2013

Nils Aronsen Egersund (1736 - d.)

"Stranden"

n. 22 år i 1758 i Egersund hos moren og faren

11/23/2013 12/8/2013

11/23/2013 12/8/2013

Arnt Nilsen Stranden (1706 - d.)

"Aron", "Aaron"

n. 28 år i 1734 født Egersund, kaller seg Arnt Nilsen Kristiansand* n. 60 år i 1758 fisker i Egersund

9/28/2013 12/8/2013

12/7/2013 12/7/2013

Anna Magdalene Jødelsdatter Øksnebø (1752 - d.)

"Anna Malene"

12/7/2013 12/7/2013

12/7/2013 12/7/2013

Jødel Nilsen Øksnebø (1726 - d.)

"Jøddel"

12/7/2013 12/7/2013

n. 5 år i 1706 (født Leidland)* n. militærrull 1718, 16 år, hos faren på Leidland* n. 32 år i 1734 født på Leidland men gift og bor på Øksnebø* n. 60 år i 1758 hos sønnen

5/17/2011 12/7/2013

Ivar Torgersen Hellvik (1730 - 1758)

Nevnt med moren på Helland i 1758 29 årSkifte 10.2.1759: er:# Moren Ingeborg Tjølsdatter# Broren Torger Torgersen# Broren Kristen Torgersen 18 år# Søster Lisbet Torgersdatter 26 år# Søster Guri Torgers...

8/9/2012 12/7/2013

Nevnt under moren på Hellvik og på Helland i 1758 18 årSkifte 1762, døde i København, arvinger var mor og søsken:#Moren Ingeborg Tjølsdatter#Torger Torgersen Hellvik#Lisbet Torgersdatter g.m. Elling Ol...

6/4/2012 12/7/2013

Anne Torgersdatter Stapnes (1738 - 1806)

"Anna"

1801 census for Stapnæs, Eigersund: på Hellvik hos moren i 1758 20 år1764: Avgangs- og tilgangslister for ekstraskatten: tjenestepike hos enken Lisbet etter toller Rasmus Wallendorph, flytter derfra ti...

3/28/2010 12/7/2013

Guri Torgersdatter Skadberg (1735 - 1800)

"Torgiersdatter"

Hos moren på Hellvik i 1758 22 årSkifte 21.01.1801: Tjerand Mikkelsenbarn:# Mikkel Tjerandsen# Abraham Tjerandsen# Ingeborg Engel Tjerandsdatter

5/22/2011 12/7/2013

Lisebeth Torgersdatter Seglem/Skadberg (1732 - d.)

"Elisabet", "Lisabet"

Hos moren på Hellvik i 1758 25 år

6/4/2012 12/7/2013

Ingeborg Jøelsdatter Hellvik (1700 - 1762)

"Kieldsdatter", "Tjølsdatter", "Jødelsdatter", "Liølsdatter"

.n enke 58 år i 1758 med barn Elisabeth 25, Guri 22, Anna 20 og Kristen 18(på Helland)Skifter i levende live samme dag som det skiftes for hennes sønn Ivar 10.2.1759: er barna# Torger Torgersen# Kriste...

7/9/2011 12/7/2013

4/5/2012 12/7/2013

4/5/2012 12/7/2013

4/5/2012 12/7/2013

Anders Svendsen Hellvik (1725 - 1777)

Skifte 13.09.1777, se side 909* n. 34 år i 1758 med barn Peder 5 og Svend 2. Foreldrene til huse

4/5/2012 12/7/2013

Elisabeth Hansdatter Hellvik (1688 - d.)

"Lisbet", "Lisbeth"

n. 70 år gammel i 1758 til huse hos sønnen

4/5/2012 12/7/2013

Svend Andersen Hellvik (1698 - 1781)

"Helvig"

n. 3 år i 1701* n. 9 år i 1706 (født Hellvik)* Panteboka 1725: : Nevnt som oppsitter på Skadberg: n. 37 år i 1734* n. 63 år i 1758 til huse hos sønnenSkifte 14.2.1753: og kona Lisbet Hansdatter skifter...

7/9/2011 12/7/2013

4/28/2011 12/7/2013

4/28/2011 12/7/2013

Elen Engel Jakobsdatter Midbrød (1738 - 1804)

"Elen Engel Jacobsdatter Midbrød"

2/16/2011 12/7/2013

Jakob Jakobsen Vatnemot (1736 - 1770)

Skifte 19.09.1770:

1/30/2011 12/7/2013

Lars Jakobsen Hellvik (1732 - c.1763)

"Helvig"

Skifte 28.01.1763:

4/28/2011 12/7/2013

Hans Jakobsen Hellvik (1731 - 1782)

4/28/2011 12/7/2013

9/27/2012 12/1/2013

9/27/2012 12/1/2013

9/27/2012 12/1/2013

Mikkel Eriksen Sleveland/Melhus (1742 - 1783)

"Helleland ved vielsen", "Omdal"

n. Militærrull 1765, under Melhus, innrullert soldat i 90. legd i 1762Skifte 16.12.1782: er:#Moren Ingeborg Mikkelsdatter g.m. Helge Pedersen Halvsøsken:#Guri 34#Turid 32#Anne 30

9/14/2011 12/1/2013

9/14/2011 12/1/2013

Helge Pedersen Sleveland/Melhus (deceased)

"Veshovde"

11.11.1760: TB, Helge Melhus er ny lagrettsmann for 1761* n. Militærrull 1765, under Melhus, 32 år, eier og bruker gård

9/27/2012 12/1/2013

Elen Pedersdatter Melhus (c.1685 - 1765)

"Eli", "Ellen"

Vielsen er oppført både i Helleland og Egersund kirkebøker og som kausjonister er Søren Kvåle og Svend Melhus oppført.Enke til huse hos Helge Pedersen på Melhus i 1758

3/13/2012 12/1/2013

Agata Karstensdatter Egersund (1735 - d.)

"Agate"

7/2/2011 12/1/2013

Jødel Salomonsen Egersund (1729 - 1795)

"Giødel", "Jøddel", "Salmonsen"

Skifte

5/17/2011 12/1/2013

Roald Larsen Egersund (1751 - d.)

12/1/2013 12/1/2013

Lars Larsen Egersund (1756 - d.)

12/1/2013 12/1/2013

12/1/2013 12/1/2013

12/1/2013 12/1/2013

12/1/2013 12/1/2013