Projects » Sjeleregister 1758 for Egersund prestegjeld » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Nils Ivarsen Egersund MP (1730 - d.)

1758 i Egersund 32 år gammel med kone Ingeborg, 61 år

5/21/2014 5/21/2014

Ingeborg Asbjørnsdatter MP (c.1699 - 1772)

I Egersund 1758 med sin mann, 61 år gammel.

5/21/2014 5/21/2014

Lars Larsen Omdal MP (1755 - d.)

3/21/2012 5/3/2014

Anders Larsen Omdal MP (1747 - d.)

3/21/2012 5/3/2014

Bernt Larsen Omdal MP (1741 - d.)

n. Militærrull 1765, innrullert 1762

3/21/2012 5/3/2014

4/14/2011 5/3/2014

Lars Bessesen Omdal MP (1716 - 1763)

"Koldal"

n. Militærrull 1745 på Hegdal n. 1758 på Omdal med Kone Margrethe og barn: Bernt 16, Anders 10 og Lars 4 n. Militærrull 1765, legdsmann, bygsler gård. kalles Larsen, som må være feil

3/21/2012 5/3/2014

Eli Torgersdatter Dybing MP (1754 - d.)

12/29/2013 12/29/2013

Torger Tollefsen Dybing MP (c.1726 - d.)

"Tollefsen", "Tolleivsen"

12/29/2013 12/29/2013

Karen Salvesdatter Stapnes MP (1710 - 1784)

"Kari"

Nevnt som enke 50 år i 1758

6/15/2011 12/28/2013

Tollef Atlaksen Stapnes MP (1743 - d.)

11/11/2013 12/12/2013

Randi Tollefsdatter Stapnes MP (1715 - 1763)

"Rannei", "Ranney"

8/12/2011 12/12/2013

Aslak Villumsen Stapnes MP (1714 - d.)

"Atlak", "Willumsen"

n. 22 år i 1734 på Stapnes n. 58 år i 1758 daglønner i Egersund med kone Randi 55 og barn Tollef 15

8/12/2011 12/12/2013

2/26/2012 12/12/2013

Nils Pedersen Myklebust MP (1707 - d.)

n. 26 år i 1734 bor på Myklebust n. 53 år i 1758 med kone Anna 42 og barn Anna 16, Malene 8, Karen 6 og Anna 2

2/26/2012 12/12/2013

Ole Hansen Myklebust MP (1701 - 1774)

n. 4 år i 1706 n. militærrull 1718, 14 år, hos sin far på Myklebust n. 32 år i 1734 bor på Myklebust n. 60 år i 1758 med kone Valborg 36 og barn Hans 16, Anna 8, Helvig 7, Ole 2 og Thomas 1 1...

5/9/2011 12/12/2013

Rasmus Ivarsen Skadberg MP (1701 - d.)

"Skjelbred"

n. 5 år i 1706 n. militærrull 1718, 17 år, hos sin mor på Skadberg n. 34 år i 1734 gift og bor på Skjelbred. Er Los Nevnt som bruker på Skadberg i 1723 n. 40 år i 1758 på Hellvik med kone Turid...

5/29/2011 12/12/2013

Johanne Torkildsdatter Sestad MP (1743 - d.)

"Johanna"

3/6/2012 12/12/2013

3/6/2012 12/12/2013

Karen Pedersdatter Sestad MP (c.1692 - 1760)

"Egersund", "Stranden", "Egersundstranden"

Skifte 20.05.1761:

12/12/2013 12/12/2013

Torkild Endresen Sestad MP (1692 - 1762)

"Tuene"

n. 10 år i 1701 n. 13 år i 1706 n. 43 år i 1734 gift bor på Sestad. Født Løyning og kaller seg det n. 71 år i 1758 med kone Karen 66 og barn Maren 20 og Johanna 16 09.03.1731: Tinglyser bygsels...

6/26/2011 12/12/2013

Maria Toresdatter Svanes MP (1755 - d.)

8/26/2012 12/12/2013

Ester Toresdatter Svanes MP (1753 - 1775)

"Esther"

Skifte 12.12.1775: Ugift Arvinger: Avdød bror Tønnes sin datter Maria 2 år Søster Ingeborg Toresdatter g.m. Jakob Valdemarsen Stapnes Halvsøster Maria Toresdatter 19 år Halvsøster Helene ...

8/26/2012 12/12/2013

Rakel Toresdatter Svanes MP (1750 - d.)

"Rachel"

8/26/2012 12/12/2013

6/12/2011 12/12/2013

Tore Toresen Østre Svanes MP (1711 - 1763)

"Thor", "Tor", "Torsen", "Thorsen"

n. 24 år i 1734. Seilt til Holland 1733 n. 50 år i 1758 med kone Guri 40 og barn Ingeborg 12, Rakel 7, Ester 5 og Maria 3

5/7/2010 12/12/2013

12/12/2013 12/12/2013

12/12/2013 12/12/2013

12/12/2013 12/12/2013

Torborg Asbjørnsdatter Håland MP (deceased)

"Torbor"

3/13/2012 12/12/2013

Kristoffer Andersen Håland MP (1709 - d.)

"Christopher", "Haaland"

18.07.1726: Tingboka, stevner Kristoffer Andersen Svanes sin formynder Torger Store Ege og vil at han skal legge frem i retten hans salige fars adkomst og om faren har fått sin arvepart, i tillegg vil ...

8/14/2011 12/12/2013

Marthe Didriksdatter Østre Svanes MP (1759 - 1804)

"Martha"

2/4/2010 12/12/2013

12/12/2013 12/12/2013

12/12/2013 12/12/2013

6/15/2012 12/12/2013

Didrik Toresen Østre Svanes MP (1703 - 1784)

"Dirich", "Torsen"

n. 3 år i 1706 n. 31 år i 1734 fart til Holland 1733 n. 60 år i 1758 med kone Siri 36 og barn Tønnes 7, Ole 6, Martha 4, Helge 2

2/4/2010 12/12/2013

Karl Karlsen Vestre Svanes MP (1695 - 1769)

"Carl", "Carlsen", "Vestre Svanes"

n. 12 år i 1706 på Håland hos sin mor og stefar n. 40 år 1734 gift og bor på Vestre Svanes, født Håland og kaller seg det. Bruker 1 pud smør i Vestre Svanes n. 70 år i 1758 til huse hos svigersønne...

5/7/2010 12/12/2013

Rasmus Ellingsen Seglem MP (1752 - d.)

3/4/2011 12/12/2013

3/4/2011 12/12/2013

Nils Ellingsen Seglem MP (1749 - d.)

3/4/2011 12/12/2013

Tarald Ellingsen Seglem MP (1743 - d.)

3/4/2011 12/12/2013

Maren Nilsdatter Seglem MP (1718 - 1759)

3/4/2011 12/12/2013

Elling Taraldsen Seglem MP (1711 - 1771)

n. 22 år i 1734 gift og bruker 22 spann i Seglem n. 50 år i 1758 med kone Maren 40 og barn Tarald 14, Nils 8, Berthe 7, Rasmus 6 Skifte etter Tarald:

3/4/2011 12/12/2013

Villum Nilsen Midbrød MP (1750 - d.)

n. 6 år i 1758

7/9/2011 12/12/2013

Lars Nilsen Midbrød MP (1739 - 1784)

n. 20 år i 1758 Skifte 21.04.1784:

4/28/2011 12/12/2013

5/21/2011 12/12/2013

Nils Larsen Midbrød MP (1709 - 1781)

n. 23 år i 1734 n. 60 år i 1758 med kone Torborg 50 og barn Lars 20 og Villum 6

5/21/2011 12/12/2013

Ester Olsdatter Stranden MP (1707 - 1763)

"Egersund", "Sestad"

7/9/2011 12/12/2013

Atlak Torgersen Egersund MP (1704 - 1772)

"Aslak", "Aslack", "Atlag", "Sæstad", "Sestad", "Stranden"

n. 2 år i 1706 n. 30 år i 1734 n. 59 år i 1758, På stranden og kaller seg Sestad, med kone Ester 51 og barn Torger 8 n. 70 år i 1770 på Stranden, svakelig fattigmann, med sønn Torger 20 år som ha...

5/21/2011 12/12/2013

Guri Torgersdatter Myklebust MP (1723 - 1794)

4/25/2011 12/8/2013

Torger Nilsen Myklebust MP (1712 - 1777)

n. 22 år i 1734 kalles da Hafsøy n. 48 år i 1758 på Myklebust med kone Guri 36 og barn Nils 10, Isak 5, Torger 1 og Ingeborg 9 mndr. n. 1762 med kone Guri og barn Nils, Torger og Sara n. som selv...

4/25/2011 12/8/2013

Elisabeth Andersdatter Hafsøy MP (1720 - 1793)

"Lisbet"

9/6/2009 12/8/2013

Torger Tollaksen Hafsøy MP (1707 - 1775)

"Fotland"

n. 27 år i 1734 n. 52 år i 1758 med hustru Lisbet 38 og barn Tollak 23, Elen 21, Karen 18, Torger 14, Lisbet 9, Ingeborg 6, Anders 4 og Lars 2 n. med kone Lisbet og barn Torger og Lisbet i 1762/64

9/6/2009 12/8/2013

Salomon Jødelsen Skadberg MP (1697 - 1763)

"Jøelsen"

n. 5 år i 1701 n. 9 år i 1706 (født Leidland) 26.03.1729: Tingboka, tinglyses bygselseddel datert 10.03.1729 på 12 spann korn i Skadberg fra Tarald Rasmussen Seglem til Salomon Jødelsen: 09.03.17...

5/17/2011 12/8/2013

Jon Rasmussen Leidland MP (1715 - d.)

n. 17 år i 1734 n. 40 år i 1758 med kone Anna 50 og barn Anders 11 n. Enkemann 1764 med barn Anders og Rasmus. Det opplyses om at hustru Anne døde 26.11.1764 n. med hustru 1772 skifte 03.10.1...

6/18/2012 12/8/2013

Anna Didriksdatter MP (1727 - d.)

11/10/2013 12/8/2013

Siri Mikkelsdatter MP (b. - 1719)

n. 80 år i 1758

11/10/2013 12/8/2013

Didrik Eriksen Egersund MP (1703 - d.)

n. 4 år i 1706 (født Hadland) n. 32 år i 1734 gift n. 58 år i 1758 matros i Egersund med kone Siri 80 og barn Anna 32

6/25/2011 12/8/2013

Berta Larsdatter Egersund MP (1686 - d.)

"Beritte", "Berit", "Berte", "Birgitte", "Berith", "Birgitta", "Berta", "Stranden"

Levde ennå i 1758

7/9/2011 12/8/2013

Karl Ellingsen Egersund MP (1707 - d.)

"Stranden"

n. 24 år i 1734 født og oppholder seg i Egersund. Kaller seg Karl Ellingsen Årstad n. 51 år 1758 fisker i Egersund 1770: Rull over huseiere i Egersund, Rasmus Ørns enke Anna, 3 sønner Anders 11, Er...

10/5/2012 12/8/2013

Nils Aronsen Egersund MP (1736 - d.)

"Stranden"

n. 22 år i 1758 i Egersund hos moren og faren

11/23/2013 12/8/2013

11/23/2013 12/8/2013

Arnt Nilsen Stranden MP (1706 - d.)

"Aron", "Aaron"

n. 28 år i 1734 født Egersund, kaller seg Arnt Nilsen Kristiansand n. 60 år i 1758 fisker i Egersund

9/28/2013 12/8/2013

Elen Jødelsdatter Øksnebø MP (c.1757 - d.)

12/7/2013 12/7/2013

Anna Magdalene Jødelsdatter Øksnebø MP (1752 - d.)

"Anna Malene"

12/7/2013 12/7/2013

12/7/2013 12/7/2013

Jødel Nilsen Øksnebø MP (1726 - d.)

"Jøddel"

12/7/2013 12/7/2013

Nils Jødelsen Øksnebø MP (1701 - d.)

n. 5 år i 1706 (født Leidland) n. militærrull 1718, 16 år, hos faren på Leidland n. 32 år i 1734 født på Leidland men gift og bor på Øksnebø n. 60 år i 1758 hos sønnen

5/17/2011 12/7/2013

Ivar Torgersen Hellvik MP (1730 - 1758)

Nevnt med moren på Helland i 1758 29 år Skifte 10.2.1759: Arvinger er: Moren Ingeborg Tjølsdatter Broren Torger Torgersen Broren Kristen Torgersen 18 år Søster Lisbet Torgersdatter 26 år ...

8/9/2012 12/7/2013

Kristen Torgersen Hellvik MP (1740 - 1762)

Nevnt under moren på Hellvik og på Helland i 1758 18 år Skifte 1762, døde i København, arvinger var mor og søsken: Moren Ingeborg Tjølsdatter Torger Torgersen Hellvik Lisbet Torgersdatter g.m...

6/4/2012 12/7/2013

Anne Torgersdatter Stapnes MP (1738 - 1806)

"Anna"

Nevnt på Hellvik hos moren i 1758 20 år 1764: Avgangs- og tilgangslister for ekstraskatten: tjenestepike hos enken Lisbet etter toller Rasmus Wallendorph, flytter derfra til Bernt Stapnes på Stapnes ...

3/28/2010 12/7/2013

Guri Torgersdatter Skadberg MP (1735 - 1800)

"Torgiersdatter"

Hos moren på Hellvik i 1758 22 år Skifte 21.01.1801: Enkemann Tjerand Mikkelsen barn: Mikkel Tjerandsen Abraham Tjerandsen Ingeborg Engel Tjerandsdatter

5/22/2011 12/7/2013

Lisebeth Torgersdatter Seglem/Skadberg MP (1732 - d.)

"Elisabet", "Lisabet"

Hos moren på Hellvik i 1758 25 år

6/4/2012 12/7/2013

Ingeborg Jøelsdatter Hellvik MP (1700 - 1762)

"Kieldsdatter", "Tjølsdatter", "Jødelsdatter", "Liølsdatter"

.n enke 58 år i 1758 med barn Elisabeth 25, Guri 22, Anna 20 og Kristen 18(på Helland) Skifter i levende live samme dag som det skiftes for hennes sønn Ivar 10.2.1759: Arvinger er barna Torge...

7/9/2011 12/7/2013

Svend Andersen Hellvik MP (1756 - d.)

4/5/2012 12/7/2013

Peder Andersen Hellvik MP (1754 - d.)

4/5/2012 12/7/2013

Elen Pedersdatter Hellvik MP (1730 - d.)

4/5/2012 12/7/2013

Anders Svendsen Hellvik MP (1725 - 1777)

Skifte 13.09.1777, se side 909 n. 34 år i 1758 med barn Peder 5 og Svend 2. Foreldrene til huse

4/5/2012 12/7/2013

Elisabeth Hansdatter Hellvik MP (1688 - d.)

"Lisbet", "Lisbeth"

n. 70 år gammel i 1758 til huse hos sønnen

4/5/2012 12/7/2013

Svend Andersen Hellvik MP (1698 - 1781)

"Helvig"

n. 3 år i 1701 n. 9 år i 1706 (født Hellvik) Panteboka 1725: 09.03.1731: Nevnt som oppsitter på Skadberg: n. 37 år i 1734 n. 63 år i 1758 til huse hos sønnen Skifte 14.2.1753: Han og ko...

7/9/2011 12/7/2013

4/28/2011 12/7/2013

Jørgen Jakobsen Hellvik MP (1741 - d.)

4/28/2011 12/7/2013

Elen Engel Jakobsdatter Midbrød MP (1738 - 1804)

"Elen Engel Jacobsdatter Midbrød"

2/16/2011 12/7/2013

Jakob Jakobsen Vatnemot MP (1736 - 1770)

Skifte 19.09.1770:

1/30/2011 12/7/2013

Lars Jakobsen Sestad MP (1732 - c.1763)

Skifte 28.01.1763:

4/28/2011 12/7/2013

Hans Jakobsen Hellvik MP (1731 - c.1801)

4/28/2011 12/7/2013

Anna Helgesdatter Melhus MP (1756 - d.)

9/27/2012 12/1/2013

9/27/2012 12/1/2013

9/27/2012 12/1/2013

Mikkel Eriksen Sleveland/Melhus MP (1742 - 1783)

"Helleland ved vielsen", "Omdal"

n. Militærrull 1765, under Melhus, innrullert soldat i 90. legd i 1762 Skifte 16.12.1782: Arvinger er: Moren Ingeborg Mikkelsdatter g.m. Helge Pedersen Halvsøsken: Guri 34 Turid 32 ...

9/14/2011 12/1/2013

9/14/2011 12/1/2013

Helge Pedersen Sleveland/Melhus MP (deceased)

"Veshovde"

11.11.1760: TB, Helge Melhus er ny lagrettsmann for 1761 n. Militærrull 1765, under Melhus, 32 år, eier og bruker gård

9/27/2012 12/1/2013

Elen Pedersdatter Melhus MP (c.1685 - 1765)

"Eli", "Ellen"

Vielsen er oppført både i Helleland og Egersund kirkebøker og som kausjonister er Søren Kvåle og Svend Melhus oppført. Enke til huse hos Helge Pedersen på Melhus i 1758

3/13/2012 12/1/2013

Agata Karstensdatter Egersund MP (1735 - d.)

"Agate"

7/2/2011 12/1/2013

Jødel Salomonsen Egersund MP (1729 - 1795)

"Giødel", "Jøddel", "Salmonsen"

Skifte

5/17/2011 12/1/2013

Roald Larsen Egersund MP (1751 - d.)

12/1/2013 12/1/2013

Lars Larsen Egersund MP (1756 - d.)

12/1/2013 12/1/2013

Sivert Larsen Egersund MP (1749 - d.)

12/1/2013 12/1/2013

12/1/2013 12/1/2013

Håvard Larsen Egersund MP (1745 - d.)

12/1/2013 12/1/2013