Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Skjelvik i Gildeskål

« Back to Projects Dashboard

view all

Profiles

 • Daniel Olsen (1763 - 1829)
  Det bodde en Daniel Olsen i Andvejen, registrert ved folketellingen i 1801 som 52 år gammel. Han var gift med Marit Johansdatter som var 53 år samt at de hadde et plejebarn som het Elling Pederse og va...
 • Paul Skjellvik (1912 - 1991)
 • Andreas Martinus Olsen (bef.1815 - 1847)
  Viet 1843. Kildeinformasjon: Nordland fylke, Bodø, Ministerialbok nr. 801A06 (1834-1845), Ekteviede 1843, side 170.
 • Petter Olaus Olsen (1824 - d.)
 • Bergitte Olsdatter (1779 - d.)

De 10 siste bevegelsene i prosjektet:

 • Har tilføyd eget punkt med forminner funnet i Skjelvik
 • Har gått løs på skifter utgitt av Salten Slektshistorielag i år 2000 - her finner jeg stadig flere personer som har tilhørighet til Skjelvik.
 • Har tatt inn over meg at Skjelvik skrives med kun en l og ikke to. Blir en jobb å gjøre med å rydde opp i hvordan navnet skrives.
 • 16.01.2013 Ryddet litt i folketellingen fra 1910
 • 15.01.2013 Har lagt til matrikkelen av 1886 samt justert litt tekst og etablert overskriften "Emigranter"
 • 07.01.2013 Matrikkelen fra 1838 er satt inn i tidslinja.
 • 03.01.2013 En liten oppdatering til "manntallet fra 1701"
 • 07.11.2012 Prøver å supplere med å legge inn skifter - utfordrende fordi navnene skrives forskjellig i skiftene og andre kilder. Vurderer å legge inn eget dokument med alle skiftene vs legge skiftene til tidslinja nedenfor.
 • 01.06.2012 Har tilføyd noen koblinger mellom profiler i geni.com og prosjektet her
 • Har oppdatert hvor Lars Fredrichsen kom fra da han kom til Skjelvik i 1809 og giftet seg med Martha Pedersdatter. Har også lagt til data om deres sønn Jans født i 1812.

Lenker

Stedets opprinnelse.

I boken “Norske Gaardsnavne” bind XVI av O. Rygh utgitt i 1905 fremkommer det på side 188 nr 63. Skjelvik. Udtales Sjælvikja. Navnet ble skrevet Seluickenn i NRJ. III 206. I 1567 Schelsuig, i 1610 Scheluigen, i 1614 Skiellsuigen, i 1661 Sckieluighen og i 1723 Schielvig. Siden 1905 har navnet vært Skjelvik med en L. Dessuten kan man se i kirkebøker og andre skriv at navnet er skrevet på enda flere måter enn det som fremkommer her, noe som trolig også må tillegges at de som har skrevet det, har slitt litt med Sj, Skj, Sk uten j, varianter med c i stedet for k osv. Stedsnavnet er også i bruk som slektsnavn og der brukes det både med en og to l'er.

Navnet kommer naturlig nok av at stedet ligger i en vik hvor det har vært mye skjell – Skjelvika. Ting tyder dessuten på at skjellforekomstene var størst der hvor bekken renner ut i havet, et fenomen man også har lagt merke til andre steder hvor “skjel” er en del av navnet.

Når ble Skjelvika til et sted? Interessant spørsmål og kanskje kan vi tilnærme oss det her. Vi vet i alle fall at da den store innlandsisen trakk seg tilbake etter siste istid for ca 9000 – 10000 år siden så var landskapet trykket betydelig ned av vekten av ismassen. Blant annet har man ved Saltstraumen funnet de eldste boplassene på ca 70 moh – disse lå trolig ved havnivået for ca 9000 år siden. Av dette kan vi anta at landskapet der Skjelvika ligger, også har hevet seg 70 meter i løpet av de siste 9000 år og landskapet hever seg fortsatt. Den første tiden etter at isen trakk seg tilbake, var det ikke noe landjord der Skjelvik ligger nå – trolig ble ikke området beboelig før år 5000 før kristus. Etter at landskapet hevet seg over havet var det dekket av havbunnsedimenter som gjorde området forholdsvis fruktbart. De første årtusene etter at isen trakk seg tilbake var det dessuten et betydelig varmere klima enn i dag. Det gjorde at grunnlaget for stor og kraftig skog var til stede og hele flatlandet ble dekket av stor furuskog. Av denne skogen ble det senere bygget både Jekter og andre typer båter.

Fornminner fra Skjelvik

Det er gjort en rekke enkeltfunn av fornminner i Skjelvik. Noen er kanskje tatt vare på av enkeltpersoner som har dem i sin egen samling mens andre er avlevert til museum. Her følger linker til nettsteder hvor enkeltfunn er beskrevet:

I dag er det registrert tre fredete fornminner i Skjelvik hvorav den ene er definert til Jernalder som er perioden år 500 f.kr. - 1030 e.kr. Denne plassen kalles Steinåkerbakken (Kators stykke på Øvermarka) og er trolig spor etter bosetting. Høyreklikk følgende link og åpne den i ny fane Steinåkerbakken Det andre fornminnet er yngre, fra middelalder som var i perioden år 500 e.kr. - 1500 e.kr. Dette skal være et gravsted som du finner beskrivelse av ved å høyreklikke linken og åpne den i ny fane: gravminne fra middelalderen. Det tredje fornminnet er på Hangåsvikmyra som er et udefinert løsfunn som er synlig oppå bakken.

I boken "Slektsrøtter i Gildeskål" på side 17 skriver Håkon Odding

Busettinga er gammel i Holmsundfjorden. Helt fra midten av det første årtusen etter Kristus var de eldste gårdene ryddet. Kjøpstad er en sikker gård fra før Svartedauen ca 1350. Likedan Skjelvik. Etter Svartedauen ble det bare noen få mennesker igjen i fjorden. Først omkring 1550 økte folketallet vesentlig. Nyryddinga tok til. Folk tok gårdene vi kjenner i dag, i bruk. Alle måtte leie brukene. Kirken og prestene var eiere. Jordavgift ble betalt med matvarer. Det kunne være spann smør, - ett spann 15 kg. - og eller våg tørrfisk - ca. 18,5 kg. -. Først i 1770-årene begynte de velstående brukerne å kjøpe brukene sine og bli selveiere. Og dette førte til at de mest velstående kjøpte flere og flere eiendommer og la under seg store områder. En mener at lensmann Ole Sandberg på Inner-Kjelling hadde mange gårder, og likedan Arent Jonsen på Kjøpstad, daglig kalt Kjøbstad-Arent, personen som denne slektsoverskten tar til med.

I samme boka på side 11 skriver Håkon Odding

Kjøbstad-Arent lot bygge jekter selv i Tømmervik på Kjøpstad. Han leiet jektebyggere fra Beiarn. Men denne jektebygging ødela furuskogen i Skjelvik. Før oppgangssagen kom i bruk ble tømret kløvd med kiler og øks. En fikk som regel bare to bord av hver tømmerstokk. En ødsel metode. - Til en av småjektene ble tømret tatt på Hangåsvikmyrene i Skjelvik, og til mellomjekta ble tømret tatt på Sør-Lappmannvikmyra, sør for husene. En stor jekt sto ferdig på beddingen i Tømmervika under skiftet etter Arent Jonsen i 1811, den hadde ikke vært på sjøen.

Dersom det med tiden kommer frem mer dokumentasjon om disse fornminnene vil det utvide kunnskapen om den første bosettingen i Skjelvik.

I det videre er målet å få på plass en så komplett oversikt som mulig, over hvem som har bodd i Skjelvika opp gjennom tidene. Det legges opp til å dokumentere dette og derfor legges inn alt som er å finne i kirkebøker, matrikler, skifter, utskiftinger osv. Dette vil ta lang tid og representerer mye arbeid, i så måte tas gjerne i mot deltakelse fra flere som vil delta. Man kan enkelt løse ting ved å dele på oppgavene - send henvendelse til Kjell Odding så ordner vi det - velkommen skal du være.

Skattematrikkelen fra 1647

Hemming Oelsenn bodde i Siellvigen og hadde en skyld på 1 wog. I 1647 ble han utlignet for 3 ort skatt til bygging av Gildeskål kirke.

Manntall 1663 - 1666 for Helgeland og Salten prosti - S

I 1666 ble gården kalt Skelluig og hadde fortsatt en landsskyld på 1 vog. Nye oppsitter var Peder 50 år og hans 3 sønner Olluff 13 år, Aren 9 år og Peder 7 år. Man må vel anta at de tre sønnene hadde en mor men hun var ikke ført opp i manntallet og det var heller ikke eventuelle søstre.

Manntallet 1701

Her er link til manntallets side 11, der Schielwig fremkommer http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38464/15/
Schielwig - Olle Pedersen Han er oppsitter eller leilendingen på gården, altså den som bor og driver den og ikke nødvendigvis eieren - 57 år gammel. Sønner: Hemmig Olsen, Krøbling 20 år, Christopher Olsen 17 år. Tjenestekarle eller Drenge: Clemmed Lars. Lapmand 16

Ved innrulleringsmanntallet for Gildeskål prestegjeld i 1755

Følgende tre personer fra Schielvig er registrert:

 • Erich Christenssen, født i hovedsognet, var frisk og over 40 år samt drev med jord- og søbrug.
 • Peder Olsen, født i hovedsognet, 31 år, frisk, gift og var "Bonde brug med fiskerj"
 • Peder Adriansen, født i hovedsognet, 28 år, døv, dum og ugift samt "Tjener hos moderen"

Hendelser i perioden 1756-1800

Denne opplistingen har ikke som mål å få frem bestemte aktiviteter men er en dokumentert oversikt over hvem som var hjemmehørende i Skjelvika på den aktuelle tida. Dessuten bør det føre til en sammenheng med folketellingene. Det finnes for øvrig ingen annen oversikt over flyttinger enn når slike handlinger skjer andre steder enn de tidligere har gjort.

 1. 1773 ble Per Arntsen, av Schielvig, døpt. Foreldre var Arnt Adriansen og Lisbet Persdatter. To av fadderne var fra Skjelvik og het Erich Christiansen og Mali Nilsdatter. (Mali Nilsdatter ble i kirkebøkene vekselvis kalt Mali, Malli, Marit, Malii, Marith og dessuten både Nilsdatter og Nielsdatter. Slik variabel bruk av skrivemåte gjør det litt vanskelig å holde trådene).
 2. 21.11.1773 ble Arnt Adriansen introdusert i kirken. Det var slik at ca 8 uker etter en fødsel fikk kvinnene slippe inn i kirken igjen men måtte da leies inn i kirken av presten - dette omfattet bare gifte kvinner og kaltes "Introduksjon" og gjorde at kvinnene ble kvitt "urenhentene" som fulgte med fødsel forutsatt at barnet også ble døpt. Noen prester beskrev dette som "Introdusert" og andre kalte seremonien "indled" eller "innleid".
 3. 07.12.1773 ble Hans Erichsen konfirmert 18 år.
 4. 13.11.1774 ble Hans fra Kummeren døpt. Ved denne dåpen var følgende faddere fra Schielvig: Christopher Erichsen og Lisbet Persdatter.
 5. 25.11.1774 ble Ingebor Persdatter konfirmert 17 år.
 6. 1775 dukket Marit Adriansdatter fra Schielvig opp som fadder i dåpen til Lisbet fra Vindvik. Barnets mor het Karen Adriansdatter.
 7. 1775 Christopher Pedersen fra Schielvig, døde.
 8. 1775 Ingebor av Schielvigs dåp. Foreldrene var Christopher Erichsen og Mali Nilsdatter. Blant fadderne var Arnt Adriansen og Lisbet Persdatter som også var fra Skjelvik.
 9. 1775 i desember ble Per Olsen, Schielvig, konfirmert 17 år.
 10. 13.08.1776 ble Ole Erichsen, Schielvig og Inger Berritte Jonsdatter, trolovet.
 11. 13.10.1776 ble Lars av Schielvig, døpt. Foreldrene var Ole Erichsen og Marit Jonsdatter. Av fadderne var Erich Christensen og Mille Nilsdatter fra Skjelvik.
 12. 20.10.1776 ble Ingebor Arntsdatter av Schielvig, døpt. Foreldrene var Arnt Adriansen og Lisbet Persdatter. Av fadderne var Christopher Erichsen, Marit Adriansdatter og Mali Nilsdatter som alle var fra Skjelvik.
 13. 17.11.1776 ble Ole Erichsen fra Schielvig, Introdusert i kirken.
 14. 25.12.1776 ble Arnt Adriansen fra Schielvig, Introdusert i kirken.
 15. 29.12.1776 ble Ole Erichsen fra Schielvig, viet med Marit Johnsen
 16. 27.01.1778 ble både Erich Christensen og Marit Adriansdatter nevnt som faddere.
 17. 27.01.1778 ble Nils av Schielvig, døpt. Foreldrene var Christopher Erichsen og Mali Nilsdatter. Av "fadderne" var Christen Erichsen, Per Olsen og Elisabet Persdatter alle fra Skjelvik.
 18. 1778 ble Christopher Erichsen Introdusert i kirken.
 19. 22.03.1779 ble Ane Pedersdatter fra Schielvig, begravet 65 aar gammel.
 20. 11.07.1779 ble Peder Olsen fra Schielvig, begravet 46 år gammel.
 21. 20.07.1779 ble Beret "Berithe" Arntsdatter døpt. Foreldrene var Arnt Adriansen og Lisbet Persdatter. Blant fadderne var følgende fra Skjelvik: Christen Erichsen, Mali Nilsdatter, Marithe Pedersdatter.
 22. 31.08.1779 ble Christopher Erichsen i Schielvig, begravet. Det kan tenkes at det står at han ble 60 år gammel.
 23. 10.10.1779 ble Peder fra Schielvig, døpt. Foreldrene hans var Christen Erichsen og Marit Olsdatter
 24. 24.11.1779 ble Christen Erichsens quinde Introduseret.
 25. 06.05.1780 ble Erich Erichsen begravet 26 år gammel.
 26. 03.08.1780 ble Truls Amundsen og enken Marit Adriansdatter trolovet. Forlovere var Arent Jonsen (KjøbstadArnt) og Hans Willumsen fra Kjøbstad.
 27. 24.09.1780 ble Per fra Hellevik døpt. Foreldrene var Ole Erichsen og Marith Johnsdatter som tidligere hadde bodd i Skjelvik. Hellevik ligger på andre siden av fjorden, like nord for Askoslett. Paret flyttet tilbake til Skjelvik for under folketellinen i 1801 var de igjen bosatt i Skjelvik.
 28. 29.09.1781 ble Per Olsen og enken Mali Nilsdatter, trolovet.
 29. 15.11.1781 ble ungkar Per Olsen og enken Mali Nilsdatter viet.
 30. 21.11.1781 ble Truls Amundsen og enken Marit Adriansdatter viet.
 31. 27.01.1782 ble Arnt Adriansens Quinde (Lisbet Persdatter) begravet 40 aar gammel.
 32. 1782 Rett før påske ble barnet Christopher av Skielvig, døpt. Foreldrene var Peder Olsen og Mali Nilsdatter.
 33. 29.03.1782 (på langfredag) ble Peder Olsen Introdusert i kirken.
 34. 30.05.1784 ble Ole, av Schielvig, døpt av foreldrene Per Olsen og Mali Nilsdatter. Følgende faddere var fra Skjelvik: Truls Amundsen, Marit Adriansdatter og Elen Persdatter (utydelig i kirkeboka, kan være Geardatter men er mest sannsynlig Persdatter).
 35. 1785 Per Olsen var fadder under dåpen til Jon Larsen fra Kjelling.
 36. 10.08.1787 "Et pikebarn fra Arnt Adriansen i Sielvig, 17 år, døde av barnekopper".
 37. 20.04.1788 ble Martha av Sielvig, døpt. Foreldre var Peder Olsen og Mali Nilsdatter. Marithe Adriansdatter var fadder.
 38. 09.05.1790 ble Johan Andersen fra Schielvig, begravet, 27 aar.
 39. 06.06.1790 ble Peder Adriansen fra Shjelvig, begravet, 64 aar.
 40. 04.12.1790 ble Peder fra Sielvig, døpt.. Foreldrene var Peder Olsen og Marie Nilsdatter. Faddere fra Sielvig var Erich Grønn (Erich Grønn var i begynnelsen av 1795 hjemmehørende på Walle) og Arnt Adriansen.
 41. 09.01.1791 var det Introduksjon av Peder Olsens Quinde, Sjkielvig (skrevet slik i kirkeboka).
 42. 29.05.1791 ble Truls Amundsens Quinde (Marit Adriansdatter) i Skielvig, begravet, 69 år.
 43. 15.07.1792 Ved dåpen til Søren Persen fra Kommeren var Arnt Adriansen og Maly Pedersdatter fra Skielvig, faddere.
 44. 14.10.1792 Trolovet enkemand Arnt Adriansen, Skielvig, med pigen Maren Persdatter. Forlovere var Lars Hansen fra Askoslet og Truls Amundsen fra Skielvig.
 45. 13.10.1792 ble ungkar Lars Hansen fra Askoslet trolovet med pigen Lisbet Persdatter Forlovere var Arent Jonsen, Kiøbstad, og Arnt Adriansen, Skielvig.
 46. 22.11.1792 ble Arnt Adriansen, Skielvig, og Maren Persdatter viet.
 47. 07.04.1793 var Milla Nilsdatter fadder ved dåpen til Dorthe av Askoslet..
 48. 21.07.1793 ved konfirmasjonen, var følgende fra Skjelvik med: Per Arentsen, 18 år. Hans Christophersen, 18 år.
 49. 02.03.1794 var Arnt Adriansen fadder for Jon fra Lervig.
 50. 06.04.1795 var Truls Amundsen fadder til Malena Larsdatter som var datter av Lars Jacobsen fra Indyr og Margrethe Jansdatter fra Skjelvik.
 51. 15.10.1795 ble Peter Thomesen fra Skjelvik, trolovet med Ingeborg Pedersdatter.
 52. 31.07.1796 Malena Nilsdatter fra Skjelvik, var fadder ved dåpen til Christianna Sophia Sørensdatter fra Kjøpstad.
 53. 15.08.1796 ble ungkar Peter Thomasen og pige Ingebor Pedersdatter viet.
 54. 14.09.1796 var Kari Adriansdatter fra Skjelvik, fadder i dåpen til Andreas Christensen fra Leirvik.
 55. 06.08.1797 ble Ingebor Christophersdatter, Schielvig, konfirmert 18 år gammel.
 56. 29.07.1798 ble Bereth Arentsdatter, Schilvig, konfirmert 21 aar gammel.
 57. 25.09.1799 var Per Olsen forlover i bryllup til Ole Svendsen og Anne Sørensdatter, Opsahl.
 58. 23.04.1800 ble Jøren Christian Persen fra Kommeren døpt. Blant fadderne var Per Olsen og Arnt Adriansen fra Schielvig.
 59. 31.08.1800 ble Christianne Christophersdatter døpt av foreldrene Christopher Persen (ukonfirmert dreng står det i kirkeboka - 18 år) og Margrethe Olsdatter.
 60. 10.10.1800 ble Truls Amundsen nevnt som fadder til Carlen fra Storvig.
 61. 10.11.1800 ble Truls Amundsen viet til enken Agnes Mortensdatter, Skielvig.
 62. 07.12.1800 var det begravelse for Peter Thomasen fra Skielvig.

Folketellingen fra 1801

 1. Ole Erichsen, husbonde, 62 år, gift bonde og jordbruker
 2. Marith Johnsdatter, hans kone, 49 år, begge i første ekteskap
 3. Lars Olsen, deres sønn, 26 år, ugift
 4. Ingeborg Olsdatter, deres datter, 16 år, ugift
 5. Peder Olsen (Per Olsen), husbonde, 40 år, gift i 1. ekteskap, bonde og jordbruker
 6. Marit Nilsdatter, (Mali eller Malli Nilsdatter) hans kone, 46 år, gift i 2. ekteskap
 7. John Christofersen, hennes sønn fra første ekteskap, 27 år, ugift
 8. Christofer Pedersen, deres sønn, 18 år, ugift (født i 1782 jfr kirkeboken)
 9. Peder Pedersen, deres sønn, 11 år, ugift
 10. Martha Pedersdatter, deres datter, 12 år, ugift
 11. Ingeborg Christofersdatter, hennes datter fra første ekteskapet, 25 år, ugift
 12. Arnt Adriansen, husbonde, 61 år, gift i 2. ekteskap, bonde og jordbruker
 13. Maren Pedersdatter, hans kone, 52 år, gift i 1. ekteskap
 14. Peder Arntsen, deres sønn, 25 år, ugift
 15. Ingeborg Arntsdatter, deres datter, 22 år, ugift
 16. Beret Arntsdatter, deres datter, 20 år, ugift
 17. John Johnsen, pleiebarn, 11 år, ugift
 18. Truls Aamundsen, husbonde, 63 år, gift 2. gang, bonde og jordbruker
 19. Agneta Mortensdatter, Truls annen kone, 34 år, gift 2. gang
 20. Ingeborg Trulsdatter, kalles Ingeborg Pedersdatter i folketellingen, hans datter, 36 år, enke, inderst
 21. Daniel Erichsen, pleiebarn, 10 år, ugift
 22. Mallena Larsdatter, pleiebarn, 3 år, ugift

Hendelser, primært fra kirkebøkene, for perioden 1801 - 1838:

 1. 9. søndag etter trefoldighet i 1802 ble Arnt Adriansen begravet, 59 aar gammel. Alderen stemmer altså ikke overens med folketellingen men her er ingen av kildene spesielt sikre. Se Kirkeboken.
 2. 17.08.1805 ble Martha Pedersdatter konfirmert 19 år gammel.
 3. 09.07.1806 ble Per døpt, 4 uker gammel. Foreldrene var Ole Hansen og Bentse Nielsdatter jfr kirkeboken.
 4. 20.07.1806 ble det lyst i kirken for Christopher Pedersen og Karen Pedersdatter.
 5. 27.07.1806 "'indgås ægteskap'" Christopher Pedersen og Karen Pedersdatter
 6. 19.04.1807 Introd Christopher Pedersen, Skjelvig, Karen Pedersdatter. (Her er et eksempel på at man i 1807 begynte å nevne kvinnens navn siden det faktisk var hun som ble introdusert, eller innleid, i kirken noen uker etter fødselen. I noen tilfeller står det at "barnemoderen ble introdusert".)
 7. 19.04.1807 Begravelse for Christopher Pedersens barn, hjemmedøpt av Bereth Maria, Skjelvig, 14 dager gammel.
 8. 19.04.1807 ble Martha Pedersdatter, Skjelvig, nevnt som fadder for Peder Jensen av Grytvig.
 9. 10.05.1807 ble Susanna Hansdatter, Skjælvig, nevnt som fadder til Anna Olsdatter fra Øyjord.
 10. 18.10.1807 (21. søndag etter Trinitas) ble det lyst i kirken for ungkarl Christopher Pedersen og pige Ingeborg Svendsdatter.
 11. 29.10.1807 vies Christopher Pedersen og Ingeborg Svendsdatter, Skjælvig.
 12. 13.05.1808 på Bots- og bededagen ble Karen Pedersdatter fra Schjelvig, Indleid i kirken.
 13. 13.05.1808 ble Sara Malena døpt 6 uker gammel. Foreldrene var Christopher Persen og Karen Pedersdatter fra Schjelvig. Blant fadderne var Truls Amundsen og Martha Pedersdatter fra Schjelvig jfr. venstre side i kirkeboken
 14. 22.05.1808 Indled Christopher Persens Quinde, Schjelvig.
 15. 22.05.1808 døpt Malena, 7 uker gammel av foreldrene Christopher Persen og Ingebor Svendsdatter (Kjelling). Blant fadderne var Lars Erichsen fra Schielvig jfr. høyre side i kirkeboken
 16. 09.07.1809 troloving mellom Lars Fredrichsen og Martha Pedersdatter fra Schjelvig. Lars kom fra Skaanland i Bodin, Fredrichsogården, og var sønn av Fredrich Jacobssen fra Skaanland og han kone Elen Kjerstina Kristoffersdatter som var fra Skålsvik.
 17. 24.09.1809 ble Andrea Christophersdatter født i Schjelvig av foreldrene Christopher Persen og Karen Pedersdatter.
 18. 30.09.1809 ble Elen Malena født i Schjelvig av foreldrene Lars Fredrichsen og Martha Pedersdatter.
 19. 08.10.1809 ble Andrea Christophersdatter døpt. Foreldre var Christopher Persen og Karen Pedersdatter fra Schielvig.
 20. 08.10.1809 ble Elen Malena Larsdatter døpt.
 21. 22.10.1809 indled Lars Fredrichsen
 22. 01.04.1810 var Lars Bendigtsen fra Schielvig, fadder til Hans Persen, Kjelling.
 23. 01.04.1810 ble Ingebor Persdatter fra Schielvig, begravet.
 24. 12.05.1810 ble Truls Amundsen fra Schielvig, begravet.
 25. 22.12.1810 Skifte etter Ole Hanssen fra Schielvig. Arvinger: Berithe Nielsdatter, Schielvig, hustru, og Peder Olsen, 4 år (født 1806).
 26. 23.06.1811 ble Margrethe Jansdatter fra Schielvig, begravet.
 27. 20.04.1812 ca, ble Jans Christopher født i Schielvig av foreldrene Lars Fredrichsen og Martha Pedersdatter.
 28. 10.05.1812 ble Jans Christopher døpt. Jans flyttet senere til Seines på Straumøya hvor han giftet seg med Pernelle Persdatter som ble jordmor i området. Jans ble etter hvert styrmann og straumlos i Saltstraumen og var bosatt på Baksundholmen i Saltstraumen.
 29. 30.05.1813 ble Christopher Persen fra Schjelvig begravet.
 30. 14.11.1813 inngås ægteskap mellom ungkarl Hans Persen og pige Kirsten Persdatter, Schielvigen.
 31. 16.09.1815 ble Andreas Martinus Olsen døpt. Foreldrene var Ingebor Svensdatter og Ole Persen, Schjelvig.
 32. 15.10.1815 ble Ole Persens quinde indleid i kirken.
 33. 15.10.1815 var Lars Fredrichsen fadder i dåpen til Nils Carlsen.
 34. 24.11.1815 ble det åpnet Skifte etter Massie Helgesdatter, Schjelvigen. Arvinger var: Hans Helgesen 28 år, bror til avdøde, militærtjeneste i Trondheim, Ole Helgesen, bror til avdøde, tjener hos Anders Larsen i Mevik i Gildeskål, Sara Helgesdatter, søster til avdøde, tjener hos Ole Olsen på Kvarsnes, Catarina Helgesdatter, søster til avdøde, tjener hos Anders Olsen hos Mostie i Skjerstad.
 35. 28.11.1815 ble det åpnet Skifte etter avdøde Lisbeth Jahnsdatter, Schjelvigen. Arvinger var Peder Stephensen, ektemann, gårdbruker, Maren Jahnsdatter, søster til avdøde, Lars Eriksen, Kjelling, søstersønn av avdøde, Ole Eriksen, Kjelling, søstersønn av avdøde, Johanna Eriksdatter, Kjelling, søsterdatter av avdøde, Peder Pedersen, Kjelling, ektefelle til Johanna Eriksdatter.
 36. 01.03.1818 ble Hans Petter Larsen født i Schelvig, av foreldrene Lars Fredrichsen og Martha Pedersdatter. Hans Petter ble døpt den 25.04.1818.
 37. 05.07.1818 ble Per Christian Olsen døpt 8 dager gammel, dvs. han ble født den 27.06.1818. Foreldrene var Ole Persen og Ingebor Svensdatter.
 38. 12.07.1818 ble Berith Dorthea Persdatter døpt 4 uker gammel. Hun antas derfor født den 18.05.1818 i Schjelvig. Foreldrene var Per Svensen og Elisabeth Eliasdatter.
 39. 09.08.1818 ble Ole Persens quinde (Ingebor Svensdatter) Indleid i kirken.
 40. 27.12.1820 var Lars Fredrichsen fra Schielvig forlover til Joen Johensen og kona.
 41. 05.08.1821 ble Bergithe Elisabeth Olsdatter født i Scielvig av foreldrene Ole Pedersen og Ingebor Svendsdatter. Hun ble døpt09.09.1821. Faddere fra Skjelvik var Lars Fredrichsen, Martha Pedersdatter og Christina Christophersdatter.
 42. 21.10.1821 var Martha Pedersdatter fadder til Eilert Christian Fredrich Jacobsen fra Ertenvåg.
 43. 18.02.1822 døde 15 år gamle Pernille Christensdatter fra Sielvig. Hun ble begravet 26.02.1822.
 44. 25.02.1822 døde Elisabeth Olsdatter, 20 uker gammel.
 45. 09.05.1822 ble Johan Christian Nilsen født av foreldrene Niels Persen og Doreths Hansdatter jfr kirkeboken. Det er vekselvis brukt navnet Hans Carl Christian Nilsen og Johan Christian Nilsen om den samme personen som født 9.05.1822 - det antas å være samme person.
 46. 02.11.1823 døde Lars Fredrichsen, 48 år gammel kirkebok
 47. 26.01.1824 ble Petter Olaus Olsen født av Ole Pedersen og Ingebaar Svendsdatter i Sielvig.
 48. 14.02.1824 døde Peder Christian Olsen, 6 år gammel, begravet 25.04.1824 kirkebok. I kirkeboken står det Peder Christian Pedersen men etter som faren het Ole så er riktig navn Olsen.
 49. 28.01.1826 ble Petter Østen Larsen født utenfor ekteskap. Det er derfor litt usikkert om han ble født i Skjelvik eller annet sted. Foreldrene var i Lars Pedersen fra Sielvigen og Matha Olina Olsdatter jfr kirkeboken
 50. 28.05.1826 ble Ingebaar Christine Nielsdatter født i Sielvig av foreldrene Dorethe Hansdatter og Niels Pedersen
 51. 12.07.1826 døde Elen Malena Larsdatter, "bondepige af Sielvigen", 17 aar. kirkebok
 52. 17.12.1827 ble det født trillinger i Skjelvik. Det var Melcher Erichsen og Martha Persdatter som ble foreldre til Elert Melchersen, Lars Melchersen og Per Tostrup Melchersen. De ble hjemmedøpt dagen etterpå og døde tredje dagen jfr. kirkeboken
 53. 06.02.1828 døde Malii Nielsdatter i Sielvig. Hun ble gravlagt 02.03.1828 jfr kirkeboken
 54. 19.05.1829 døde Daniel Olsen, bondemand Sielvig, 66 aar gammel. kirkeboken
 55. 28.07.1830 ble Karen Dortea Nilsdatter født i Skjelvig av foreldrene Niels Pedersen og Doreth Hansdatter jfr kirkeboken.
 56. 16.03.1832 ble Elisabeth Monsdatter født av foreldrene Mons Thomassen og Lisbeth Steffensdatter
 57. 16.03.1832 døde Lisbeth Steffensdatter 37 aar gammel. Begravet 13.05.1832 kirkeboken
 58. 18.03.1832 døde Elisabeth Monsdatter fra Skjelvik, 2 dager gammel. Begravet 13.05.1832 kirkeboken
 59. 23.06.1832 døde Ragnild Pernilla Monsdatter, 10 år fra Skjelvig. Begravet 02.07.1832 jfr kirkeboken
 60. 20.02.1833 ble Martha Johanna Stenersdatter født. I 1869 giftet hun seg med Hans Andreas Johannesen fra Støver i Bodin. De flyttet til Oxli hvor de fikk sitt første barn i 1870. Deretter flyttet de til Lervik i Bodin før 1872. Av kirkeboken fremkommer det at Martha Johanna Stenersdatter ble født i Skjelvik men hun fremkommer ikke i folketellingen av 1865.
 61. 19.09.1832 ble Skifte etter Mons Thomesen åpnet. Arving var Lisbeth Stephensdatter, Schjelvik
 62. 09.04.1834 ble Pernelle Johanna Stenersdatter født i Skjelvik jfr kirkeboken
 63. 23.05.1836 døde Ida Birgitte Eliasdatter, 55 aar fra Skjelvig. Hun ble begravet den 29.05.1836 jfr kirkeboken
 64. 16.06.1837 ble Anne Johanna Stenersdatter født i Skjelvik. Den 15.08.1837 døde hun jfr kirkeboken

Matrikkelen i 1838

Link: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-ma10061005000066.jpg

 1. Løpenummer 103 Christen Mikkelborg Arentsen
 2. Løpenummer 104 Stener Hansen
 3. Løpenummer 105 Niels Pedersen

Hendelser fra 1839 - 1865:

 1. 11.07.1839 ble Jens Martinus Johansen født av foreldrene Johan Caspar Pedersen og Beret Pernilla Nilsdatter
 2. 31.10.1839 ble Hans Johan Stenersen født av foreldrene Stener Hansen og Sara Catharine Pedersdatter
 3. 15.10.1841 døde Sara Kathrine Pedersdatter, 30 år i Skjelvig. Hun ble begravet den 31.10.1841 jfr kirkeboken
 4. 07.05.1842 Skifte etter Sara Kathrine Pedersdatter. Arvinger var: Hans Johan Stenersen, sønn, Martha Johanna Stenersdatter, datter, Pernilla Stenersdatter, datter.
 5. 04.10.1842 vielse mellom Johan Caspar Pedersen og Beret Pernilla Nilsdatter.
 6. 06.10.1842 Vielse mellom Stener Hansen (fra Telnes) og Ingeborg Christensdatter (fra Lekanger) jfr kirkeboken.
 7. 13.10.1842 ble Christian Andreas Johansen født av foreldrene Johan Caspar Pedersen og Beret Pernilla Nilsdatter
 8. 12.03.1843 døde Steffen Jørgensen, 76 år gammel i Skjelvik. Han ble begravet den 7.05.1843 jfr kirkeboken
 9. 16.04.1843 ble Kirsten Christine Steffine Stenersdatter født av foreldrene Stener Hansen og Ingeborg Christensdatter
 10. 18.04.1845 ble Hans Michael Johansen født av foreldrene Johan Caspar Pedersen og Beret Pernilla Nilsdatter
 11. 03.10.1848 døde Elling Pedersen, 50 år fra Skjelvig. Han ble begravet 22.06.1849 jfr kirkeboken
 12. 18.06.1850 døde Beret Pernilla Nilsdatter.
 13. 14.07.1850 ble Jacobia Andrea Arntsdatter født i Skjelvik. Hun døde imidlertid bare 15 dager gammel, begravet 11.08.1850 jfr kirkeboken
 14. 21.07.1850 vielse mellom Arnt Johan Christophersen og Martha Pernilla Olsdatter jfr kirkeboken.
 15. 22.10.1850 døde Elisabeth Pedersdatter, 92 år i Skjelvig. Hun ble begravet 3.11.1850 jfr kirkeboken
 16. 06.08.1851 ble tvillingene Lisabeth Dorthea Arntsdatter og Margrethe Christine Arntsdatter født i Skjelvik av foreldrene Arnt Johan Christophersen og Marte Pernelle Olsdatter. Lisabeth døde 12.11.1851 og ble begravet på julaften 24.12.1851 jfr kirkeboken
 17. 20.01.1852 døde Stener Hansen, 54 år i Skjelvig. Han ble begravet 09.02.1852 jfr kirkeboken. Stener Hansen var gift først med Sara Catharine Pedersdatter og senere med Ingeborg Christensdatter.
 18. 05.10.1852 Vielse mellom Hans Carl Christian Nielsen fra Skjellvig og Marit Sophie Hansdatter
 19. 09.11.1852 Vielse mellom Johan Caspar Pedersen (fra Nord-Sandnes) og Karen Johanna Dorthea Nilsdatter (fra Skjelvig)
 20. 17.06.1853 ble Pernelle Caroline Christine Hansdatter født av foreldrene Hans Carl Christian Nilsen og Marit Sophie Hansdatter
 21. 02.09.1853 Vielse mellom Christen Michelborg Arentsen og Ingeborg Christensdatter
 22. 09.09.1853 Vielse mellom Helge Benjamin Pedersen (fra Nord-Sandnes) og Ane Olina Nilsdatter (fra Skjelvig)
 23. 05.10.1853 ble Hanna Lisabeth Jacobsdatter født av foreldrene Jacob Johan Olsen og Ane Johanna Johnsdatter
 24. 08.05.1854 ble Petter Benjamin Hansen født av Hans Christophersen som var gift og bodde på Kvarsnes, og Ingeborg Christine Catrine Nilsdatter fra Skjelvik.
 25. 07.06.1856 ble Hans Olai Jacobsen født av foreldrene Jacob Johan Olsen og Ane Johanna Johnsdatter
 26. 29.08.1856 ble Jacobia Sophia Dorthea født i Skjelvik av foreldrene Christen Michelborg Arentsen og Ingeborg Christensdatter. Den 12.09.1856 døde Jacobia, 14 dager gammel. Hun ble begravet 28.09.1856 jfr kirkeboken
 27. 23.09.1857 døde Christen Michelborg Arentsen i en alder av 54 år jfr kirkeboken. Han var sønn av Arent Jonsen på Kjøpstad og flyttet trolig til Skjelvik sommeren 1827 i perioden mellom hans kone Dorothea Catrine Jensdatter Landmark døde på Klikken og han giftet seg på nytt med Lisbeth Pedersdatter høsten samme år i Skjelvik. Han ble begravet 30.09.1857 jfr kirkeboken
 28. 27.01.1859 ble Benjamin Martinus Andreas Jacobsen født av foreldrene Jacob Johan Olsen og Ane Johanna Johnsdatter. Den 05.02.1859 døde Benjamin i Skjelvig. Han ble begravet 2.03.1859 jfr kirkeboken
 29. 09.02.1860 ble tvillingene Ole Christian Jacobsen og Edvard Bertinus Zakarias Jacobsen født av foreldrene Jacob Johan Olsen og Ane Johanna Johnsdatter. 19.02.1860 døde Ole Christian Jacobsen i Skjelvig, han ble begravet 21.04.1860 jfr kirkeboken
 30. 25.12.1861 døde Andrea Sjursdatter i Skjelvig, 60 år gammel. Hun ble begravet 28.12.1861 jfr kirkeboken.
 31. 13.07.1862 Hans Michael Johansen ble konfirmert
 32. 01.09.1862 døde Hanna Carolina Johansdatter i Skjelvik, 7 år gammel av meslinger jfr kirkeboken.
 33. 09.02.1863 ble Jens Andreas Jacobsen født av foreldrene Jacob Johan Olsen og hustru Ane Johanna Johnsdatter i Skjelvik jfr kirkebok.

Folketellingen fra 1865

Matrikkelnummer 103

Matrikkelnummer 104

Matrikkelnummer 105

Registrerte hendelser for perioden 1866 - 1875

Folketellingen fra 1875

Gårdsnummer 103, bostedsnummer 10 i Skjelvik

Gårdsnummer 104, bostedsnummer 12 i Skjelvik

Gårdsnummer 105, bostedsnummer 11 i Skjelvik

Hendelser 1876-1886

Matrikkelen 1886:

Hendelser 1886-1891

Matrikkelutkastet av 1891

Gårdsnummer, Bruksnummer, Tidligere matrikkelnummer, Tidligere løbenummer, Gårdens navn, Brugets navn, Eierens eller brugerens navn, Urevidert matrikkelskyld, Revidert matrikkelskyld

 • 63, 1, 65, 103, Skjelvik, Skjelvik, Johan Jakobsen, 0 daler 1 ort 16 skilling, 1 mark 85 øre
 • 63, 2, 65, 104, Skjelvik, Skjelvik, Johan Helgesen Kjelling, 0 daler 1 ort 16 skilling, 1 mark 85 øre
 • 63, 3, 65, 105a, Skjelvik, Skjelvik, Johan Pedersen, 0 daler 1 ort 16 skilling, 1 mark 31 øre
 • 63, 4, 65, 105b, Skjelvik, Skjelvik, Kristen Johansen, 0 daler 1 ort 16 skilling, 1 mark 28 øre

Hendelser 1892-1901

Folketellingen fra 1900

Gårdsnummer 63, bruksnummer 1 i Skjelvik

Gårdsnummer 63, bruksnummer 2

Gårdsnummer 63, bruksnummer 3 i Skjelvik

Gårdsnummer 63, bruksnummer 4 i Skjelvik

Gårdsnummer 63, bruksnummer 5 i Skjelvik

Hendelser i perioden 1901-1910

 1. 23.06.1901 ble Axel Berg Johansen konfirmert
 2. 29.09.1901 døde Ole Johannesen
 3. 22.02.1902 ble Kator Jakobus Olsen født av foreldrene Ludvig Martinus Olsen og Christianna Olea Olsen.
 4. 10.05.1902 ble Birger Edvin Ane Eilertsen født av foreldrene Peter Lorents Eilertsen og Jensine Alette Elise Eilertsen
 5. 10.08.1902 ble Sigurd Edvardsen født av foreldrene Edvard Jacobsen og Thora Antonsdatter
 6. 21.06.1903 ble Parelius Kristian Johansen konfirmert
 7. 24.07.1903 ble Edel Josefine Olsen født av foreldrene Karolius Martinus Olsen og Anna Larsdatter
 8. 06.02.1904 ble Jenny Marie Olsen født av foreldrene Ludvig Martinus Olsen og Christianna Olea Olsen
 9. 19.06.1904 ble Daniel Johan Eilertsen konfirmert
 10. 22.08.1904 ble Edvard Olav Arnold Eilertsen født av foreldrene Peter Lorents Eilertsen og Jensine Alette Elise Eilertsen
 11. 29.09.1904 ble Signe Nikoline Edvardsdatter født av foreldrene Edvard Bertinus Zakarias Jacobsen og Thora Marie Antonsdatter
 12. 02.07.1905 ble Julius Herman Johansen konfirmert
 13. 02.01.1906 ble Peder Antonius Skjelvik født av foreldrene Ludvig Martinus Olsen og Kristianna Olea Olsen (Larsdatter)
 14. 02.02.1906 ble Oline Birgitte Lovise Olsen født av Karolius Martinus Olsen og Anna Canette Marie Olsen (Larsdatter)
 15. 01.07.1906 ble Parelius Eilertsen konfirmert
 16. 24.02.1907 ble Perly Josefine Aase Pedersen (Eilertsen) født av foreldrene Peter Lorents Eilertsen og Jensine Alette Elise Eilertsen
 17. 30.06.1907 ble Astrup Jentoft Johansen konfirmert
 18. 21.07.1907 ble Kristian Toresen og Amanda Hildora Hansdatter viet
 19. 13.05.1908 ble Anny Karoline Olsen født av foreldrene Karolius Martinus Olsen og Anna Canette Marie Olsen
 20. 28.06.1908 ble Kristian Angel Eilertsen konfirmert
 21. 04.01.1909 døde Karen Oline Helgesdatter
 22. 13.09.1909 ble Idar Ekhard Karin Eilertsen født av foreldrene Peter Lorents Eilertsen og Jensine Alette Elise Eilertsen
 23. 01.10.1909 døde Karen Dortea Nilsdatter
 24. 13.03.1910 døde Johan Caspar Pedersen
 25. 26.03.1910 ble Beate Henriette Edvardsdatter født av foreldrene Edvard Bertinus Zakarias Jacobsen og Thora Marie Antonsdatter
 26. 07.04.1910 døde Beate Henriette Edvardsdatter
 27. 14.05.1910 ble Arne Karolius Toresen født av foreldrene Kristian Toresen og Amanda Hildora Hansdatter
 28. 26.06.1910 ble Alfred Margidon Karoliussen konfirmert
 29. 26.06.1910 ble Karl Ragnvald Scheldrupsen konfirmert
 30. 14.07.1910 døde Johan Hartvig Olsen.
 31. 24.09.1910 ble Edda Hertevikke Kristofa Karlsen (Olsen) født av foreldrene Karolius Martinus Olsen og Anna Canette Marie Olsen (Larsdatter)

Folketellingen fra 1910

Gårdsnummer 63, bruksnummer 1, Hallager

Gårdsnummer 63, bruksnummer 2

Gårdsnummer 63, bruksnummer 2, bostedsnummer 5

Gårdsnummer 63, bruksnummer 2, Aasmyren

Gårdsnummer 63, bruksnummer 3

Gårdsnummer 63, bruksnummer 4

Gårdsnummer 63, bruksnummer 5, Sjøhaugen

Gårdsnummer 63, bruksnummer 7, Øren

 • Christian Andreas Johansen født 13.10.1842. Husmann og fisker, bor på Øren i Skjelvik
 • Anne Nilsen (hans kone) født 1855, bor på Øren i Skjelvik
 • Klemmet Sivertsen, Lap fra Sørselle i Sverige, født 05.1842. Bor på statseiendom ved Feldaavandet men innlosjert på Øren i Skjelvik
 • Anna Gabrielsdatter, "lapkone", født 28.08.1836 i Nord-Rana (bor ved Feldaavandet på statseiendom men innlosjert på Øren i Skjelvik

Hendelser 1911 og utover

I 1923 ble det gjort endringer i navneloven i Norge med blant annet innføring av etternavn. Før etternavnene hadde alle "patronymikon" som betyr at man tok farens fornavn og satte sen bak hvis det var en gutt og datter bak hvis det var en jente. Ordningen var grei nok men mange ønsket seg familienavn og en del folk, særlig i byene, hadde tatt i bruk familienavn lenge før 1923. Med etternavn skulle hustruer ta mannens etternavn og hvis mannen i 1923 ikke valgte seg annet etternavn, beholdt han det patronymikonet han hadde fra før. Man kunne også velge å ta navn etter gården man kom fra og kunne dessuten kombinere. Nilsen-Nygård er et godt eksempel og i dag er det mange som bruker Skjellvik eller Skjelvik som etternavn. Veldig mange gjorde ikke noe navnevalg i 1923 men angret seg i ettertid. I mange år var det da slik at man måtte søke om bevilling hvis man ville endre navnet og ved bevilling fikk man navnet beskyttet. I dag er familienavn beskyttet hvis det er færre enn 200 personer som bruker det. Odding er et slikt navn som er gitt ved bevilling og er beskyttet i medhold av dagens navnelov.

 1. 19.02.1911 ble Karl Edvin Ludvigsen født av foreldrene Ludvig Martinus Olsen og Christianna Olea Olsen (Larsdatter)
 2. 01.03.1912 ble Sverre Egil Olav Eilertsen født av foreldrene Peter Lorents Eilertsen og Jensine Elise Eilertsen
 3. 05.03.1912 ble Gudrun Edvardsdatter født av foreldrene Thora Marie Antonsdatter og Edvard Bertinus Zakarias Jakobsen
 4. 19.04.1912 døde Anna Bergite Helgesdatter som var født i Skjelvik men gift med Peder Schjelderup Isaksen på Kjelling.
 5. 23.06.1912 ble Hilda Kristofa Nikolaisdatter fra Kjelling, konfirmert oppført som bosatt i Skjelvik. Hun var datter av Nikolai Andreassen og Adrianna Larsdatter.
 6. 23.06.1912 ble Borghild Edvardsdatter konfirmert.
 7. 30.06.1912 ble Eilert Petersen, Karl Ingemann Olsen og Leonhard Pareli Olsen konfirmert i Saura kapell.
 8. 26.09.1912 ble Haldis Anette Toresen født av foreldrene Christian Richard Toresen og Amanda Hildora Hansdatter
 9. 06.10.1912 ble Paul Oskar Skjelvik født av foreldrene Karolius Martinus Olsen og Anna Canette Marie Olsen (Larsdatter)
 10. 25.11.1912 døde Jacob Johan Olsen av alderdom.
 11. 15.06.1913 ble Anfelt Edvardsen konfirmert
 12. 17.06.1913 døde Julius Herman Johansen av tuberkulose.
 13. 28.06.1914 ble Johan Håkon Martin Petersen og Olaf Karianus Olsen konfirmert
 14. 22.02.1915 ble Halda Julie Olsen født av foreldrene Karolius Martinus Olsen og Anna Canette Marie Olsen (Larsdatter)
 15. 04.07.1915 ble Hilda Johanna Elise Olsen konfirmert.
 16. 17.01.1916 døde Christian Andreas Johansen av alderdom og hjertelammelse.
 17. 20.12.1916 døde ugift fisker Parelius Eilertsen av Leukemi.
 18. 29.04.1917 ble Jenny Hildora Toresen født av foreldrene Christian Richard Toresen og Amanda Hildora Hansdatter
 19. 23.05.1917 ble Astor Karsten Parelius født av foreldrene Karolius Martinus Olsen og Anna Canette Marie Olsen
 20. 24.06.1917 ble følgende konfirmert: Birger Edvin Arne Petersen, Kator Jakobus Olsen og Sigurd Edvardsen.
 21. 22.07.1917 ble Henriette Kristianne Arntsen fra Sund viet til Kristian Angel Eilertsen
 22. 31.12.1917 døde Birger Edvin Arne Eilertsen og Edgar Ragnvald Eilertsen i nyttårsstormen.
 23. 07.09.1918 ble Hilma Kristine Birgitte født av foreldrene Kristian Angel Eilertsen og Henriette Kristianne Arntsen
 24. 08.09.1918 ble følgende konfirmert i Saura kapell: Jenny Marie Ludvigsdatter og Edel Josefine Karoliusdatter.
 25. 20.07.1919 ble følgende konfirmert: Signe Nikoline Edvardsdatter og Edvard Olav Arnold Eilertsen.
 26. 03.08.1919 døde Karolius Martinus Olsen av lungebetennelse.
 27. 14.12.1919 døde Anne Pernille Nilsdatter av alderdom.
 28. 06.06.1920 ble Oline Lovise Bergitte Karoliusdatter konfirmert.
 29. 11.07.1920 ble Peder Antonius Ludvigsen konfirmert.
 30. 09.11.1921 ble Tore Kristoffer Toresen født av foreldrene Christian Richard Thoresen og Amanda Hildora Hansdatter.
 31. 03.04.1922 ble Rigmor Bergliot Johanna født av foreldrene Kristian Angel Eilertsen og Henriette Kristianne Eilertsen
 32. 20.11.1923 ble Jakob Andreas Toresen født av foreldrene Christian Richard Toresen og Amanda Hildora Hansdatter
 33. 16.08.1924 ble Egil Torstein Eilertsen født av foreldrene Johan Håkon Martin Eilertsen og Anna Gerhardine Eline Eilertsen
 34. 28.03.1925 ble Johan Alexander Johansen født av Astrup Jentoft Johansen og Ingerte Atilde Petrine Johansen
 35. 27.05.1925 ble Einar Johan Parelius Eilertsen født av Kristian Angel Eilertsen og Henriette Kristianne Eilertsen
 36. 02.04.1926 ble Harald Thorvald Thommesen født av foreldrene Borghild Thommesen og Sigurd Thommesen
 37. 24.05.1927 ble Peder Harald Nataniel Eilertsen født av foreldrene Daniel Johan Eilertsen og Kristine Lovise Birgitte Eilertsen
 38. 14.10.1927 ble Rakel Oline Kamilla Ystelad (Olsen) født av foreldrene Karl Ingemann Olsen og Kristine Ingerda Olsen (Konradsen)
 39. 08.01.1928 ble Kåre Johan Olsen født av foreldrene Alfred Margidaa Olsen og Levine Jensine Sofie Olsen (Jensen)
 40. 23.01.1929 ble Arne Jan Johansen født av foreldrene Astrup Jentoft Johansen og Ingerte Atilde Petrine Johansen
 41. 14.02.1937 ble Leif Birger Pareli Pedersen født av foreldrene Perly Josefine Aase Pedersen og Odin Jentoft Pedersen

Matrikkelutkastet av 1950

Historier og hendelser i Skjelvik

Emigranter

 • 1892 emigrerte Juliane Berentine Jacobsdatter til Nord-Amerika. Det har vist seg at hun den 08.06.1892 dro med båt fra Trondheim til Quebec i Canada og det fremgår av emigrantoversikten på digitalarkivet, at billetten var betalt fra Amerika, dvs hun kjøpte den ikke selv i Norge før hun dro. Jeg har dessuten fått fortalt at hun dro etter en kar fra Flathaug på Inndyr. Historien sier også at hun har vært tilbake i gamlelandet for noen år siden. Alt av tilleggsinformasjon mottas med takk.