Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

Dette prosjektet gjelder familie av Johan Karlsen Skjold, født 7.9.1985 og Liv Signy Skjold, født Flesland, født 3.11.1899, som bodde på Nordgarden på Skjold i Fana.