Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Skoskatten 1711 for Egersund og Valle skipreider

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

 • Torborg Torjusdatter Egersund (c.1651 - 1715)
  n. 1701, enke på stranden* n. 1711 enke etter Anders Vollesfjord, ett barn og en huspikeSkifte 17.02.1715. Barn:#Daniel Andersen, matros i kongens tjeneste, overlot søsteren huset og arven#Torborg Ande...
 • Salve Mikkelsen Veshovde (1670 - 1740)
  n. 22 år i 1701 Tjener på Årstad født Heigrestad og foreldrene er døde*28.11.1709: Tingboka, stevnes Salve Mikkelsen Veshovde for leiermål med sin kone før deres bryllup. Han bøter for seg og sin kone:...
 • Elling Karlsen Egersund (1676 - 1735)
  n. 25 år i 1701 på stranden hos sin mor som er enke, tjener på Eie* n. 29 år i 1706 (født Egersund) kaller seg Elling Karlsen Årstad* n. med hustru og 3 barn og 2 tjenere i 1711*05.12.1711: Tingboka, s...
 • Tollak Kristoffersen Walchenberg (1679 - 1735)
  n. 22 år i 1701 "Seiler med Theophilus Bowidtz"*27.11.1705: Tingboka: Tollak Kristoffersen stevnes for han skal ha skåret Tore Mikkelsen med en kniv og slått ham. Anders Olsen Veshovde og hans kone Ann...
 • Endre Mikkelsen Øglend (1647 - 1724)
  19.03.1685: Tingboka, kalles Endre Mikkelsen Øglend og utnevnes til å gjøre lagmannseden: n. Legdsrrull 1686 med fullt navn* n. 50 år i 1700* n. 46 år i 1701* n. 53 år i 1706 (født Øglend) med 4 sønner...

Prosjektet har som formål å samle alle profiler som er nevnt i skoskatten av 1711 for Egersund og Valle skipreider.

Skoskatten 1711, vanlig betegnelse på en engangsskatt i 1711 på skotøy, parykker, fontanger, karosser, chaiser og karjoler, samt på tjenestefolks lønn, påbudt i forordning 21. februar 1711. Skattelistene for selve skotøyskatten inneholder sjelden navn på flere enn hovedpersonen i husholdet, men nevner de øvrige medlemmene summarisk, og kan derfor brukes til å beregne folketallet. Enkelte grupper var fritatt eller utelatt, blant annet husmenn som var utskrevne soldater og deres familier, spedbarn og personer uten fast bopel. Satsen var 3 skilling per skopar (6 skilling for sko laget i byene) forferdiget i året 1711, og ifølge forordningen skulle dette betales av skomakerne. I praksis ser det imidlertid ut til at skatten ble betalt av skoenes innehavere. Det ble sannsynligvis ikke foretatt reell telling av skotøy, men beregnet for eksempel to par per person i gårdbrukerfamilie og ett par per person i husmannsfamilier og liknende. Av tjenestefolks årslønn skulle 1/6 gis i skatt. Husbonden skulle innbetale dette og trekke tilsvarende fra tjenerlønnen. Satsene for karosser og chaiser og andre overdekkede vogner var 20 rdlr., for karjoler og lystbåter (spiljakter) 4 riksdaler, for parykker og fontanger 4 riksdaler dersom bæreren var rangsperson, ellers 3, 2 eller 1 riksdaler etter stand og vilkår. Jamfør manntall. H.W.

Kilde: http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Leksikon:Skoskatten_1711