Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Skoskatten 1711 for Egersund og Valle skipreider

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

 • Kristen Olsen Omdal (1655 - 1740)
  n. 40 år i 1700 n. 46 år i 1701 n. med hustru og 1 datter i 1711 n. ekstraskatt 1713
 • Villum Olsen Omdal (1667 - 1711)
  n. 34 år i 1700 n. 34 år i 1701 n. med hustru og 5 barn i 1711 Skifte 28.03.1713: Enke Berete Helgesdatter Barn: Jakob 9 Helga 11 Martha 7 Astrid 5 Berette 1,5 Verge farbror K...
 • Reiar Rasmussen Koldal (1674 - 1749)
  n. 31 år i 1700 n. 30 år i 1701 21.07.1704: Tingboka, stevnes av fogden for å ha ligget med sin kvinne for tidlig: n. med hustru og 4 barn i 1711 n. ekstraskatt 1713 n. militærrull 1718, 54 å...
 • Lars Pedersen Sestad (1652 - c.1714)
  n. 40 år i 1700 n. 40 år i 1701 n. 54 år i 1706 (født Helleland) med 1 sønn Ole 14 og to stesønner Svend Ulfsen 25(utenlands) og Berg Ulfsen 22 alle f. Sestad n. med hustru og 1 barn i 1711 n. ...
 • Endre Torgersen Koldal (1652 - 1727)
  Fra drapssaken 1687/88 får vi vite at Tollak Jensen Koldal er bror til drapsdømte Guri Jensdatter og at Mikkel Koldals kone heter Guri. Endres bror er den Knut Torgersen som er på Helland og Endres mor...

Prosjektet har som formål å samle alle profiler som er nevnt i skoskatten av 1711 for Egersund og Valle skipreider.

Skoskatten 1711, vanlig betegnelse på en engangsskatt i 1711 på skotøy, parykker, fontanger, karosser, chaiser og karjoler, samt på tjenestefolks lønn, påbudt i forordning 21. februar 1711. Skattelistene for selve skotøyskatten inneholder sjelden navn på flere enn hovedpersonen i husholdet, men nevner de øvrige medlemmene summarisk, og kan derfor brukes til å beregne folketallet. Enkelte grupper var fritatt eller utelatt, blant annet husmenn som var utskrevne soldater og deres familier, spedbarn og personer uten fast bopel. Satsen var 3 skilling per skopar (6 skilling for sko laget i byene) forferdiget i året 1711, og ifølge forordningen skulle dette betales av skomakerne. I praksis ser det imidlertid ut til at skatten ble betalt av skoenes innehavere. Det ble sannsynligvis ikke foretatt reell telling av skotøy, men beregnet for eksempel to par per person i gårdbrukerfamilie og ett par per person i husmannsfamilier og liknende. Av tjenestefolks årslønn skulle 1/6 gis i skatt. Husbonden skulle innbetale dette og trekke tilsvarende fra tjenerlønnen. Satsene for karosser og chaiser og andre overdekkede vogner var 20 rdlr., for karjoler og lystbåter (spiljakter) 4 riksdaler, for parykker og fontanger 4 riksdaler dersom bæreren var rangsperson, ellers 3, 2 eller 1 riksdaler etter stand og vilkår. Jamfør manntall. H.W.

Kilde: http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Leksikon:Skoskatten_1711