Projects » Skoskatten 1711 for Egersund og Valle skipreider » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Torborg Torjusdatter Egersund MP (c.1651 - 1715)

"Vollesfjord"

n. 1701, enke på stranden n. 1711 enke etter Anders Vollesfjord, ett barn og en huspike Skifte 17.02.1715. Barn: Daniel Andersen, matros i kongens tjeneste, overlot søsteren huset og arven ...

9/4/2013 5/4/2014

Salve Mikkelsen Veshovde MP (1670 - 1740)

n. 22 år i 1701 Tjener på Årstad født Heigrestad og foreldrene er døde 28.11.1709: Tingboka, stevnes Salve Mikkelsen Veshovde for leiermål med sin kone før deres bryllup. Han bøter for seg og sin kon...

5/25/2011 12/12/2013

Elling Karlsen Egersund MP (1676 - 1735)

"Stranden"

n. 25 år i 1701 på stranden hos sin mor som er enke, tjener på Eie n. 29 år i 1706 (født Egersund) kaller seg Elling Karlsen Årstad n. med hustru og 3 barn og 2 tjenere i 1711 05.12.1711: Tingbok...

5/24/2011 12/8/2013

Tollak Kristoffersen Walchenberg MP (1679 - 1735)

"Wallenberg", "Egersund"

n. 22 år i 1701 "Seiler med Theophilus Bowidtz" 27.11.1705: Tingboka: Tollak Kristoffersen stevnes for han skal ha skåret Tore Mikkelsen med en kniv og slått ham. Anders Olsen Veshovde og hans kone A...

5/24/2011 12/8/2013

Endre Mikkelsen Øglend MP (1647 - 1724)

19.03.1685: Tingboka, kalles Endre Mikkelsen Øglend og utnevnes til å gjøre lagmannseden: n. Legdsrrull 1686 med fullt navn n. 50 år i 1700 n. 46 år i 1701 n. 53 år i 1706 (født Øglend) med 4 s...

1/27/2012 12/8/2013

Jan Fabiansen Wulff MP (1676 - 1718)

"Johan"

n. 25 år i 1701 seiler med sin far n. 31 år i 1706 (født Egersund) skipper på en skute n. med hustru og 5 barn og 1 pige i 1711 Jans underskrift: Skifte 30.01.1719:

3/14/2012 12/7/2013

Kristen Torgersen Skadberg MP (1682 - 1741)

n. 20 år i 1701 hos sin mor n. 28 år i 1706 (født Skadberg) med 1 sønn Torger 4 år f. Skadberg n. med hustru og 3 barn, hans mor og søster i 1711 n. ekstraskatt 1713 n. militærrull 1718, 46 år,...

7/13/2008 12/7/2013

Mathias Olsen Vatnemot MP (1678 - 1730)

"Olufsen"

n. 23 år i 1700 23 år i Manntallet 1701 n. 28 år i 1706 (født Vatnemot) med 1 sønner Ole 3 f. Vatnemot n. med hustru og 2 barn og 1 dreng i 1711

9/19/2010 12/7/2013

Viljen Larsen Årstad MP (1658 - 1716)

"Willie", "Villie", "Laursen", "Lauritsen"

n. Legdsrrull 1682/1686 med fullt navn 16.11.1697: Tingboka, Viljen Larsen Årstad stevner Ole Olsen (Svenske) og Tollak Kristoffersen for de på sjøen har gjort skade på hans båt og slått ham: 16.11...

5/22/2011 12/7/2013

Rasmus Sigbjørnsen Østebrød MP (c.1676 - 1737)

"Sigbiørnsen"

n. 26 år i 1701 n. 28 år i 1706 (født Østebrød) med 1 sønn Peder 3 og en stesønn Jødel Pedersen 13 begge født Østebrød n. med hustru og 4 barn i 1711 29.11.1712: Tingboka, utnevnes til å gjøre la...

2/14/2010 12/7/2013

Torger Helgesen Sestad MP (1639 - 1712)

"Østebrød", "Torgier", "Helliesen"

n. 16 år i 1664 som dreng på Sestad, feilaktig oppgit som "Torkild" i fogdens manntal, men "Torger" i prestens manntall n. militærrull 1669 med fullt navn, innrullert 1665 n. 60 år i 1700 n. 62 å...

2/16/2011 12/7/2013

Jon Anbjørnsen Rodvelt MP (1651 - d.)

"Joen", "Asbjørnsen"

n. 50 år i 1700 n. 50 år i 1701 27.11.1710: Kalles Ole Assersen for Jon Rodvelts svigerfar: n. med hustru og 3 barn i 1711 n. ekstraskatt 1713

7/3/2011 12/7/2013

Mikkel Kristensen Rodvelt MP (c.1657 - 1729)

"Michel", "Christensen"

n. 44 år i 1700 n. 43 år i 1701 n. med hustru og 3 barn i 1711 n. ekstraskatt 1713 14.04.1714: Tingboka, stevner Mikkel Kristensen Rodvelt Lars Olsen Skåra for 2 Rd restbetaling han er skyldig ...

3/28/2010 12/7/2013

Svend Svendsen Nodland i heien MP (c.1669 - 1733)

n. 32 år i 1700 n. 32 år i 1701 21.121.1707: Tingboka, stevner Henrik Veshovde, ved sin svoger (svigersønn) Nils Tollefsen Veshovde, Svend Nodland i heien for gjeld på 24 Rd. Svend møtte og ba om t...

2/6/2012 12/7/2013

Isak Taraldsen Seglem MP (1671 - 1745)

"Seiglem"

n. 31 år i 1701 27.11.1705: Tingboka, tinglyses bygselsseddel datert Egersund 26.11.1705 på 3 spann korn i Seglem fra Tarald Roaldsen Seglem til hans sønn og 1 spann fra Tarald Rasmussen Seglem til I...

5/3/2011 12/7/2013

Tarald Roaldsen Seglem MP (1625 - 1716)

n. 35 år i 1664 06.11.1679: Tingboka, forkynnes kjøpebrev datert Kvalbein15.06.1678 på noe i Seglem fra Reiar Sigbjørnsen (Håland, som var gift med søster av Tarald Seglem) med flere til Tarald Segle...

5/7/2007 12/7/2013

Tarald Rasmussen Seglem MP (1667 - 1732)

"Seiglem"

Var midlertidig lensmann i Egersund i 1720: Kirkeverge i Egersund 1713 (nevnt i tingboka 07.07.1713) 26.11.1692: Kjøper gods i Friestad av Jeremias (Gjermund) Mortensen Hovland i Helleland og Git...

3/9/2011 12/7/2013

Lars Nilsen Midbrød MP (1675 - 1750)

"Laurs", "Lauris"

17.11.1698: Tinglyses kjøpe brev fra Ivar Rasmussen Skadberg, Lars Nilsen Midbrød og Erik Tjerandsen Ogna på 5 spann og 10 mark korn i Seglem til Tarald Rasmussen Seglem. Kjøpebrev datert Stavanger 18....

5/21/2011 12/7/2013

Villum Torgersen Midbrød MP (1675 - 1743)

"Vellie", "Willie", "Vilje", "Willum", "Torgiersen"

n. 30 år i 1700 n. 28 år i 1701 n. 32 år i 1706 (født Østebrød) med 1 sønn Peder 12 f. Midbrød og to steseønner Rasmus Pedersen 23 og Markus Pedersen 19 begge født Midbrød n. med hustru og 3 barn...

2/16/2011 12/6/2013

Var lensmann etter sin far 18.11.1693: Tingboka, kalles lensmann: 09.01.1694: Tingboka, kalles lensmann: n. 36 år i 1700 n. 35 år i 1701 n. 37 år i 1706 (født Myklebust) med 1 sønn Elling 5...

4/14/2011 12/6/2013

Tarald Pedersen Løyning MP (1678 - d.)

"Persen"

n. 26 år i 1700 feilaktig oppgitt som "Ellingsen" står at han har vært gift i 0.5 år n. 23 år i 1701 n. 27 år i 1706 (født Løyning) med 2 stesønner Sivert Aslaksen 14 og Torkild Aslaksen 11 begge f...

8/28/2009 12/6/2013

Knut Karlsen Løyning MP (1675 - 1715)

"Knud", "Carlsen"

n. 25 år i 1700 n. 26 år i 1701 n. 30 år i 1706 (født Løyning) med 1 sønn Karl 1 f. Løyning og en stesønn Anbjørn Omundsen Hustoft, Bjerkreim 12 n. med hustru og 2 barn i 1711 n. ekstraskatt 17...

6/29/2011 12/6/2013

Endre Torkildsen Løyning MP (1652 - 1740)

n. 50 år i 1700 nevnt feilaktig som "Taraldsen" n. 51 år i 1701 n. 54 år i 1706 (født Løyning) med 2 sønner Torkild 13 og Sivert 8 begge f. Løyning. Tjenestedreng Ole Jakobsen 20 fra Evje, Råbyggel...

6/26/2011 12/6/2013

Jon Olsen Leidland MP (1683 - 1713)

"Joen", "Olufsen"

n. 18 år i 1700 n. 21 år i 1701 n. 25 år i 1706 (født Leidland) n. innrullert og utkommandert i 1711 n. Ekstraskatt 1711 med en tj. dreng ved navn Peder Olsen, som er innrullert (er nok broren ...

1/24/2012 12/6/2013

Ivar Taraldsen Leidland MP (1677 - 1755)

"Iver", "Ifver", "Tarraldsen"

n. 30 år i 1700 02.04.1701: Tingboka, Nils (Tollefsen) Melhus stevner, på vegne av sin mor Joren Jørgensdatter Melhus, Ivar (Taraldsen) Leidland for å få igjen 9 Rd hun har gitt ham. Det opplyses at ...

7/2/2011 12/6/2013

Jødel Rasmussen Leidland MP (1674 - 1739)

"Giødel", "Liødel"

n. 30 år i 1700 n. 30 år i 1701 n. 36 år i 1706 (født Skadberg) med 3 sønner Salomon 9, Nils 5 og Nils d.y. 3 alle f. Leidland n. med hustru og 5 barn i 1711 n. ekstraskatt 1713 n. militærrul...

5/17/2011 12/6/2013

Hans Aslaksen Leidland MP (c.1652 - 1723)

"Adtlacksen", "Atlaksen", "Atlachsen", "Aslacksen", "Aslachsen", "Skadberg"

n. 46 år i 1700 n. 49 år i 1701 n. 52 år i 1706 (født Leidland) med 1 sønn Nils 10 f. Leidland n. med hustru i 1711 n. 1723 på Skadberg Enkemann i 1716 - Skifte 2/5-1716: Skiftet er mello...

5/17/2011 12/6/2013

Jakob Torgersen Hovland MP (c.1668 - 1732)

"Jacob", "Torgiersen"

n. 30 år i 1700 n. 31 år i 1701 n. 32 år i 1706 (født Sleveland, Helleland) med 2 sønner Ivar 7 og Tollef 4 begge f. Hovland samt en stesønn Mikkel Ivarsen 16 n. med hustru og 2 barn i 1711 n. ...

2/14/2010 12/6/2013

Tore Børildsen Hovland MP (1656 - 1717)

"Tord", "Toer", "Berulfsen"

30.06.1697: Tingboka, Jakob Børildsen Helland, Joren og Elen Børildsdøtre tinglyser et kjøpebrev til deres bror, Tore Børildsen på 9 spann korn i Hovland, brevet er datert Stavanger 20.06.1695: n. 50...

5/9/2011 12/6/2013

Anna Torkildsdatter Hovland MP (1662 - 1735)

I skiftet etter mannen Hans Hovland 1709 står det at hennes bror er Peder Torkildsen Myklebust Nevnt 1711 som enke med 5 barn n. som forarmet enke ekstraskatt 1713 n. militærrull 1718, enke, fe...

2/14/2010 12/6/2013

Tollef Olsen Hovland MP (1638 - 1723)

"Tollei", "Tolleiv", "Olufsen"

n. 56 år i 1700 n. 57 år i 1701 n. 61 år i 1706 (født Hovland) n. Enkemann med og 2 barn i 1711

8/29/2011 12/6/2013

Erik Sivertsen Nodland i neset MP (1673 - 1751)

"Erich"

n. 30 år i 1700 n. 28 år i 1701 n. 37 år i 1706 (født Nodland) med 1 sønn Endre 3 f. Nodland n. med hustru og 4 barn i 1711 n. ekstraskatt 1713 n. militærrull 1718, 51 år, bygslet jord 1697

5/3/2011 12/6/2013

Klemet Sivertsen Nodland i neset MP (c.1655 - 1745)

"Clemmet", "Clemet", "Clement"

18.11.1693: Tingboka, blir stevent for retten fordi hans kone er kommet for tidlig i barsel: n. 38 år i 1700 n. 40 år i 1701 n. 44 år i 1706 (født Egersunds sogn) n. med hustru og 2 barn i 1711...

6/12/2011 12/6/2013

Jorun Vellesdatter Nodland MP (1670 - 1740)

Nevnt som enke med 1 barn på Nodland i neset 1711: Joren Wellesdatter

8/15/2011 12/6/2013

n. 36 år i 1664 n. 70 år i 1700 n. 70 år i 1701 n. 74 år i 1706 (født Egersunds sogn) med 2 sønner Villum 37 og Knut bor på Melhus n. med hustru og 1 datter i 1711 n. ekstraskatt 1713 Ski...

5/9/2011 12/6/2013

Anders Omundsen Stapnes MP (1670 - 1741)

"Amundsen"

26.11.1692: Tingboka, får bygselseddel av presten Henrik Olsen i Egersund på 18 mark smør i Stapnes, seddel datert Husabø 29.09.1692: 16.11.1697: Tingboka, selger Tore Helgesen Svanes 9 mark smør på ...

5/29/2011 12/6/2013

Jon Mikkelsen Stapnes MP (1670 - 1738)

"Joen", "Michelsen"

16.11.1697: Tingboka, Tollak Larsen Åse tinglyser kjøpebrev datert Stavanger 08.04.1697 på 4.5 mark smør i Stapnes til Jon Mikkelsen Stapnes: n. 36 år i 1700 n. 33 år i 1701 n. 40 år i 1706 (født...

6/15/2011 12/6/2013

Anders Helgesen Stapnes MP (1641 - 1713)

n. 18 år i 1659 hos sin far n. militærrull 1663 med fullt navn innrullert 1661 n. 22 år i 1664 16.11.1691: Tingboka, forkynner Peder Åsulfsen på vegne av sin sønn Vermund Pedersen salg av 2 spann...

5/27/2011 12/6/2013

Lars Helgesen Grastveit MP (1671 - 1745)

"Lartz", "Lauritz", "Laurids", "Helliesen", "Grastueed", "Stapnes"

n. 30 år i 1700 n. 31 år i 1701 n. 48 år i 1706 (født Grastveit) med 1 sønn Helge 4 kan ennå ikke snakke f. Grastveit n. med hustru og 1 barn og 1 pige i 1711 n. ekstraskatt 1713 06.03.1728: ...

5/1/2011 12/6/2013

Anna Olsdatter Grastveit MP (1673 - 1749)

n. som enke med 2 barn og 2 tjenere i 1711 n. Ekstraskatt 1711 med en tj. dreng ved navn Kristen Jakobsen (sikkert sønn av Jakob Rasmussen Gyland) og en tj. pige Lisbeth Pedersdatter(kanskje datter a...

5/7/2010 12/6/2013

Tollef Villumsen Vestre Svanes MP (1653 - 1732)

"Tollef Viljensen", "Williesen", "Villiesen"

1688: Militærrull, Tollef Svanes 43 år erstatter Nils Håland som er død n. 45 år i 1700 n. 46 år i 1701 n. 51 år i 1706 (født Helleland skipreide) n. med hustru og 3 barn i 1711 n. ekstraskat...

5/7/2010 12/6/2013

Jens Assersen Vestre Svanes MP (c.1640 - 1727)

n. 60 år i 1700 n. 60 år i 1701 n. 61 år i 1706 (født Svanes) med 3 sønner Asser i Egersund, Anders 24, Karsten 12 alle født Svanes n. enkemann og 1 fosterbarn og 2 tjenere i 1711 n. Ekstraskat...

5/17/2011 12/6/2013

Tore Helgesen Østre Svanes MP (1648 - 1716)

"Toere", "Tord", "Helgiesen", "Helliesen"

n. militærrull 1669 med fullt navn (Stapnes) innrullert 1669 30.11.1677: Tingboka, Selger Mikkel Larsen Stapnes 6 spann korn i Stapnes til Tore Helgesen Stapnes, datert Åse 23.04.1677: 13.03.1680: ...

5/7/2010 12/6/2013

Berg Karlsen Håland\Åse MP (1678 - 1749)

"Carlsen"

n. 23 år i 1701 på Løyning, foreldrene døde, tjener og født på gården, og han er liten av vekst n. 22 år i 1706 (født Løyning) med 1 stesønn Karl Karlsen 12 f. Håland n. ekstraskatt 1713 n. milit...

6/29/2011 12/6/2013

Torkild Torgersen Håland MP (1651 - 1730)

"Hadland"

24.11.1688: Tingboka, Utnevnes til å gjøre lagrettseden n. 50 år i 1700 n. 50 år i 1701 n. i 1706 (født Egersunds sogn) med 2 sønner Torger 6 og Peder 3 begge f. Håland n. med hustru og 2 barn ...

8/20/2011 12/6/2013

Kristoffer Tollaksen Sestad MP (1682 - 1712)

"Christopher", "Christoffer"

n. 20 år i 1700 Marin Reserva n. 21 år i 1701 Marin Reserva og gift 27.11.1705: Tingboka, tinglyses skjøte datert Egersund 16.10.1705 på halvtredje (2.5) spann korn i Sestad fra Tollak Reiarsen Hål...

8/9/2011 12/6/2013

Tollak Reiersen Håland MP (1648 - 1712)

"Tollef", "Reyersen", "Rejersen", "Reiarsen"

n. Legdsrrull 1680 med fullt navn, tjent i 9 år, dimmitert 19.03.1685: Tingboka, kalles Tollak Reiersen Håland og utnevnes til å gjøre lagmannseden: n. 52 år i 1700 n. 53 år i 1701 n. 56 år i 1...

5/2/2011 12/6/2013

Elling Henriksen Puntervold MP (1672 - 1732)

n. 30 år i 1700 n. 31 år i 1701 n. med hustru og 6 barn i 1711 n. ekstraskatt 1713 n. militærrull 1718, 50 år, bygslet jord 1694, 2 sønner, Tollef 21 og Henrik 14 På høsttinget 2.12.1720 ut...

5/6/2011 12/6/2013

Ivar Eriksen Puntervold MP (1648 - 1735)

19.03.1685: Tingboka, kalles Ivar Puntervold og utnevnes til å gjøre lagmannseden: 1688: Militærrull, Ivar Puntervold 46 år n. 50 år i 1700 n. 51 år i 1701 n. med hustru og 1 pige i 1711 n. E...

1/25/2012 12/6/2013

Tarald Knutsen Åse MP (1653 - 1714)

19.03.1685: Tingboka, kalles Tarald Åse og utnevnes til å gjøre lagmannseden: 24.11.1688: Tingboka, Utnevnes til å gjøre lagrettseden n. 40 år i 1700 n. 40 år i 1701 n. med hustru og 2 barn i 1...

3/7/2011 12/6/2013

Tollak Larsen Åse MP (1661 - 1729)

"Tollach", "Lauritsen", "Lauridtzen"

19.03.1685: Tingboka, kalles Tollak Åse og utnevnes til å gjøre lagmannseden: 16.11.1697: Tingboka, Tollak Larsen Åse tinglyser kjøpebrev datert Stavanger 08.04.1697 på 4.5 mark smør i Stapnes til Jo...

5/3/2011 12/6/2013

Isak Gulliksen Åse MP (1667 - 1740)

"Isach", "Gullichsen"

n. 38 år i 1700 n. 36 år i 1701 n. med hustru og 2 barn i 1711 n. ekstraskatt 1713 n. militærrull 1718 06.03.1728: Tingboka, stevner Anders Assersen Hiorth en del inderster som har oppgitt si...

6/6/2011 12/6/2013

Jakob Eriksen Åse MP (1684 - 1765)

n. 15 år i 1701 n. med hustru og mor og far og en tjener i 1711 n. Ekstraskatt 1711 med en tj. pige ved navn Turid Torkildsdatter(antagelig datter til Torkild Torgersen Håland): n. ekstraskatt 17...

3/23/2011 12/6/2013

Guri Brynildsdatter Åse MP (deceased)

Hos sin sønn med mannen i 1711

6/12/2011 12/6/2013

Erik Jakobsen Åse MP (1645 - 1713)

n. 56 år i 1700 n. 57 år i 1701 n. hos sin sønn i 1711 n. ekstraskatt 1713 nevnes som død

6/12/2011 12/6/2013

Ivar Rasmussen Skadberg MP (1674 - 1715)

Skifte 18.01.1716: 17.11.1698: Tinglyses kjøpe brev fra Ivar Rasmussen Skadberg, Lars Nilsen Midbrød og Erik Tjerandsen Ogna på 5 spann og 10 mark korn i Seglem til Tarald Rasmussen Seglem. Kjøpebr...

5/29/2011 12/6/2013

Ivar Torgersen Skadberg MP (1675 - 1740)

"Iver", "Torgiersen", "Torgirsen"

n. 34 år i 1700 n. 28 år i 1701 n. 32 år i 1706 (født Skadberg) med 2 sønner Svend 5 og Torger 3 samt tjenestedreng Karl Karlsen 20, hans mor bor på Puntervold n. med hustru og 3 barn i 1711 n....

4/12/2011 12/6/2013

Kristen Kristensen Skadberg MP (1669 - 1741)

"Christen"

n. 40 år i 1700 n. 36 år i 1701 n. 46 år i 1706 (født Grastveit) med 2 sønner Kristen 8 og Kristoffer 5 begge født Skadberg samt en stesønn Reiar Olsen 18 n. med hustru og 3 barn i 1711 n. ekst...

4/8/2011 12/6/2013

Rasmus Jødelsen Skadberg MP (1646 - 1715)

"Liøldesen"

17.11.1673: Tingboka, utnevnes til å gjøre lagmannseden: n. Legdsrrull 1686 med fullt navn 19.03.1685: Tingboka, forkynnes kjøpebrev datert Stavanger 15.10.1684 på 2 spann korn i Skadberg fra Nils ...

5/17/2011 12/6/2013

Birgitte Jørgensdatter Skjelbred MP (deceased)

"Birgete"

n. som enke i 1700 og 1701 n. som enke i 1706 (født Nodland) med 2 sønner Jørgen Olsen 25 og Kristen Olsen 20 begge f. Myklebust n. hos sønnen Jørgen Olsen i 1711

9/13/2011 12/6/2013

Hans Halvorsen Myklebust MP (1681 - 1740)

n. 22 år i 1700 n. 21 år i 1701 n. 25 år i 1706 (født Seglem) med 2 sønner Ole 4 og Halvor 2 begge f. Myklebust. Hans kones bror, Mikkel Olsen Myklebust f. Egersunds sogn, er hos ham. n. med hust...

4/14/2011 12/6/2013

Peder Rasmussen Myklebust MP (1669 - 1741)

n. 40 år i 1700 n. 36 år i 1701 n. 40 år i 1706 (født Myklebust) med 1 sønn Rasmus 5 f. Myklebust n. med hustru og 4 barn i 1711 n. ekstraskatt 1713 n. militærrull 1718, 50 år, bygslet jord 1...

2/26/2012 12/6/2013

Jan Karstensen Myklebust MP (1651 - 1722)

"Johannes", "Johan", "Castensen", "Stranden"

n. Legdsrrull 1680 med fullt navn, tjent i 9 år, dimmitert n. 55 år i 1700 n. 50 år i 1701 n. 56 år i 1706 (født Sokndal sogn) n. med hustru og 3 tjenere i 1711 n. Ekstraskatt 1711 med en tj....

1/17/2012 12/6/2013

Peder Torkildsen Myklebust MP (c.1662 - 1740)

Var klokker og lensmann i Egersund (1711 - 1720). Nevnt som degn i hvert fall fra 1693 11.12.1719: Tingboka, kunngjør Peder Torkildsen Myklebust at han sier opp sitt lensmanns-embetet da han ikke l...

5/21/2011 12/6/2013

Henrik Sivertsen Omdal MP (1677 - d.)

"Hendrich", "Hendrik", "Sifvertsen"

n. 23 år i 1700 på Lien n. 25 år i 1701 på Lien n. med hustru og hans søster i 1711 på Lien n. ekstraskatt 1713 på Lien n. militærrull 1718 på Omdal, 43 år, bygslet jord 1717, Stevnes i 171...

3/12/2012 12/6/2013

Nils Larsen Kydland MP (1641 - 1718)

"Lauridtzen", "Lauritsen", "Lauridzen"

n. 56 år i 1700 n. 60 år i 1701 n. med hustru og 3 barn og 1 pige i 1711 n. Ekstraskatt 1711 med en tj. pige ved navn Marthe Knutsdatter(Kanskje datter til Knut Klemetsen Rodvelt?): 29.11.171...

7/7/2011 12/6/2013

n. som enke på Årstad i 1700 og 1701 n. som enke i 1706 med 4 sønner Hans Einarsen i Egersund, Kristen Einarsen 25, Peder Einarsen 20 og Gabriel Einarsen 14 og en dattersønn Johannes Pedersen Tofte 1...

4/10/2009 12/6/2013

Peder Jørgensen Årstad MP (c.1651 - d.)

"Egersund"

18.01.1683: Borger til Stavanger 14.09.1683: Stavangers rettsprotokoller, nevnes som vitne i en sak der en hollandsk skipper har solgt 3 tønner spansk salt til folk i Egersund. n. i 1700 n. 50 år...

12/6/2013 12/6/2013

Villum Jødelsen Årstad MP (c.1630 - c.1715)

"Willie", "Viljen"

17.03.1673: Tingboka, forkynnes kjøpebrev datert Ogna 20.04.1672 på 1 pund laks i Årstad fra fogdenKristen Nilsen til Villum Årstad for 10 Rd: 1688: Militærrull, Villum Jødelsen Årstad 48 år n. 60 ...

4/12/2011 12/6/2013

Ole Rasmussen Årstad MP (1665 - 1732)

"Oluf"

Var lensmann i Egersund fra 1696 til 1710 16.11.1697: Tingboka, Asser Andersen Årstad tinglyser bygselsbrev datert Egersund 12.03.1696 på en kvarttønne laks i Årstad til lensmann Ole Rasmussen Årst...

5/24/2011 12/6/2013

Søren Theophilussen Schanche MP (1658 - 1736)

"Søfren", "Theophilij", "Scanke", "Schancke"

I følge Skanke-ætten var han handelsmann i Egersund og eide gården Tengs. * 16.11.1697: Tingboka, Gunnar Jakobsen tinglyser kjøpebrev datert Egersund 15.11.1697 på en 2 pund 18 mark laks samt 8 mark sm...

6/10/2011 12/6/2013

Maren Hansdatter Tengs MP (1649 - 1720)

n. som enken etter Nils Aslaksen på Tengs i 1700 og 1701 22.11.1701: Tingboka. Maren Hansdatter Tengs utsteder obligasjonsbrev datert Egersundstranden 30.03.1701 til Anders Assersen på 180 Rd med pan...

5/7/2007 12/6/2013

Gunnar Hansen Skjelbred MP (1648 - 1732)

"Gunder", "Schielbreed"

Var lensmann i Egersund 1721-1724. n. 52 år i 1700 n. 53 år i 1701 n. 56 år i 1706 (født Skjelbred) n. med hustru og 1 fosterbarn og 6 tjenere i 1711 n. Ekstraskatt 1711 med 3 tj. drenger v...

4/14/2011 12/6/2013

Johannes Pålsen Eie MP (1649 - 1716)

"Poulsen", "Pouelsen", "Stranden", "Egersund"

23.11.1699: Tingboka: Johannes Pålsen blir stevnet for restskatt fra 1693. Det sies at han bruker den parten i Eie som hans bror Anders Pålsen brukte før ham: n. på Eie i 1700 n. 52 år i 1701 n. ...

3/14/2012 12/6/2013

Anders Assersen Hiorth MP (1669 - 1739)

"Asjersen", "Adsersen", "Adzersen", "Adtzersen", "Hiort"

n. i 1700 på Eie n. 33 år i 1701 på Eie n. på Eie i 1706 Bor i Egersund men bruker 1/3 av gården n. på Egersundsstranden med hustru og 1 fostersønn og 1 pige (han har også en tjener på Årstad) i ...

4/10/2009 12/6/2013

Karen Søfrensdatter Godtzen MP (1638 - 1721)

n. på Eie som presteenke etter sal. Herr Nils Olsen i 1700, 1701 og 1706 n. på Eie med 1 dreng og 1 pige i 1711 n. Ekstraskatt 1711 under Eie med en tj. dreng ved navn Søren Viljensen og en tj. pig...

2/19/2009 12/6/2013

Kjell Nilsen Fotland MP (1667 - 1742)

"Kidel", "Kield", "Kiddel", "Kjetil", "Nilssen", "Fodtland"

n. 36 år i 1700 n. 37 år i 1701 n. med hustru og 5 barn og 1 pige i 1711 n. Ekstraskatt 1711 med en tj. pige ved navn Joren Mikkelsdatter: n. ekstraskatt 1713 n. militærrull 1718, 50 år, byks...

5/7/2007 12/6/2013

Erik Eriksen Tengsareid MP (c.1643 - 1729)

"Fotland"

Erik står med odel i Lille Ege sammen med sin svoger (Ole Torkildsen, hvis bror, Torkild, var gift med kona til Erik før ham) frem til 1685 da står enken(?) i 1675 står han med 5 spann i Lille Ege, d...

8/20/2011 12/6/2013

Svend Kristensen Sestad MP (1671 - 1739)

"Swend", "Christensen"

n. 32 år i 1700 n. 33 år i 1701 n. 37 år i 1706 (født Løyning) med 1 sønn Helge 7 og 1 stesønn Markus Helgesen begge f. Sestad n. med hustru og 2 barn i 1711 n. ekstraskatt 1713 n. militærrul...

7/3/2011 12/6/2013

Lars Pedersen Sestad MP (1652 - c.1714)

"Lauridtz", "Lauritz"

n. 40 år i 1700 n. 40 år i 1701 n. 54 år i 1706 (født Helleland) med 1 sønn Ole 14 og to stesønner Svend Ulfsen 25(utenlands) og Berg Ulfsen 22 alle f. Sestad n. med hustru og 1 barn i 1711 n. ...

7/3/2011 12/6/2013

Peder Torbjørnsen Grødem MP (1671 - 1745)

"Torbiørnsen"

n. 28 år i 1700 n. 30 år i 1701 n. med hustru og 2 barn i 1711 n. ekstraskatt 1713 n. militærrull 1718, 50 år, bygslet jord 1694 På høsttinget 2.12.1720 Cort Assersen 0.5 løp i grødem til P...

5/22/2011 12/6/2013

Osmund Torbjørnsen Omdal MP (1676 - 1742)

"Osmund", "Aamund"

Er nok han som er nevnt som tjener på Møgedal i 1701, 26 år, født på Egeland i Helleland. n. med hustru og 1 barn i 1711 n. ekstraskatt 1713 n. militærrull 1718, 52 år, bygslet jord 1701 06.03....

7/7/2011 12/6/2013

Villum Olsen Omdal MP (1667 - 1711)

"Willum", "Olufsen"

n. 34 år i 1700 n. 34 år i 1701 n. med hustru og 5 barn i 1711 Skifte 28.03.1713: Enke Berete Helgesdatter Barn: Jakob 9 Helga 11 Martha 7 Astrid 5 Berette 1,5 Verge farbror K...

7/6/2011 12/6/2013

Kristen Olsen Omdal MP (1655 - 1740)

"Olufsen"

n. 40 år i 1700 n. 46 år i 1701 n. med hustru og 1 datter i 1711 n. ekstraskatt 1713

5/1/2011 12/6/2013

Endre Torgersen Koldal MP (1652 - 1727)

"Torgiersen"

Fra drapssaken 1687/88 får vi vite at Tollak Jensen Koldal er bror til drapsdømte Guri Jensdatter og at Mikkel Koldals kone heter Guri. Endres bror er den Knut Torgersen som er på Helland og Endres mor...

5/30/2011 12/6/2013

Reiar Rasmussen Koldal MP (1674 - 1749)

"Reier", "Reyer"

n. 31 år i 1700 n. 30 år i 1701 21.07.1704: Tingboka, stevnes av fogden for å ha ligget med sin kvinne for tidlig: n. med hustru og 4 barn i 1711 n. ekstraskatt 1713 n. militærrull 1718, 54 å...

4/7/2011 12/6/2013

Ole Halvorsen Hadland MP (1644 - 1715)

n. 60 år i 1700 n. 60 år i 1701 n. 64 år i 1706 (født Hadland) ingen sønner n. med hustru i 1711 n. ekstraskatt 1713 Skifte 03.10.1715: Enke Astrid Torbjørnsdatter, ingen barn. Han har to...

4/9/2012 12/5/2013

Anders Olsen Egersund MP (1673 - 1746)

"Veshovde"

n. 34 år i 1700 på Veshovde n. 28 år i 1701 på Egersundsstranden n. 32 år i 1706 i Egersund (født Tengsareid) n. med hustru og 3 barn i 1711. Kalles Veshovde og bor på Stranden 07.07.1713: Ting...

1/26/2012 12/5/2013

Erik Knutsen Hadland MP (1650 - 1739)

Er det han som er n. Legdsrrull 1686 med fullt navn på Omdal? n. 52 år i 1700 n. 52 år i 1701 n. 48 år i 1706 (født Nodland) med 1 sønn Sigbjørn 16 f. Hadland n. med hustru og 1 datter i 1711 ...

9/27/2011 12/5/2013

Rasmus Nilsen Veshovde MP (1658 - 1738)

19.03.1685: Tingboka, kalles Rasmus Veshovde og utnevnes til å gjøre lagmannseden: 1688: Militærrull, Rasmus Nilsen Veshovde 36 år, har en god bøsse skaffet i Holland n. 36 år i 1700 n.36 år i 17...

5/20/2011 12/5/2013

Berit Nilsdatter Veshovde MP (deceased)

"Birgitte", "Beritte", "Berte"

n. som enke med 2 barn 1711 n. som forarmet enke ekstraskatt 1713

8/16/2011 12/5/2013

Anders Torgersen Melhus MP (c.1660 - 1727)

"Andreas"

1688: Militærrull, Anders Melhus 45 år 16.09.1692: Nevnes som bygsler av 3 huder i Melhus som han har bygselsbrev fra Jørgen Thomassen i Stavanger datert 06.04.1682: n. 48 år i 1700 (står oppført b...

9/11/2011 12/5/2013

Asgaut Svendsen Hegdal MP (c.1669 - 1742)

"Askout", "Askaut", "Hegedahl", "Hegdahl"

n. 30 år i 1700 n. 32 år i 1701 n. med hustru og 1 pige i 1711 n. Ekstraskatt 1711 med en tj. pige ved navn Beritte Sivertsdatter: n. ekstraskatt 1713 n. militærrull 1718, 49 år, bygslet jord...

8/21/2011 12/5/2013

Peder Henriksen Slettebø MP (1675 - 1735)

n. 30 år i 1700 n. 28 år i 1701 27.11.1705: Tingboka, tinglyses skjøte datert Egersund 27.11.1705 på 0.5 løp smør i Nodland i heien fra Svend Svendsen Nodland i heien til Peder Henriksen Slettebø: ...

6/26/2011 12/5/2013

Hans Nilsen Slettebø MP (1668 - 1716)

"Fotland"

19.11.1689: Tingboka, kalles Hans Nilsen Slettebø og utnevnes til å gjøre lagmannseden n. 38 år i 1700 n. 36 år i 1701 n. med hustru og 2 barn i 1711 n. ekstraskatt 1713 Skifte 27.11.1716: ...

11/4/2013 12/5/2013

Hans Sakariassen Slettebø MP (1677 - 1742)

n. 30 år i 1700 24.11.1701: Tingboka, forkynner Hans Sakariassen Slettebø kjøpebrev på 16 spann korn i Lille Ege til Gullik Tollaksen Store Ege, datert Egersund 21.11.1701: n. 26 år i 1701 14.11....

5/7/2007 12/5/2013

Erik Pedersen Slettebø MP (1641 - 1712)

19.03.1685: Tingboka, kalles Erik Slettebø og utnevnes til å gjøre lagmannseden: n. 50 år i 1700 n. 55 år i 1701 26.11.1708: Tingboka, tinglyses skjøte datert Bergen 14.01.1708 på 0.5 tønne lug i...

9/7/2011 12/5/2013

Fabian Jansen Wulff MP (1648 - 1725)

19.11.1687: Tingboka, forkynnes kjøpebrev datert Kvalbein 13.02.1686 fra Sivert Pedersen Hafsøy til Fabian Jansen i Egersund på 1 tønne 3 pund o 18 mark saltet laks landskyld i Hafsøy for 76.5 Rd: 23...

3/14/2012 12/5/2013

Maurits Thorsen Netland MP (c.1661 - 1732)

"Mouritz", "Toorsen", "Toresen", "Torsen", "Mofris"

n. 30 år i 1700 n. 40 år i 1701 02.12.1709: Tingboka, stevner Lars Assersen i Egersund Maurits Torsen Netland for penger som Lars har lagt ut til Daniel Knutsen Kannestøper i Bragernes (Drammen). B...

4/26/2011 12/5/2013

Villum Eriksen Nevland MP (1661 - 1738)

"Willum", "Næfveland"

n. 36 år i 1700 n. 36 år i 1701 n. med hustru og 6 barn i 1711 n. ekstraskatt 1713 n. militærrull 1718, 50 år, bygslet jord 1699, 1 sønn Erik 20 år På høsttinget 05.12.1720 David Voigt til ...

4/27/2011 12/5/2013