Projects » Slektene Holst » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

3/20/2016 5/7/2016

Fredrich Nielsen Holst MP (1669 - 1711)

FREDRICH NILSEN HOLST Født 1669 På Jylland - Død/Gravl. 1711 I Flakstad Sogn. Bosatt På Ramberg; Flakstad Sogn. Født 1669 - 42 År Iflg. D-bok År 171...

6/17/2009 4/26/2016

Anders Pedersen Holst MP (c.1590 - c.1647)

Fra 1.Maj 1648 bortforpagtede [ejeren] Steen Bille, der boede paa Bangsbo, Burholt til Maren Hansdatter, Enke efter Anders Pedersen Holst fra Møgeltønder, der nylig var død som For...

8/25/2009 8/17/2014

Peder Holst Ridefoged på Ålborghus, han står her med forbehold, jeg har ikke beviser. Marion Jensen ------------------------------------------------------------------------------...

8/25/2009 10/19/2013

Poul Christian Holst MP (1698 - 1775)

12/30/2008 2/8/2013

Jørgen Pedersen Holst MP (1624 - 1679)

• Bopel: Gårdbruker (Farmer at): Haraldset, Nes, Buskerud. • Yrke (occupation): Lensmann ("Sheriff" representing the law for his area), Trelasthandler (lumber dealer), Går...

9/10/2008 2/8/2013

Niels Eriksen Holst MP (deceased)

"Niels Eriksen Løvestad", "Niels Eriksen N Hole"

Eide gården Løvestad på Spydeberg.

2/9/2010 2/8/2013

Hans Andersen Holst MP (c.1728 - c.1777)

2/14/2009 2/8/2013

Kai Holst MP (1913 - 1945)

Motstandsmann. Foreldre: Grossist Christian Holst (f. 1872) og lærer Inga Rasmussen (f. 1880). Gift 19.12.1944 i Stockholm med kontordame Margarete Corneliussen (f. 6.9.1914). Kai Holst var ak...

8/3/2010 3/25/2012

Anders Andersen Holst MP (1619 - 1652)

9/28/2009 12/29/2011

Claus Paulsen Holst (1714 - 1786)

11/23/2008 11/20/2011

Johannes Daniel Holst - his daughter married in South-Africa. More information about him wanted - please post.

10/21/2009 11/20/2011

Kristen Persson Holst MP (1657 - 1709)

Kristen Persson Holst - er han svensk? Kilder ønskes (sources and info wanted)

9/30/2007 6/4/2011

Christian Frederik Holst MP (deceased)

9/21/2010 5/22/2011

Gjert Jørgensen Holst (1620 - 1691)

Leilending på Sandvik, gnr 111/1 i Brønnøy. Bondelensmann i Brønnøy Gert var bondelensmann fra i det minste 1665 til midten av 1693 Han bodde på Sandvik i Br...

7/19/2011 5/13/2011

Peder Ottsson Holst MP (1605 - 1690)

Peder Ottson Holst Fogd i Tønsberg 1644, sorenskriver i Lardal 1659-1670, senere bruker på Hillestad i Botne.

2/18/2009 5/9/2011

Arne Johannessen Holst MP (deceased)

4/28/2011 5/8/2011

Petter Andreas Holst MP (1759 - 1833)

3/8/2010 5/8/2011

Mattias Holst (c.1570 - c.1618)

Med tanke på efternamnet kan han eller hans förfäder vara födda i Holstein. DNA visar att släktskap finns mellan en släkt från Fyn och en släkt f...

11/11/2009 5/8/2011

Marquard Holste (c.1480 - 1522)

7/15/2007 5/8/2011

Hans Holst (b. - c.1495)

Hans Holst , måske fra Flensburg, Holstein. Far til Marquard Holst med stor efterslægt ved navn Holst og Holste.

7/15/2007 5/8/2011

Andreas Holst (c.1732 - 1771)

1/26/2011 5/8/2011

Andreas (Anders) Holst MP (deceased)

2/19/2007 5/8/2011

Gustav Theodore von Holst MP (1874 - 1934)

Gustav Theodore Holst (born Gustavus Theodore von Holst, 21 September 1874 – 25 May 1934) was an English composer. He is most famous for his orchestral suite The Planets . Having studied at th...

5/17/2009 5/7/2011

Michel Michelsen Holst MP (1631 - 1697)

Michel Michelsen Holst , var født i Kristiania 3/2 1631. Faren skal ha vært borger i staden. Han ble i sitt 12te år satt inn i byens latinskole hvor mag. Jesse Matzen var rektor ...

1/30/2011 5/4/2011

Hendrich Tobias Bentzen Holst MP (c.1735 - 1782)

Hendrich Tobias Bentzen blev kaldt Holst fra Mandal i Norge Han var gift med Inger Marie Hansdatter, der døde i 1782. Han var styrmand på fregatten Kierlighed. Jeg har sporet, at de ble...

11/14/2008 5/4/2011

Matthias Holst MP (1767 - 1845)

Matthias Holst from Riga, Latvia, emigrated to England with his wife and children. Great grandfather of composer Gustav Holst. His grandfather, Gustavus von Holst (born 1799) was of German origin from ...

5/17/2009 5/4/2011

Johan Hübner von Holst (1881 - 1945)

Johan Hübner von Holst , född 22 augusti 1881, död 13 juni 1945, var en svensk sportskytt som deltog i olympiska sommarspelen 1908 och 1912. Sina största framgångar...

9/19/2009 5/4/2011

Johan Jørgen Holst MP (1937 - 1994)

Johan Jørgen Holst (født 29. november 1937 i Oslo, død 13. januar 1994 på Nesodden) var en norsk forsker og politiker (Ap). Han var forsvarsminister 1986–1989 og 1990...

12/30/2008 5/4/2011

Frederik Holst MP (1791 - 1871)

Frederik Holst (døpt Fredericius, født i Holmestrand, 14. august 1791, død i Kristiania, 4. juni, 1871) var en norsk vitenskapsmann innen medisin. Kjøpmanns-sønnen to...

5/25/2010 5/4/2011

Jørgen Nielsen Holst (1599 - 1676)

Mindetavlen fra 1655 i Trøgstad Kirke: Jørgen Nilsson Holst (1599 - 1677), fogd til Hærseter, Trøgstad. Avsatt for uregelmessig embedsførsel i 1647. Jørgen...

11/9/2009 5/4/2011

Christen Rasmussen Holst. Han inngikk en eiendomshandel om Christens eiendommer, 1697.

2/15/2011 5/4/2011

Christen Mortensen Møller Holst Lenker (Links) Docs: Geni Kilder (Sources) Født: Arkivalieronline, Danske Statens Arkiver ( ), Ribe Domsogn 1700 1786 Opslag 652 No...

8/7/2007 5/4/2011

Harder Holst (c.1625 - 1692)

Harder Holst Harder Holst, Foged i Ørkedal.46 I amtsregnskapet finner jeg ham som undertegner av fogderegnskapet fra Orkdal i årene 1668, 1669 og den 30. dec. 1670.86 Skifte etter h...

7/28/2009 5/4/2011

Hans Pedersen Holst MP (1668 - 1715)

"Johan von Holst"

Hans Pedersen Holst (1668-1715). En slekt som føres tilbake til kgl. grynmåler ved Proviantgården i København Hans Pedersen Holst (1668–1715). Hans sønn ober...

5/4/2011 5/4/2011

Claus Thommesen Holst MP (c.1610 - c.1657)

"Claus Tommesen Holst"

3/10/2009 5/4/2011

Povel Madsen Holst (1679 - 1719)

Povel Madsen Holst Stamfar til svært mange nordmenn. Privatpersoners nettsider

11/23/2008 5/4/2011

kjøpmann i Drammen Christian Holst , som kan ha utledet sitt navn av fødestedet Holtsmark i Lier. Han var far til stortingsmennene høyesterettsassessor Poul Holst (1789–1840...

9/25/2009 5/4/2011

Rasmus Christensen Holst MP (1657 - 1712)

Rasmus Christensen (1657–1712), født i Randers, død i Holmestrand. Blant etterkommerne kan nevnes professor, dr.med. Frederik Holst (1791–1871), hvis sønn korpslege...

3/9/2009 5/4/2011

Thomas Rasmussen Holst MP (1590 - d.)

Thomas Rasmussen Holst , herredsfogd i Handeridt sogn ved Flensburg i Slesvig. Han var far til bl.a. Alexander Holst (1672–1714), by- og rådstueskriver i Christiania, og Thomas Hansen H...

11/10/2009 5/4/2011

Hans Caspersen Holst (c.1718 - 1790)

10/26/2010 5/4/2011

Peder Johannesen Holst MP (c.1704 - c.1780)

Peder Johannessen Holst fra Fredrikstad, Norge, flyttet til Arendal/Grimstad og er stamfar for Holst-slekten fra Grimstad.

12/29/2010 5/4/2011

Peder Pedersen Holst MP (1595 - 1662)

Peder Pedersen Holst var Kongelig Sagfoged, i Eiker, Buskerud. Han skal ha kommet som embedsmann til Norge fra Danmark. Født 1595, død 1662 i Eiker, Buskerud, Norge, navn på kone i...

9/10/2008 5/4/2011