Projects » South Africa - Founders Effect » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

There seem to have been no children born in his [Peter Robbertsz'] marriage to Sophia van der Merwe. In the opgaaf returns for 1705, 1709 and 1712 only four daughters (no sons) are listed for them, the...

8/26/2007 6/25/2018

Francois Ranier Duminy, SV/PROG MP (1747 - 1811)

"Francois Renier Duminy", "du Miny"

DUMINY SV/PROG Francois Ranier Duminy ­Lorient (Bretagne), in Frankryk, 4.10.1747, †26.5.1811. Hy was 'n offisier in die Franse Vloot en het as sodanig dikwels die Kaap aangedoen. Tydens een van daardi...

5/4/2011 7/31/2017

Jan Johann Beukes, SV/PROG MP (c.1675 - c.1722)

"Johann"

Jan (Johann) BEUKES van Ottmarsbocholt kom in 1696 as 'n soldaat na die Kaap. Hy trou 29 Augustus 1705 met Jacomina VISSER. Jacomina Visser se doop in die Kaapse Register is as volg aangeteken: Jacomij...

6/16/2008 11/29/2014

Jan Izak van der Bank SV/PROG MP (1687 - c.1740)

"Izaak"

3/14/2010 7/27/2014

Ignatius Ferreira, SV/PROG MP (bef.1695 - 1772)

"Ignacio Leopold", "Ignatio Leopoldo"

Ignácio Ferreira was 'n matroos op die Chandos , 'n skip met 'n tonnemaat van 440 wat aan die Engelse Oos-Indiese Kompanjie behoort het. Hoewel die naam van die Chandos met die eerste oogopslag Portuge...

7/2/2007 7/27/2014

Jacob Cloete, SV/PROG MP (bef.1630 - c.1693)

"Jacobus Klauten", "Kloete", "Kloote", "Kloeten", "formerly Klauten aka Cloete"

Full family tree here: Aknowledgement to eGGSA 26/4/1662 Coenradus, son of Jacob Kloeten, free famer witnesses: Sjaeck, the labourer of the master carpenter, Leendert Cornelisz van Sevenhuijsen, free b...

9/15/2007 7/26/2014

Ariaantje Abrahamse Jacobs, SM/PROG MP (bef.1670 - c.1728)

"Ariaantje van Deventer", "Ariaantje", "Jannetje Jacobse", "Adriana Jacobs van den Berg", "Ariaentje Jacobs", "Arijaentgen Jacobs van den Berg", "Ariaantje Adriaansse"

a1 Gerrit Janse van Deventer van Veldcamp. Burger Stellenbosch. getroud: 29 Oct 1688 Ariaantje Jacobs , weesmeisie, van Rotterdam. The South African variegate porphyria PPOX R59W could be traced back t...

4/7/2009 7/25/2014

a1 Gerrit Janse van Deventer van Veldcamp. Burger Stellenbosch. getroud: 29 Oct 1688 Ariaantje Jacobs, weesmeisie, van Rotterdam. b1 Jan gedoop: 21 Aug 1689, getroud: 4 Oct 1711, Magdalena Brits b2...

4/7/2009 7/25/2014

Adelheid "Elsje" Jacobsz van der Merwe (Cloete "Cloeten/Klauten") MP (1655 - 1702)

"Adelheidis", "Elsje", "Cloeten", "Klauten", "van der Merwe"

Cloete family tree here: b2 Elsje, *1655 (Europa), x (Kaapstad) 9.9.1668 Willem Schalk van der Merwe, *1643 † 12.7.1716, sv Schalk Willems van der Merwe; will 1696 Jacob Cloete v. Keulen het waarskynli...

6/27/2007 7/24/2014

Willem Schalkz van der Merwe, SV/PROG MP (1648 - 1716)

"Schalkszoon", "van de Merwe", "Willem Schalk", "Willem Schalkz van der Merwe Van Rensburg"

Bronne /Sources Navorsing gedoen deur Emerentia J v Rensburg - Navorser aanbeveel deur NAAIRS. Judi Marais-Meyer register Emerentia v Rensburg Register. Hester Maria Christina register. Jun...

6/27/2007 7/24/2014

Jeanne de la Batte SM/PROG MP (aft.1662 - 1738)

Birth 1663 Samour, Anjou, France Source: Photocopies of manual Pedigree Records & Family Group Records Publication: Rec 9 May 1996; Library 011-836-3787 (W); 011-615-1437 (H) 188 Highland Road, K...

10/13/2007 7/24/2014

Guillaume 'Willem' Néel/Nel, a1 SVPROG MP (bef.1663 - 1735)

"Néel", "Willem Neel / Nel", "a1", "Guillaume Neel"

Guillaume Néel, who became Willem Nel in the Cape was the owner of the well known wine farm Blaauwklippen which he bought from the Dutch artisan Gerrit Janz Visser in 1690. In 1711 he sold Blaauwklippe...

10/13/2007 7/24/2014