Projects » South African Stamouers/Progenitors - Freemen » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Francois Viljoen SV/PROG MP (c.1646 - 1689)

"Villion", "Viljon", "Fignon", "Signon", "VILJOEN"

François was die stamvader van die Viljoens in Suid-Afrika. Hy land in 1671 in die Kaap van Goeie Hoop en vestig hom as vryburger in Kaapstad. Hy was die eerste Franssprekende in die Kaap, en du...

8/18/2007 1/30/2013