Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Stamboom van de familie De Boeck (Vaartland en Rupelstreek)

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

Top Surnames

view all

Profiles

 • Frans De Boeck (1932 - 1940)
  Frans De Boeck is een stiefzoon in het gezin Karel De Vré – Maria Melania Van der Auwera. Hij is een zoon van Josephus Cornelius Elisabeth De Boeck en Maria Melania Van der Auwera. Vader Josephus Cor...
 • Joseph De Boeck (1909 - 1934)
  Geboorteakte get. JC De Boeck E Van der Auwera Het graf aan de kerk van Waarloos is bijgewerkt, maar vermeldt verkeerdelijk het jaartal 1900 in plaats van 1909.
 • Henri De Boeck (1925 - 2013)
 • Aert De Boeck (c.1625 - 1683)
  Pachter van het domein De Bocht - Heindonk Bron: De Geschiedenis van Heyndonck (Fons Verbeek), blz. 135 Hij werd begraven in de kerk van Heindonk met een 'grote uitvaart' (zie overlijdensakte) Hu...
 • Gillis De Boeck (1653 - 1730)
  Gedurende 10 jaar samen met Clara Cools de pachter van het domein De Bocht - Heindonk (1689 - 1699) nadat hij zijn vader Arnold was opgevolgd. Werd begraven in de kapel / kerk, net zoals zijn vader. ...

Dit project heeft als doel om een aantal nakomelingen van mijn stambetovergrootvader Hermanus De Boeck (1600 - 1676, Blaasveld) samen te brengen.

Dat zijn 13 generaties terug in de tijd. Meer informatie vindt u op hun profielpagina's.

Van de Spaanse tot de Nederlandse tijd (1556 - 1830)

Hermanus was de vader van Gillis De Boeck, de zoon van Arnoldus was nog 10 jaar pachter, tot 1699. Hermanus huwde in 1636 met Catharina Heyvaert.

De familie De Boeck situeert zich voor de industriële revolutie voornamelijk in de regio Vaartland (Blaasveld, Heindonk, Heffen, Willebroek). Met de industriële revolutie en de opkomst van de steenbakkerijen ging het vervolgens richting Boom.

Hedendaagse tijd

Mijn betovergrootvader Jan Emmanuel (1855 - 1929) trok naar Waarloos waar hij na enige tijd een broodbakkerij opende.

Mijn overgrootvader Eugène De Boeck was eveneens bakker en werkte in de zaak van zijn vader. Tijdens de eerste wereldoorlog werkte hij in een militaire veldbakkerij net achter de linies.

Eugène kreeg drie zonen: Henri (mijn grootvader). Eugène heeft momenteel nog één achter-achterkleinkind dat zijn naam draagt: Casper De Boeck.

Opmerkelijk is dat Jan Emmanuel maar liefst zeven achtereenvolgende (!) zonen had. De zevende zoon werd genoemd naar de toenmalige koning Leopold. Ter ere van deze uitzonderlijke gebeurtenis was er een groot feest in Waarloos en de koning kwam zelfs tussenbeide in de kosten (150 frank). Het is momenteel niet bekend waarom Leopold De Boeck in het begin van de eerste wereldoorlog naar Nederland is gevlucht (omdat de koning zijn dooppeter was?). Leopold overleed in 1917 op 21-jarige leeftijd in het vluchtelingenkamp te Nunspeet.

Andere noemenswaardige profielen

 • François Campaert, bekend van de gelijknamige groothandel voor binnenhuisinrichting te Waarloos
 • Hubert De Boeck - zoon van Jan Emmanuel en eveneens bakker te Waarloos.
 • Rosalia De Boeck - dochter van Jan Emmanuel, Zuster Gratia (Vorselaar)
 • Henriette De Boeck - dochter van Jan Emmanuel, Zuster Niceta (Vorselaar)
 • Gustaaf De Boeck, huis zwaar beschadigd tijdens de tweede wereldoorlog
 • Gaston De Boeck, destijds eigenaar van een grote meubelzaak in Antwerpen
 • Frans De Boeck, stierf op 8-jarige leeftijd in een pleeggezin terwijl hij zijn beide ouders ook al verloren had.