Projects » Svećenici / Catholic priests from Croatia » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

don Grgo Volarević MP (1793 - 1849)

"Grga"

Od 1841.-1846.župnik u Slivnu Ravnom.Župnik Otrić-Struge 1846.-1849.

5/7/2017 4/1/2018

biskup Juraj Šižgorić MP (1398 - c.1453)

Šibenskog biskupa Jurja Šižgorića (rođen 1398. g., biskupovao 1437-1453. g.) Juraj je prikazao u punom biskupskom ornatu na njegovom nadgrobnom spomeniku u katedrali. Leži s biskup­ skom mitrom na glav...

3/26/2018 3/29/2018

fra Milan Šetka MP (1917 - 1983)

"fra Milan Šetka"

Klasičnu gimnaziju je završio u Franjevačkom sjemeništu u Sinju (1931-1940).Filozofiju i teologiju studirao je u Makarskoj (1940-1944).Za svećenika je zaređen 1943.Godine 1944.i 1945. bio je župni pomo...

5/26/2016 3/26/2018

fra Stanko Petrov MP (1887 - 1963)

Krsno ime: Božo Rodio se u Metkoviću 8. siječnja 1887. godine. Osnovnu je školu završio u Veloj Luci na Korčuli, gimnaziju pohađa u Sinju, godinu novicijatu provodi na otočiću Visovcu, filozofsko-t...

4/28/2016 3/19/2018

don Mate Kaleb MP (1935 - 2002)

Osnovnu školu završio u Desnama,klasičnu gimnaziju na Biskupijskom sjemeništu u Splitu,a filozofsko-teološki studij u Splitu i Pazinu.Za svečenika zaređen u Mostaru13.8.1960.Obavljao je razne svećeničk...

10/11/2015 3/19/2018

fra.Luka Aničić MP (1825 - 1902)

"fra.Luka"

fra Luka Aničić,bio je župnik Pline 1852-54. Metkovića god.1863-69. Vrgorca god.1855-56. i 1871-84.

6/23/2015 3/19/2018

Dinko Hržić MP (1882 - 1945)

svecenik - kanonik preminuo u Makarskoj

12/31/2017 3/18/2018

Msgr. Marin Barišić MP

"Nadbiskup Splitsko - makarske nadbiskupije"

Split, Općina Split, Split-Dalmatia County, Croatia

Srednju školu pohađao je u Dubrovniku i Splitu. Studij teologije započeo je u Splitu, a nastavio u Rimu na Papinskom lateranskom sveučilištu gdje je diplomirao. Nakon diplome iz teologije upisao je pos...

8/27/2015 3/17/2018

don Mavro Orbini MP (c.1563 - 1610)

"Dum Mavar Orbin Opat od Sfete Marie od Backe", "Orbini", "de Orbino", "Urbini", "de Urbinis", "Urbino", "Urbinus"

Orbini, Mavro (sred. 16. st. – 1611), benediktinac, opat iz Dubrovnika. U djelu Kraljevstvo Slavena (1601) daje zanimljive podatke za povijest zemalja u susjedstvu Dubrovnika 14. i 15. st. Preveo na ta...

2/22/2018 2/22/2018

1/31/2016 2/2/2018

Franjo Rački MP (1828 - 1894)

"Franjo (Andream Franciscum Xaverium) Rački"

Franjo Rački (Fužine, 25. studenoga 1828. – Zagreb, 13. veljače 1894.), hrvatski povjesničar, publicist, kulturni djelatnik, narodnjački političar, "otac hrvatske moderne kritičke historiografije". H...

2/1/2018 2/1/2018

Fra. Ciprijan Lisica MP (1884 - 1963)

Fra Ciprijan Lisica (1884.-1963.) Završio je bogoslovske nauke u Zadru a bio zaređen 1909. u Krku. Čitavoga života pastoralno veoma angažiran, odgojitelj franjevačkog podmlatka, urednik Euharistijskog ...

1/5/2017 1/9/2018

Biskup Josip Juraj Strossmayer MP (1815 - 1905)

"Štroco"

Religion : Catholicism Ethnicity : Croats Reference: Biographical Summaries of Notable People - SmartCopy : Nov 7 2017, 2:20:36 UTC

11/6/2017 11/6/2017

Biskup Celestin Bezmalinović MP (1912 - 1994)

"don Celestin Bezmalinović"

Bishop Celestin Bezmalinovic Bishop of Hvar, Brac and Vis Celestin Bezmalinović Wikipedija

8/18/2017 8/18/2017

don Jakov Lušić MP (1893 - 1985)

župnik u Gdinju 1918-1930 župnik u Nereziscima 1931-1939 župnik u Vrboskoj 1939-1964

2/16/2017 7/26/2017

don Jure Lušić Bulić MP (1860 - 1935)

"Giorgio Martino Lussich Bulich"

6/29/2012 7/8/2017

Ante Alfirević (Kaštel Sućurac, 26. siječnja 1875. − Zagreb, 17. siječnja1945.), hrvatski svećenik iz reda isusovaca, jedan od prvaka hrvatskog katoličkog pokreta, kulturni djelatnik, filozof, bogoslov...

4/16/2017 4/16/2017

Antun Milić MP (1829 - 1894)

4/11/2017 4/11/2017

Thomas Archdeacon of Spalatum MP (c.1200 - 1268)

"Thomas Archidiaconus Spalatensis"

Toma Arhiđakon (Split, oko 1200. – Split, 8. svibnja 1268.), splitski klerik, povjesničar i kroničar. (latinski: Thomas Archidiaconus Spalatensis) (Latin: Thomas Archidiaconus; Italian: Tommaso Arcid...

1/3/2017 3/29/2017

Don Ivan Grubišić, Dr. MP (1936 - 2017)

Ivan Grubišić (Dicmo, 20. lipnja 1936. - 19. ožujka 2017.), hrvatski katolički prezbiter i političar. Maturirao je 1956., u Biskupskoj klasičnoj gimnaziji u Splitu. Diplomirao je 1962., na Katoličkom...

3/19/2017 3/29/2017

Reference: MyHeritage Family Trees - SmartCopy : Mar 23 2017, 14:47:04 UTC

3/23/2017 3/23/2017

Fra Ivan Benutić MP (1850 - d.)

Reference: MyHeritage Family Trees - SmartCopy : Mar 23 2017, 14:47:04 UTC

3/23/2017 3/23/2017

Fra Ante Benutić MP (1897 - 1944)

Reference: MyHeritage Family Trees - SmartCopy : Mar 23 2017, 14:29:40 UTC

3/23/2017 3/23/2017

Otac Ante Gabrić MP (1915 - 1988)

Otac Ante Gabrić, isusovac i misionar, oduševljen za Boga, zahvaćen i ponešen njegovom ljubavlju dosljedno je u život provodio evanđelje ljubeći Boga u bližnjima s kojima je dijelio sudbinu u najsiro...

2/5/2016 1/3/2017

Don Luka Depolo MP (1942 - 1998)

Dubrovnik, 11. 8. 1998. (IKA) - U Dubrovačkoj općoj bolnici iznenada je u ponedjeljak, 10. kolovoza, preminuo don Luka Depolo, glavni urednik "Maloga koncila - Maka" još od 1974. godine, član ure...

11/7/2012 1/3/2017

Zdravko Ostojić MP (1914 - 1992)

11/10/2014 12/29/2016

don Andrija Kurtić MP (1845 - 1914)

10/28/2016 10/28/2016

Toma Čulić, Arhiđakon MP (1733 - 1797)

Toma Čulić Arhiđakon (Tommaso Ciulich) , 1734-1797, kanonik i gospodarski pisac ČULIĆ, Toma (Tommaso Ciulich) , kanonik i gospodarski pisac (Split, 1734 — Split, 1797). Potekao iz splitske pučke obit...

7/18/2015 10/23/2016

Mate Karaman, nadbiskup MP (1700 - 1771)

"Matej", "Mate", "Mathaeus"

KARAMAN, Matej (Mate, Mathaeus, pogrješno Matija) , nadbiskup (Split, 1700 — Zadar, 7. V. 1771). Kršten 6. lipnja. Studij teologije završio u rodnom gradu i bio zaređen za svećenika 1723, a doktorat iz...

7/17/2015 10/23/2016

Vincencije Palunko ( rođen u Šipanskoj Luki kod Dubrovnika 1842., umro u Splitu 1921.), vrhbosanski kanonik i pomoćni biskup u Splitu. Gimnaziju završio u Dubrovniku, teologiju studirao u Rimu i Dubrov...

3/18/2016 3/18/2016

Fra Pavao Melada (87), svećenik franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja, koji je preminuo u samostanu Gospe Karmelske u Omišu 26. studenoga, pokopan je u 28. studenoga u franjevačku grobnicu na ...

7/4/2014 2/13/2016

mons. Ante Klarić MP (1926 - 2011)

Mons. Klarić rođen je u Jesenicama 8. listopada 1926. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu, klasičnu gimnaziju i teološke i filozofske studije u Splitu. Za svećenika je zaređen 3. lipnja 1951. u Sp...

11/18/2015 11/18/2015

fra Josip Visković MP (1915 - 1997)

Filozofsko-teološki studij završio je u Sinju i Makarskoj. Zaređen je za svećenika 1939. godine. Obnašao je službe: pomoćnik ravnatelja tiskare “Kačić” u Šibeniku i župni vikar u Zagrebu. God. 1947., u...

6/9/2015 6/9/2015

don Petar Kaer MP (1848 - 1919)

Rođen je u Makarskoj 10. prosinca 1848. Na krštenju u crkvi sv. Marka 18. prosinca dobio je tri imena: Petar, Nikola i Melkior. U rodnom je gradu pohađao pučku školu, a klasičnu gimnaziju u Splitu kao ...

5/5/2011 12/24/2014

Ante Čović Bego MP (1775 - 1821)

5/22/2012 9/16/2014

don Jozo Boglić MP (1865 - 1821)

svećenik službovao u raznim župama dubrovačke biskupije - priest at various churches in Dubrovnik bishopric-ordained September 29, 1888.

8/10/2014 8/10/2014

Ivan Nikola Jakša MP (deceased)

"Nikola Duhnichia", "Nikola Giaxa"

župnik u Kaštel Štafiliću Maria Hektorovic's son (born out of wedlock, father was Julio Jaksa) was a priest at Kastel Stafilic and who later moved to Trogir.

8/5/2014 8/5/2014

Fra.Marin Giljević MP (1703 - 1782)

8/2/2014 8/2/2014

don Ivan Ostojić MP (1893 - 1980)

Ostojić, Ivan , hrvatski crkveni povjesničar (Povlja na Braču, 6. XI. 1893 – Split, 22. IX. 1980). God. 1916. diplomirao teologiju u Zadru. Do 1928. bio je kapelan u Pučišćima, a zatim župnik u Boboviš...

7/12/2014 7/12/2014

Budimir Arneri MP (c.1626 - d.)

"Bondumier", "Buldumerus Arneri"

Bondumier, sin je Rafaela i hvarske plemkinje Kornelije Hektorović. Posvetio se duhovnom, svećenićkom pozivu. Bio je kanonik hvarskoga Stolnoga kaptola.

11/11/2012 5/20/2014

Don Ivo Prodan MP (1852 - 1933)

Svećenik, političar, književnik i novinar, rodio se u Janjini, 10. prosinca 1852. godine, a umro od upale pluća, 9. ožujka 1933. godine u Zadru. Pokopan je 11. ožujka 1933. godine u groblju samostana s...

4/24/2013 5/16/2014

don Ivan Skurić MP (1775 - 1830)

Ivan Skuric was the secular Catholic priest in the town of Cavtat.

9/1/2010 5/14/2014

Kum bio Dominik Begović, katolik posjednik iz Trpnja

1/19/2013 3/5/2014

Ilija was ordained August 24, 1856.

9/26/2011 3/1/2014

Fra Anđeo Cvitanović MP (1914 - 2011)

"fra Anđeo Cvitanović"

kumovi bili Jozo Jović težak iz Dragljana i Marica Cvitanovič težaćka iz Podace Fra Ante Cvitanović iz Podaca,3. II. 1892.-7. II. 1901, 11. VIII. 1927.-1. II. 1928. bio Župnik župe Bast-Baška Voda Osno...

7/5/2013 2/27/2014

don Nikola Šimić MP (1853 - 1913)

"Niko"

2/10/2014 2/10/2014

Stana č.s. Pavić MP (deceased)

12/23/2013 12/23/2013

Fra. Ivo Mihaljević MP (1835 - 1898)

12/7/2013 12/7/2013

Bishop Marko Kalogjera MP (1819 - 1888)

"Kalođera", "Kalogjera", "Kalogera", "Calogerà", "Kalugera", "Marco", "Zlatar", "Orefice"

From Wikipedia (to be edited) : Marko Kalogjera (Blato, 7. prosinca 1819. - Split, 4. prosinca 1888.), hrvatski svećenik, kotorski i splitsko-makarski biskup. Za svećenika je zaređen 27. kolovoza 1...

12/2/2013 12/2/2013

12/2/2013 12/2/2013

Mihael Hlača, opat MP (1881 - 1961)

11/9/2010 11/30/2013

Dragutin Hlača, don MP (1872 - 1962)

11/9/2010 11/30/2013

fra Roko Vuković MP (c.1870 - d.)

7/15/2011 11/16/2013

Nika Getaldić MP (c.1572 - d.)

"Nike de Ghetaldi"

Nika was a catholic nun at the convent of St. Andrew (samostan sv. Andrije) at Dubrovnik.

2/15/2013 11/1/2013

Juraj Dobrila MP (1812 - 1882)

Juraj (Giorgio) Dobrila rođen je u Velom Ježenju, Tinjanština, u srednjoj Istri, 16. travnja 1812., a umro u Trstu 13. siječnja 1882. Natprosječna inteligencija dovela je vrlo siromašnog seljačića u (n...

8/7/2012 11/1/2013

Fra Jerolim Luigji Vrdoljak MP (1800 - 1865)

6/2/2013 10/28/2013

Don Andrija Vrdoljak MP (1749 - 1822)

10/28/2013 10/28/2013

fra Josip Mijo Kutleša MP (1850 - 1927)

10/10/2013 10/10/2013
Private User      

Don Filip Čulo MP (1943 - 1982)

10/4/2013 10/4/2013

don Josip Čobrnić MP (1789 - 1852)

Doktor teologije, kanonik u Makarskoj, studirao u Padovi, predavao retoriku u Asolu, klasične jezike u Zadru i Splitu, promicatelj prosvjete u Makarskoj. ČOBARNIĆ, Josip (Ciobarnich, Čobrnić), pjes...

6/11/2011 10/3/2013

Fra Nikola Anđel Ćurić MP (1839 - d.)

10/3/2013 10/3/2013

don Domenico Vilović MP (1761 - 1817)

3/25/2012 9/26/2013

biskup Luka Vicko Ivan Papafava MP (1851 - 1925)

"Luca Vincenzo Giovanni Papafava"

Bishop Luca Pappafava 27 Nov 1911 Appointed Bishop of Šibenik (Knin), Croatia 11 Feb 1912 Ordained Bishop Bishop of Šibenik (Knin), Croatia 14 Sep 1918 Appointed Bishop of Hvar (-Brac e Vis)...

7/3/2013 9/18/2013

don Marijan Luetić MP (1863 - 1910)

9/7/2013 9/7/2013

don Jakov Boglić MP (1826 - 1897)

"Giancomo Anacleto Antonio Pietro Boglich"

Croatian historian and theologian The author of the first history of Hvar (storici Studi sull 'Isola di Lesina)

6/28/2013 6/28/2013

biskup don Andro Štambuk MP (1913 - 1955)

6/6/2013 6/6/2013

kanonik Pave Vlatković MP (1770 - 1849)

Kapelan Novigrada od 1795-1816., župnik od 1816-1840. i dekan "vicario foraneo". Godine 1813. promaknut jeu čast kanonika. Kao župnik Novigrada od 1816., bio je član biskupske kurije i kanonik konvizit...

5/6/2013 6/3/2013

- od 1865. služio je u Poličniku i Suhovarama

5/25/2013 5/29/2013

fra Josip Maroja MP (deceased)

5/11/2013 5/11/2013

Don Jure Vrdoljak MP (1906 - 1969)

10/25/2012 5/3/2013

Fra Andrija/ Don Rafael Rajković MP (1880 - 1927)

"don.Rafael"

fra Andrija Rajković,bio je župnik u Sumartinu,Podaci,Rogotinu i Gracu.Neko je vrijeme eksklaustrirao od godine 1921-23. i služio u Rogotinu kao don Rafael.

4/26/2013 4/26/2013

fra Špiro Lulić MP (1806 - 1831)

4/1/2013 4/1/2013

don Ante Kovačević MP (1781 - 1833)

3/3/2011 4/1/2013

don Stipe Glavičić MP (1728 - d.)

7/4/2012 2/21/2013

Teologiju studirao u Loretu. Bio je župni pomoćnik katedrale u Makarskoj., a neko vrijeme i tajnik mletačkog providura za Dalmaciju. Povijesni pisac, filozof i sastavljač "Ljekaruše". U tom djelu priku...

2/19/2013 2/19/2013

Antonio Buntjelić, DON MP (1831 - 1906)

svecenik. Priest, built chapel in honour of St. Anthony in Buntjelic selo, Kuciste Ordained December 6, 1855 (ref: Naša Gospa (Dubrovnik), XV (2009.), br. 40, p. 54) Death: "Croatia, Church Books...

2/11/2013 2/13/2013

fra Mate Adar MP (1772 - 1844)

2/9/2013 2/9/2013

don Josip Bepo Jurčević MP (1842 - 1911)

5/22/2011 2/6/2013

Pavao Klement Miošić, rodnim imenom Pavao Kačić Miošić ( Makarska. 15. studenoga 1786. - Split, 10. listopada 1837.), hrvatski svećenik i splitsko-makarski biskup (1829.-1837.). Klasičnu gimnaziju poha...

2/5/2013 2/5/2013

Don Pero Bijelić MP (1847 - 1916)

Pero Bijelic was ordained as a Catholic priest on October 3, 1869.

11/8/2012 1/31/2013

don Jure Jakasović Puharić MP (1770 - 1826)

1/25/2013 1/25/2013

Don Matteo Foretić Kalafat MP (1747 - 1837)

12/14/2012 1/18/2013

Vincenzo Filippi MP (1785 - 1852)

1/16/2013 1/16/2013

Fra Josip Franić MP (1784 - 1856)

5/9/2012 12/28/2012

Stupio u Franjevački red 1857. Za svećenika zaređen 1862. Predavao teologiju u Zaostrogu i Makarskoj. Imenovan je ispitivačem ređenika i sinodalnim ispitivačem. Samostalni vikar u Makarskoj i Živogošču.

10/15/2012 10/15/2012

fra Ante Marko Nikola Lulić MP (1812 - 1888)

LULIĆ, fra Ante,pisac i provincijal FSP,(Makarska, 1. XII. 1812. — 21. VII. 1888.),povjesničar, pisac. Za svećenika zaređen 1838.Bio je dvaput provincijal, gvardijan u Makarskoj (1860—1861). Za proslav...

10/15/2012 10/15/2012

Don Nikola Batistić MP (1846 - 1929)

"Niko"

NIKOLA BATISTIĆ (1. V 1846 - 28. VIII 1929) pohađao je pučku školu u rodnom selu Žrnovu, gimnaziju je svršio u Dubrovniku a teologiju u Zadru. Ređen je za svećenika 1871. Kao mladi svećenik upravljao j...

9/11/2012 9/15/2012

fra Bartul Kačić Žarković MP (c.1572 - 1645)

1. FRA BARTUL KAČIĆ-ŽARKOVIĆ (Brist oko 1570. - Sućuraj 25. VI. 1645). Bio je sedmi i najmlađi sin u roditelja. Niže škole učio u Zaostrogu, a više u Italiji. Profesor teologije u Napulju i Zagrebu. Za...

6/8/2012 6/8/2012

fra Petar Kačić Šiljić MP (1605 - 1660)

fra Petar, biskup makarski na 1661 FRA PETAR KAČIĆ-,ŠILJE (Kotišina 1605. -Jelsa, 26. III. 1660.). Godinu dana prije svoje smrti stari biskup fra Bartul pisao je Svetoj Stolici, da bi mu za nasljedni...

6/8/2012 6/8/2012

don Ante Kačić MP (1755 - d.)

Ivanišević-Uzmenović 1. Uvod Glavni grad Makarskog Primorja i njegov politički i kulturni centar je Makarska. Ime Makarska u pisanim izvorima prvi put se spominje 1502.godine. Prije toga, na istom ...

5/15/2011 4/24/2012

don Mate Nenadić Stipić MP (1753 - 1839)

5/24/2011 4/24/2012

don Josip Bepo Batošić MP (1888 - 1960)

1/18/2012 1/18/2012

don Ivan Vodanović MP (1728 - 1787)

6/9/2008 1/15/2012

don Ivan Nikolić Dujmović MP (c.1750 - d.)

5/8/2011 12/14/2011

don Stipan Ivičević MP (c.1751 - 1802)

5/17/2011 12/1/2011

Don Marin Krstulović MP (1823 - d.)

11/21/2011 11/22/2011

Don Ivan Bašković MP (1830 - d.)

9/17/2011 11/22/2011

don Frane Rossi MP (1786 - 1848)

5/11/2011 11/22/2011

11/22/2011 11/22/2011