Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Svenskar i persiska gendarmeriet 1911-1916

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

Sverige hjälpte den persiska regeringen att organisera ett gendarmeri och poliskår under åren 1911-1916.

Den persiska regeringen satte upp ett gendarmeri 1911 som organiserades av svenska befäl. Syftet med förbandet var att upprätthålla lag och ordning. Kapten Harald Hjalmarson utsågs till chef för de svenska instruktörerna. Sex regementen under svenska kaptener bildades. Se https://sv.wikipedia.org/wiki/Persiska_gendarmeriet

Svenska officerare svor en trohetsed gentemot shahen av Persien. Svenskarna behöll dock sitt medborgarskap och lydde inte under persisk lag.

Första världskriget (1914-18) bröt ut och svenska yrkesofficerare samt reservofficerare beordrades resa hem.

Referenser

 • http://www.slideshare.net/guest9895b07/persienfarana
 • https://popularhistoria.se/sveriges-historia/1900-tal/svenskar-stre...
 • https://www.europeana.eu/es/item/91625/nomu_photo_NMA0093819
 • https://digitaltmuseum.se/021017883834/persien-intendenten-vid-det-...
 • https://www.gotlandsforsvarshistoria.se/biografica/utlandska.htm
 • https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:16384/FULLTEXT01.pdf
 • Ture J. Arne, Svenskarna och Österlandet. Stockholm 1952
 • Sven Bergdahl, "Polisrapport" från Teheran. Stockholm 1917
 • Eric Carlberg, På uppdrag i Persien: glimtar från en trettioårig vistelse under solens och lejonets tecken. Stockholm 1962
 • Claës Leonard Carlström, Några minnen och erfarenheter från Persien som läkare vid gendarmeriet: Föredrag i Göteborgs läkaresällsk. d. 9 febr. 1916. Stockholm 1916
 • Lars Ericson, Svenska frivilliga: militära uppdrag i utlandet under 1800- och 1900-talen. Lund 1996
 • Mohammad Fazlhashemi, ""Att civilisera ett röfvarband" - Svenska officerare i Persien 1911-1915", Svenska överord. En bok om gränslöshet och begränsningar. Red. Raoul Granqvist. Eslöv 1999
 • Mohammad Fazlhashemi, "Kolonialt medvetande utan kolonier. Svenska officerare på uppdrag i 1910-talets Persien", I andra länder. Historiska perspektiv på svensk förmedling av det främmande. En antologi. Lund 1999
 • Lars Gyllenhaal & Lennart Westberg, Svenskar i krig 1914-1945. Lund 2004
 • Markus Ineichen, Die schwedischen Offiziere in Persien (1911-1916). Bern 2002
 • Jan Kuylenstierna, Svenska hjältar i främmande härar, I. Den glade gascognaren Boris Möller. Stockholm 1962
 • Erik Norén-Brandel, Farbror Eriks dagbok: över den del av tiden som svensk gendarmeriofficer i Persien 1911-1914. (Sammanställd av Sten Norén). Täby 2013
 • Per Ludvig Nyström, Fem år i Persien som gendarmofficer. Stockholm 1925
 • S. Å. Persson, "Det svenska gendarmeriet i Persien", Iran genom seklerna: en svensk antologi. Red: Andreas Ådahl. Stockholm 1972
 • Hjalmar Pravitz, Från Persien i stiltje och storm. Stickholm 1918
 • Karl Schiller, En av de svenske i främmande land. Stockholm 1919
 • Carl Gustaf Westdahl, Empire de Perse: recueil général des règlements, ordonnances, ordres et instructions de la police. Téhéran 1918
 • Sivert Wester, Martin Ekström: orädd frivillig i fem krig. Stockholm 1985