Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

Top Surnames

view all

Profiles

  • Ioannis Miaoulis (1805 - 1830)
    Ο Ιωάννης Μιαούλης (Ύδρα 1803- Αθήνα 1830) ήταν τριτότοκος γιος του Ναύαρχου της ελληνικής επανάστασης Ανδρέα Μιαούλη της ιστορικής υδραίικης οικογένειας των Μιαούληδων.Ο Ιωάννης Μιαούλης ήταν πλοίαρχο...
  • Iakovos Tombazis (1782 - 1829)
    From wikipedia : Iakovos "Yiakoumakis" Tombazis (Greek: Ιάκωβος Τομπάζης, c. 1782-1829) was a merchant and ship-owner from the Greek island of Hydra who became the first Admiral of the Greek Navy durin...
  • Emmanouil Tombazis (1784 - 1831)
  • Vassilis Boudouris (1804 - 1875)
    Με το ΦΕΚ 23 14-4-1865 Διοικητής του Βασιλικού Ναυστάθμου Πόρου τοποθετήθηκε ο πλοίαρχος Βασίλειος Σ. Μπουντούρης αντί του Εμ. Α.Μιούλη.

In developing this project we would use both languages, English or Greek.

The Tombazis family is an old shipowners family from Hydra , whose members played a prominent role during the Greek independance war of 1821. The initial name of the family was Giakoumakis but after 1816 it is known with the name Tombazis after one of their ships that was of the type called tombazia . About the year 1668 the Giakoumakis family established itself in the island of Hydra, departing from Vourla near Smyrni .

Στην διερευνηση της γενεαλογιας Τομπαζη μπορουμε να χρησιμοποιουμε για ευκολια οποια απο τις δυο γλωσσες (ελληνικα η αγγλικα) διευκολυνει περισσοτερο ειτε στην παραθεση στοιχειων και γεγονοτων ειτε στην ανταλλαγη αποψεων.

Η εισαγωγη φωτογραφιων ειναι ευπροσδεκτη.

Η οικογένεια Τομπάζη είναι παλιά ναυτική οικογένεια της Ύδρας, τα μέλη της οποίας διακρίθηκαν κατά την επανάσταση του '21.

Το αρχικό επώνυμο των μελών της οικογένειας ήταν Γιακουμάκης αλλά το 1816 μετονομάστηκε σε "Τομπάζης" εξαιτίας κάποιου πλοίου του οποίου ο τύπος λεγόταν τουμπαζιά . Η οικογένεια Γιακουμάκη εγκαταστάθηκε στην Ύδρα τα 1668 προερχόμενη από τα Βουρλά της Σμύρνης. Ο Νικολός Γιακουμάκης είχε συζυγος την υδραία Μαρία Σέρρα.

[Δες συνοπτικό γενεαλογικό δένδρο στην φωτογραφία του project]

Τα περισσότερα μέλη της ασχολήθηκαν με την ναυτιλία και το εμπόριο, τομείς στους οποίους διέπρεψαν. Κατά τη διάρκεια της επανάστασης του 1821 τα αδέρφια, Ιάκωβος και Μανώλης, συμμετείχαν με όλον τους τον στόλο, ο οποίος αριθμούσε τέσσερα πλοία, στις ναυμαχίες του αγώνα. Για τις υπηρεσίες τους πήραν κτήματα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας μεταξύ άλλων και στην Τροιζηνία. Μετά την ανεξαρτησία της Ελλάδας αρκετοί ασχολήθηκαν με την πολιτική και εξελέγησαν βουλευτές Ύδρας. Τα τελευταία χρόνια διαπρέπει στον τομέα της αρχιτεκτονικής, ο Αλέξανδρος Τομπάζης. Αλλά και των γραφικών τεχνών, Βασίλειος Τομπάζης του Γεωργίου (Μακεδονία). ( Βικιπαίδεια )

Αναφέρεται η συμμετοχή στον στόλο της επανάστασης των πλοίων Θεμιστοκλής , Κίμων, Λεωνίδα, και Τερψιχώρη, των αδελφών Εμμανουήλ και Ιακώβου Τομπάζη .

Στην ΥΔΡΑ το 1668 κατέφθασαν ελληνόφωνες οικογένειες από τα Βούρλα της Μικράς Ασίας (όπως αυτή του Γιακουμάκη(σημείωση: ελληνική απόδοση του ονόματος Ιάκωβος και όχι αρβανίτικη που είναι Γκούμας})

ΟΙ ΤΟΥΜΠΑΖΑΙ Ἤ ΤΟΥΜΠΑΖΙΔΕΣ [353]

« Ἡ μὲν οἰκογένεια τῶν Τουμπάζιδων εἶναι μία ἐκ τῶν ἀρχαίων ἐν Ὕδρᾳ. Μετῴκησε δ' ἐκεῖ τῷ 1668 ἐκ τῆς κωμοπόλεως Βουρλᾶ τῆς Σμύρνης, κατὰ Κριεζῆν καὶ ἐκαλεῖτο πρότερον οἰκογένεια Γιακουμάκιδων. Ὁ μὲν πατὴρ τῶν ἀδελφῶν Γιακουμάκη (Ἰακώβου καὶ Ἐμμανουὴλ Τουμπάζη) ἐκαλεῖτο Νικόλαος καὶ μέχρι τοῦ 1816, ὑπεγράφετο Νικόλαος Γιακουμάκης· οἱ δὲ υἱοὶ ἔλαβον τὸ ὄνομα Τουμπάζιδες ἔκ τινος πατρικοῦ πλοίου, ἀνήκοντος εἰς τὸ εἶδος τῶν καλουμένων τότε Τουμπάζια· ἡ δὲ μήτηρ αὐτῶν ἐκαλεῖτο Ἄννα, καὶ κατήγετο ἐκ μιᾶς τῶν ἀρχαίων οἰκογενειῶν τῆς, τῶν Σεῤῥῶν ἢ Μαραϊτῶν, μεταναστευσάσης εἰς Ὕδραν τὸ 1641 ἐκ κώμης τινος τῆς Τροιζῆνος.»

(Τομπάζηδες) 357

« Τὴν ἔλλειψιν τῆς ἐκπαιδεύσεώς των ἀμφότεροι οἱ ἀδελφοὶ προσεπάθουν ν'ἀντισταθμίσωσι, παιδαγωγοῦντες καλῶς τὰ τέκνα των, οὐδέποτε ὁμιλοῦντες αὐτοῖς τὴν ἀλβανικὴν γλῶσσαν, καὶ ἀποστείλλαντες αὐτὰ πρὸ τῆς ἐπαναστάσεως καὶ διαρκούσης αὐτῆς εἰς Λιβόρνον, Ἀγγλίαν καὶ Ἐλβετίαν, ἵνα σπουδάσωσιν· ἔλαβον δὲ μέρος μετ' ἄλλων συμπολιτῶν των εἰς τὸ νὰ προσκαλέσωσιν εἰς Ὕδραν διδασκάλους καὶ νὰ συστήσωσιν ἐν αὐτῇ σχολεῖον ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τοῦ Δημ. Κούλλα.»

Βίοι Παράλληλοι των επί της Αναγεννήσεως της Ελλάδος Διαπρεψάντων Ανδρών, τ.Δ' Γούδας Αναστάσιος