Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Teäride põlvnemine enne 19. sajandit

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

Tartu ajalooarhiivi andmeil tegutsevad Teärid 19. sajandil Lääne-Saaremaal vähemasti 4 kohas: Pidula (Piddul), ? (Kadwell, Katwell), Vilsandi (Filsand) ja Kihelkonna (Pastorat). Kuna kasutatavate meeste- ja naistenimede ring on väike, on üsna problemaatiline persoone esiteks üksteisest eristada ja teiseks põlvnemissuhetesse seada.

Käesolev projekt püüab jõuda Teäride lokeerumispõhise lahknemispunktini või sellele võimalikult lähedale.