Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Thiết kế bức tranh gia phả hình cây cổ thụ mừng Ông nội 80 tuổi

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

Năm nay là năm Ông nội tròn 80 tuổi (1931 - 2011). Anh/chị/em cùng hợp tác xây dựng bức tranh hình cây cổ thụ. Trong bức tranh này có đầy đủ hình ảnh từng người trong gia đình từ Ông nội trở xuống.

Ngoài thông tin về hình ảnh, còn có thêm thông tin: Ngày sinh và Số điện thoại.

Thay mặt các cháu của Ông nội, rất mong được mọi người trong gia đình ủng hộ và hợp tác cung cấp thông tin.