Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Tolli - mõis ja küla (Eesti)

« Back to Projects Dashboard

view all

Profiles

 • Karl [Pukso] (1727 - 1788)
  Pukso Jako poeg Ibbina (Tolli) Hiljem umbes 1775 aastast talu nr. 20. Hallika Karl Ibbina (Tolli) sünd 1727 leer 1749 abielu 1755 HL 1782
 • [Pukso] Jüri {Puksmann} (1720 - c.1800)
  SnM Märjamaa 1720 lk 47 Jürri, isa Puxo Jahk, ema Mall, Übbina HL Kullamaa Tolli 1782 nr 19 Pukso Jurri (63) HL Kullamaa Tolli 1795 nr 19 Pukso Jurri (76), peremees HL Kullamaa Tolli 1811 nr 19 P...
 • [Koka] Mart (c.1736 - 1789)
  HL Tolli 1782 nr 13 Kokka AM Märjamaa 1782 nr 1 Kokka Mart, Pergenth. ja Mihkli Jako t An, samast HL Tolli 1795 nr 13 Kokka Mart, peremees †
 • Tolli kangur Karl (1732 - 1786)
  Sünd Leer 1753 Abielu 1782 1795 Surm
 • [Aasaotsa] Mai (c.1721 - 1784)
  HL Tolli 1782 nr 29 Asa Otsa Mai (61) Surm HL Tolli 1795 nr 29 Asa Otsa Maij (surnud) 1795

Tolli (sks k Pargenthal, ka Pargental, Pergenthal, Pergental, Perjenthal, Perjental) mõisa peahoone asus Kasari (Teenuse) jõe paremkaldal, Kullamaa kihelkonnas Läänemaal.

Viited

Üldist

Kuigi kihelkondliku jaotuse järgi kuulus Tolli Kullamaa kihelkonda, paiknes suurem osa Tolli mõisa maadest Kasari jõe vasakkaldal ja selle tõttu kuulus enamik mõisa elanikest Märjamaa kogudusse.

XVIII sajandi ja XIX sajandi alguse allikates on küla nimeks Ibina või Ibbina, hiljem enam mõisa ja küla nime ei eristata.

Kaardid

Allikad Saagas

Hingeloendid

1782. a

135 mees- ja 138 naishinge, kes jagunevad mõisa-, 34 talu- ja 2 vabatmehemajapidamise vahel (nimed muutmata kujul).

 1. Pedo Jurri Karl, Kubjas (34) & An (30)
 2. Körtso Karl (43) & Lieso (32)
 3. Hinso Johann (50) & Leno (39)
 4. Niggola Mihkel (37) & Madli (40) - Nigula Mihkel
 5. Waino Mihkel (35) & Leno (35)
 6. Ustallo Writs (31) & Lieso (30)
 7. Sima Jain (57) & Marri (48)
 8. Lause Mik (48) & Madli (40)
 9. Pendi Mihkel (41) & Marri (43) - Pendi Mihkel
 10. Retsep Jain (31) & Marri (31)
 11. Wanna Körtso Tönno (27) & Marri (31)
 12. Mäe Maddis (36) & Marri (25) - Mäe Madis Rüütmann
 13. Kokka Mart (46) - Koka Mart Kiesemann
 14. Kuda Mart (60) & Kröt (58)
 15. Kuda Karl (60) & Marri (51) - Kuuda Karl
 16. Mardi Jurri Indrik (59) & Marret (62) - Mardi Jüri Indrek Himmermann / Indermann
 17. Toppi Jurri (57) & Kröt (59) - Tolli Topi Jüri Topmann
 18. Jani Jaak (42) & Krot (35) - Jaani Jaak Tiedemann
 19. Pukso Jurri (63) & An (55) - Pukso Jüri Puksmann
 20. Hallika Karl (57) & An (52) - Hallika Karl
 21. Pedo Maddis (72) & An (63) - Madis {Bosmann}
 22. Reino Mart (35) & Kai (36)
 23. Matsi Mihkel (72)
 24. Toma Karl (56) & Marri (55)
 25. Pedo Jain (69) & An (63) - Peedu Jaan
 26. Kangur Karl Weber (55) & Marri (45) - Tolli kangur Karl Weber
 27. Tikka Mats (62) & Anno (43) - Tikka Mats
 28. Menniko Körtso Jain (30) & Kröt (32)
 29. Asa Otsa Mai (61) - Aasaotsa Mai
 30. Onne Mart (29) & Lieso (27) - Enni Mart
 31. Sillatze Jurri (57) & An (40) - Sillaotsa kõrtsu Jüri
 32. Mölder David (56) & Tio (45) - Mölder Taavet
 33. Aua Tönnis (56) & Mai (45)
 34. Wiga Tönnis (51) & Mai (44)

talud nr 29-34 on hajatalud (Streugesin(de))

vabatmehed (?)

 1. Carl Gustav Wesk (30) & Anna Kristina (32)
 2. Tönnis Unger (70)

1795. a

1811. a

1816. a

1826. a vaheloend

1834. a

1835. a perekonnanimede panemise raamat (ja teine siin)

1850. a

1858. a

Personaalraamatud Märjamaa koguduses

1862-1871

1870-1882

1883-1899

1899-1914

1914-1927

Märjamaa (A-O) 1926-1949

Märjamaa (P-W) 1926-1949

Personaalraamatud Kullamaa koguduses

1881-1895

1892-1937

Perekonnanimede panemine

Tolli mõisas pandi kokku 54 erinevat perekonnanime. Iseloomulik on -mann liitega nimede rohkus (34 ehk kõvasti üle poole). Huvitav on ka see, et mitmed nimed muutusid hilisema kasutuse käigus oluliselt, kaks nime aga "ühinesid" kolmandaks (Rietmannist ja Ruitmannist sai Rüütmann). Alljärgnevalt on nimed esitatud sellise kujuga ja sellises järjekorras, nagu need 1835. a loendis on kirjas.

 1. Reigam
 2. Treibel
 3. Siedermann
 4. Topmann
 5. Tiedermann
 6. Reindop
 7. Waalboom
 8. Nukermann
 9. Keppermann
 10. Littmann
 11. Kock
 12. Wadermann
 13. Pillmann
 14. Kiesemann
 15. Bosmann
 16. Hüter
 17. Weimann
 18. Kasner
 19. Tiedemann
 20. Killmann
 21. Akmann
 22. Rietmann
 23. Himermann
 24. Omann
 25. Ermann
 26. Ketter
 27. Nimann
 28. Karlmann
 29. Warri
 30. Pukmann
 31. Jürgens
 32. Allismann
 33. Lukmann
 34. Ruitmann
 35. Sikkermann
 36. Petermann
 37. Ellmann
 38. Weber
 39. Toppberg
 40. Grünberg
 41. Asmann
 42. Ungermann
 43. Sillerbach
 44. Suling
 45. Wisemann
 46. Hermberg
 47. Wieg
 48. Warsmann
 49. Kamermann
 50. Aua
 51. Willberg
 52. Indermann
 53. Warboom
 54. Owmann (või Orrmann)