Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Trolldomsprosessene i Norge

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

 • Ingerid Engelsdatter (1595 - 1624)
  Ingrid Engelsdatter (født i 1595, død 1624) var en norsk tjenestejente som ble skjendet, deretter beskyldt og dømt for trolldomsutøvelse og henrettet ved brenning. Hun ble født på en fattigslig øde...
 • Johanne Pedersdatter (aft.1580 - 1622)
  Ordförklaring: Signeri: lindring, hitta saker etc. Maleficium: vållande till sjukdom och död. Diabolism: slutit pakt med djävulen. ------------------------------------------------------------...
 • Anne Pedersdotter Beyer (c.1540 - 1590)
  Anne Pedersdotter (født første halvdel av 1500 tallet i Trondheim, død 7. april 1590 Nordnes, Bergen) var en prestekone som ble dømt for trolldom i Bergen. Hun er en av de mest kjente kvinner som ble d...
 • Lisbeth Pedersdatter Nypan (c.1610 - 1670)
  I fare for å splitte trær ved sammenslåinger: Når to profiler er koblet sammen for sammenslåing, er det en sjanse for at ikke alle relasjoner matche. Derfor ved å fylle ut Profile Merge, vil en reduser...
 • Ole (Oluf) Nypan (c.1602 - 1670)
  Ole (Oluf) Olsen Nypans kone, Lisbet Pedersdatter Nypan, født 1610, død 1670, omtrentlig fødselsår, er en norsk trolldomsdømt bondekone, en av de siste som ble brent på bål for trolldomsforbrytelser i ...

Også kjent som hekseprosessene.

Prosjektets formål er å kartlegge de personene som ble tiltalt og/eller dømt for trolldomsforbrytelser i Norge på 1500-, 1600- og 1700-tallet i Norge, og som også er registrert med profiler her på Geni.

To av landets mest kjente trolldomssaker involverer:

Begge har store etterslekter.

Noe anbefalt litteratur på temaet: