Projects » Trolldomsprosessene i Norge » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Ingerid Engelsdatter MP (1595 - 1624)

Ingrid Engelsdatter (født i 1595, død 1624) var en norsk tjenestejente som ble skjendet, deretter beskyldt og dømt for trolldomsutøvelse og henrettet ved brenning. Hun ble født på en fattigslig øde...

11/29/2011 5/22/2013

Ole (Oluf) Nypan MP (c.1602 - 1670)

Ole (Oluf) Olsen Nypans kone, Lisbet Pedersdatter Nypan, født 1610, død 1670, omtrentlig fødselsår, er en norsk trolldomsdømt bondekone, en av de siste som ble brent på bål for trolldomsforbrytelser i ...

11/29/2011 2/14/2013

Lisbeth Pedersdatter Nypan MP (c.1610 - 1670)

"Lisbeth"

I fare for å splitte trær ved sammenslåinger: Når to profiler er koblet sammen for sammenslåing, er det en sjanse for at ikke alle relasjoner matche. Derfor ved å fylle ut Profile Merge, vil en reduser...

11/29/2011 2/14/2013

Anne Pedersdotter Beyer MP (c.1540 - 1590)

Anne Pedersdotter (født første halvdel av 1500 tallet i Trondheim, død 7. april 1590 Nordnes, Bergen) var en prestekone som ble dømt for trolldom i Bergen. Hun er en av de mest kjente kvinner som ble d...

2/10/2008 10/12/2011

Johanne Pedersdatter MP (aft.1580 - 1622)

Ordförklaring: Signeri: lindring, hitta saker etc. Maleficium: vållande till sjukdom och död. Diabolism: slutit pakt med djävulen. ------------------------------------------------------------...

4/9/2009 10/12/2011