Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Universiteit van Franeker ‧ 1585-1811 ‧ Academia van Vrieslant

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

 • Harmannus Venema (1697 - 1787)
 • Jaques Adolph Charles Rovers (1803 - d.)
  Universiteit Groningen Universiteit Utrecht
 • Hermanus Bosscha, prof. mr. (1755 - 1819)
  1776 : Rector van de Latijnse school te Franeker Vertaler van o.a. : LESSEN over de REDEKUNST en FRAAIJE LETTEREN door Hugo Blair uit het engelsch vertaald door Herman Bosscha eerste deel Groni...
 • Daniel de Blocq van Haersma (1732 - 1814)
  Daniel de Blocq van Haersma (de Blocq was de laatste voornaam) was de vader van Catharina van Haersma, de moeder van Maria de With. ======Curriculum VITAE 1752-x : Tonneboeijer voor de provincie ...

Universiteit van Franeker ‧ 1585-1811 ‧ Academia van Vrieslant

Curatorium

 • 1585-1904 : de Staten van Friesland, qualitate qua

De Universiteit van Franeker kende vier faculteiten en had 170 --volgens Jensma 198-- hoogleraren

faculteit Godgeleerdheid

43 hoogleraren in de godgeleerdheid

faculteit Rechten

39 hoogleraren in de rechten

faculteit Geneeskunde

27 hoogleraren in de geneeskunde

faculteit Letteren

30 hoogleraren in de letteren

faculteit Wijsbegeeste

31 hoogleraren in de wijsbegeerte

ACTORES alfabetisch

—o—

 • nog in te voegen, aanvulling altijd welkom, graag via profiel-linking

students of Jan Hendrik van SWI|NDEN - via http://genealogy.math.ndsu.nodak.edu/id.php?id=110893&fChrono=1 :

 • Adolphus YPEY ‧ ‧ Universiteit Franeker ‧ 1767 ‧ x
 • Gadso COOPMANS ‧ ‧ Universiteit Franeker ‧ 1770 ‧ x
 • Johannes WIGER ‧ ‧ Universiteit Franeker ‧ 1771+1772 ‧ x
 • Antonius CHAUDOIR ‧ ‧ Universiteit Franeker ‧ 1773 ‧ 3x descendants
 • Daniel BRAND ‧ ‧ Universiteit Franeker ‧ 1774 ‧
 • Henricus de WAL ‧ ‧ Universiteit Franeker ‧ 1775 ‧ x
 • Bernhardus MEESE ‧ ‧ Universiteit Franeker ‧ 1775 ‧ x
 • W. JELGERSMA ‧ ‧ Universiteit Franeker ‧ 1776 ‧
 • Jacobus THOLEN ‧ ‧ Universiteit Franeker ‧ 1784 ‧

—A—

 • Foppe van AITZEMA ‧Midlum? c.1580-1637 nov-28 Wenen? of Praag ‧ diplomaat in Brunswijk ‧ gezant bij de Hanzesteden ‧ ‧ •
 • Lieuwe van AITZEMA ‧ ‧ historicus ‧ diplomaat ‧ bon vivant ‧ spion ‧ ‧ •
 • Ruard ANDELA ‧ [ ⌘] ‧ •

—B—

 • Willem BAUDARTIUS ‧ 1565-1640 ‧ theoloog ‧ ‧ •
 • Balthasar BEKKER ‧ 1634-1698 ‧ predikant ‧ theoloog ‧ ‧ •
 • Court Lambertus van BEYMA ‧ 1753-1820 ‧ patriot ‧ notaris ‧ Statenlid ‧ volks-vertegenwoordiger ‧ ‧ •
 • Govert BIDLOO ‧ 1649-1713 ‧ anatoom ‧ ‧ •
 • Cornelis van BIJNKERSHOEK ‧ 1673-1743 ‧ pres. Hoge Raad v.Holland, Zeeland & West-Friesland ‧ ‧ •
 • Nicolaas BLANKAART ‧ x ‧ hoogleraar Grieks en geschiedenis ‧ [ ⌘] ‧ •
 • Steven BLANKAART ‧ 1650-1704 ‧ promoveerde in de medicijnen en filosofie ‧ ‧ •
 • Johannes BOGERMAN ‧ 1576-1637 ‧ theoloog ‧ hoogleraar te Franeker ‧ ‧ •
 • Hector van BOURICIUS ‧ x ‧ hoogleraar ‧ raadsheer en griffier Hof van Friesland •
 • Sebald Justinus BRUGMANS ‧ 1763-1819 ‧ arts ‧ botanicus ‧ ‧ •

—C—

 • Petrus CAMPER ‧ x ‧ arts en wetenschapper ‧ hoogleraar te Franeker ‧ ‧ •
 • Johannes COCCEJUS ‧ ‧ hoogleraar Oosterse talen ‧ ‧ •

—D—

 • René DESCARTES ‧ ‧ student, 1628 - 1630 ‧ [http://nl.wikipedia.org/wiki/René_Descartes ⌘] ‧ •
 • Johannes van den DRIESCHE ‧ ‧ hoogleraar Oosterse talen ‧ ‧ •

—E— —F—

—G—

 • David van GOORLE~GORLAEUS ‧ ‧ student wijsbegeerte ‧ ‧ •
 • Sicco van GOSLINGA ‧ ‧ regent ‧ diplomaat ‧ ‧ •

—H—

—K—

—L—

 • Jodocus van LODENSTEIN ‧ ‧ predikant ‧ ‧ •
 • Willem LORÉ ‧ ‧ waterstaat-kundige ‧ [http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_Loré ⌘] ‧ •
 • Marcus LYCKLAMA à NIJEHOLT ‧ ‧ hoogleraar ‧ grietman Ooststellingwerf & Weststellingwerf ‧ lid Staten-Generaal ‧ [ ⌘] ‧ •

—M—

 • Johannes MACCOVIUS ‧ ‧ theoloog ‧ zwager Saskia van UYLENBURGH ‧ ‧ •
 • Henricus Antonides NERDENUS ‧ ‧ hoogleraar theologie ‧ 1585-1614 ‧ ‧ •
 • Adriaan METIUS ‧ ‧ wiskundige‧astronoom‧student‧professor‧rector ‧ ‧ •
 • Johannes MULDER 1769-1810 ‧ ‧ medicus‧anatoom‧gynaecoloog ‧ ‧ •

—N—

 • Mattheus Brouërius van NIDEK ‧ ‧ dichter ‧ 1696-1697: student ‧ [ ⌘] ‧ •

—P—

 • Jacob PERIZONIUS ‧ ‧ hoogleraar geschiedenis & welsprekendheid 1682-1693 ‧ [ ⌘] ‧ •
 • Murk van PHELSUM ‧ ‧ arts‧farmacoloog ‧ [ ⌘] ‧ •

—R—

 • Joachim RIPPERDA ‧ ‧ buitengewoon ambassadeur naar Londen ivm de Dutch Gift ‧ [ wiki-nl] ‧ •
 • Herman Alexander RÖELL ‧ ‧ professor theologie ‧ [ ⌘] ‧ •

—S—

 • Petrus STUYVESANT ‧ ‧ gouverneur Nw-Amsterdam ‧ [ ⌘] ‧ •
 • Jean Henri van SWINDEN ‧ ‧ hoogleraar natuurkunde & wijsbegeerte ‧ [ ⌘] ‧ •

—T—

 • Christiaan Hendrik TROTZ ‧ ‧ hoogleraar rechten ‧ [ ⌘] ‧ •

—V—

 • Johan VALCKENAER ‧ ‧ jurist ‧ patriot ‧ [ ⌘] ‧ •
 • Lodewijk Caspar VALCKENAER ‧ ‧ hoogleraar Grieks 1741-1765 ‧ •
 • Johannes Henricus VOORDA ‧ ‧ hoogleraar Rechten ‧ patriot ‧ 1797-1802 ‧ [ ⌘] ‧ •
 • Willem IV van ORANJE-NASSAU ‧ ‧ erfstadhouder ‧ [ ⌘] ‧ • *

—I— —J— —O— —Q— —U— —W— —X— —Y— —Z—

—jMu—