Projects » Universiteit van Franeker ‧ 1585-1811 ‧ Academia van Vrieslant » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Universiteit Groningen Universiteit Utrecht

9/5/2016 9/5/2016

Hermanus Bosscha, prof. mr. MP (1755 - 1819)

"Herman"

1776 : Rector van de Latijnse school te Franeker Vertaler van o.a. : LESSEN over de REDEKUNST en FRAAIJE LETTEREN door Hugo Blair uit het engelsch vertaald door Herman Bosscha eerste deel Groni...

2/3/2012 2/13/2015

Harmannus Venema MP (1697 - 1787)

3/20/2012 7/15/2013

Campegius Vitringa Jr. MP (1693 - 1723)

3/20/2012 7/15/2013

Piërius Winsemius MP (1586 - 1644)

"Pier", "Pier van Winsem"

Winsemius kreeg zijn eerste onderwijs aan de Latijnse school van Leeuwarden en bezocht de universiteit van Franeker. Van deze weggestuurd studeerde hij rechten aan de Leidse universiteit, enkele Duitse...

12/29/2012 6/26/2013

Edzard Jacob Clant MP (1584 - 1648)

greetsgenealogie.nl... ; Edzard Jacob CLANT (van NIJENSTEIJN), geboren Bremen 05-06-1584, overleden op Nijenstein Zandeweer 06-08-1648, begraven in de Martinikerk Groningen, zoon van Egbert CLANT en ...

6/21/2012 6/10/2013

Albartus Telting MP (1745 - 1802)

Curriculum VITAE year : Doctor in de Rechten Academie Franeker On internet

11/15/2012 1/30/2013

Petrus Camper MP (1722 - 1789)

Peter, Pieter, or usually Petrus Camper (May 11, 1722 – April 7, 1789), was a Dutch physician, anatomist, physiologist, midwife, zoologist, anthropologist, paleontologist and a naturalist. He studied t...

2/14/2010 12/6/2012

Petrejus Tiara MP (1514 - 1586)

"Pieter Tjeerds Tiara", "Petreius Tiara"

Petrejus Tiara (Pieter Tjeerds) werd op 15 juli 1514 te Workum geboren. Hij was achtereenvolgens arts te Franeker, docent oude talen te Leuven, en in 1555 arts te Delft. In 1559 trad hij als eerste hoo...

11/26/2012 11/28/2012

Tjalling van Camstra MP (1628 - 1664)

"Tjallingius à Camstra"

11/9/2012 11/20/2012

10/20/2008 11/1/2012

dr. Sebald Justinus Brugmans MP (1763 - 1819)

10/7/2012 11/1/2012

Daniel de Blocq van Haersma MP (1732 - 1814)

Daniel de Blocq van Haersma (de Blocq was de laatste voornaam) was de vader van Catharina van Haersma, de moeder van Maria de With. ======Curriculum VITAE 1752-x : Tonneboeijer voor de provincie ...

10/22/2012 10/28/2012

Curriculum VITAE wanneer : Studie .. t/m Propedeuse Leiden 1839 : Student te Franeker - KAN DAT AAN DE UNIVERSITEIT ZIJN GEWEEST, gezien de bestaansjaren van deze instelling ....? wanneer : Pro...

8/19/2012 10/28/2012

Johan Hendrik van Boelens, mr. MP (1792 - 1865)

"Jan Hendrick"

Studie Recht Franeker Hogeschool Proefschrift 'Quaestiones jur. inaug. praesertim ex loco codicis Napoleontei de titulis' 1840-1854 : Burgemeester Leeuwarden Lid Provinciale Staten Friesland Ad...

10/6/2012 10/24/2012

Jean Henri van Swinden MP (1746 - 1823)

"Jan Hendrik van Swinden"

Zie Wikipedia... Dissertation: De attractione

5/19/2008 7/16/2012