Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Välgi õigeusu kalmistu

« Back to Projects Dashboard

Top Surnames

view all

Profiles

Vara-Välgi neohistoritsistlik puukirik lihtsa eeskoja, altariruumi ja kellatorniga ehitati 1884. aastal. Kogudus tegutses 1884-1845 Saare-Uhmardu abikogudusena. Välgi külas oli juba 1859. a. avatud õigeusu kool ja olemas oli ka väike puust kabel. Mõlemad on tänaseks hävinud. Ehitusmaterjal kiriku rajamiseks saadi von Ungern-Sternbergidele kuulunud Elistvere mõisast, kuna mõisaomanikud olevat pooldavalt suhtunud õigeusku, sh toonud venelasi-asunikke Välgi külla. Välgi kirik pühitseti Neeva Aleksandrile 2.mail 1885. a. keiser Aleksander II valitsemise ajal; kirik kuulus Riia-Miitavi piiskopkonna alla. Pühitsemisest võtsid osa: Tartu Uspenski kiriku preester Nikolai Vinogradov, Uhmardu-Saare esipreester Joann Skoropostižnõi (kes hakkas ka haldama uut Vara-Välgi Neeva Aleksandri abikogudust), Nina kiriku preester Pjotr Udaltsov ja Varnja kiriku preester Nikolai Bežanitski. Kogudusse kuulus toona umbes 100 inimest. EW ajal (1918-1940) hooldasid Vara-Välgi kogudust Mihhail Põrk, Ilja Adamov (Uhmardu-Saare koguduse preestrid) ja Konstantin Kokla (Tartu Jüri koguduse preester). II Maailmasõja ajal ja peale seda olid koguduse preestriks Herman Gukovski, kes elas Välgis endises kõrtsihoones. Iseseisev kogudus moodustati siin peale II Maailmasüja lõppu 1945. aastal. NL okupatsiooni lõpuni teenisid siin Tartu Jüri koguduse preestrid Aleksei Hermann ja Aleksander Aim. Täna tegutseb Vara-Välgi kogudus Tartu Pühade Aleksandrite koguduse abikogudusena. Kalmistu rajati kiriku kõrvale tõenäoliselt samuti 1884. aastal.

__________________________________________________________________________

Projektiga liituda on võimalik nupu "Tegevused" alt valides "Liitu projektiga" Selle peale saadetakse projekti koostööpartneritele Teie taotlus, mille rahuldamisel liitute projektiga. Isikute projekti lisamiseks ja selles osalemiseks peab isiku profiil/isikukirje olema ja püsima avalikuna. Avalikuks on profiili/isikukirjet võimalik muuta võttes profiilil/isikukirjel olles "Muuda selle isiku andmeid" (puu vaates "muuda") ja lisades linnukese "Selle isiku andmed on avalikud" ette ning salvestama valiku. Kui see võimalus puudub, ei ole Teil õigust profiili/isikukirjet avalikuks muuta ja tuleb liituda kas profiili/isikukirje haldaja pererühmaga või taotleda lisada soovitavale profiilile haldus.

Selleks, et lisada isikuid projekti on vajalik minna lisatava isiku profiilile/isikukirjele ja kasutades nuppu "Tegevused" lisada isik projekti. NB! Kui isikukirje/profiil ei ole avalikuks tehtud puudub ka menüürida, mis lubaks isikut projekti lisada. Olles liitunud projektiga ja kasutades seal nuppu "Tegevused" on võimalik kutsuda projekti ka koostööpartnereid.

Kalmistuga seotud foto projektis osalemiseks tuleb ka see projekti lisada lisaks projektis osalevale profiilile/isikukirjele endale. Vastasel korral ei ole see täieõiguslikult nähtav koos oma võimalike lisaandmetega. Fotosid on võimalik projekti lisada ka eraldi, profiilist/isikukirjest sõltumata.

Samuti on võimalik projektist lahkuda. Selleks tuleb samuti kasutada projektis olevat "Tegevused" nuppu ja sealt vajudes "Lahku projektist" menüüriba.