Projects » Västgöta dragonregemente » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

SAY 1694-1713 1697-1713 Parainen, Lefwå, lantmätare Johan Wetterwijks rusthåll, hustru Kristin ätaren verksam i Finland Johan Nilsson W. (1665-1736) och hans son Gabriel (1699-1782), när lantmätarens a...

4/26/2011 10/19/2021

Nils Lilliehöök af Fårdala, till Gälared . Född 1695-10-04 . Musketerare vid livgardet 1713. Fänrik vid livgardet 1713, men fullmakten daterad Bender 1711. Ryttmästare vid Västgöta kavalleriregemente 1...

11/7/2008 3/20/2021

Christoffer Natt och Dag , född 1787-04-01 Kålltorp. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 1793. Sergeant vid Bohusläns regemente 1804. Fänrik därst. 1805. Löjtnant 1810. Kapten 1812. Avsked med maj...

12/2/2015 2/14/2021

Henrik Henriksson Horn af Kanckas , friherre Horn af Marienborg , friherre till Marienburg , herre till Kanckas, Hesslö, Wenden och Ingritz. Född 1618-05-22 posthumus. Fänrik vid livgardet 1634. Kornet...

3/10/2009 2/10/2021

Cnt. Sebastian Tham (1744 - 1815)

Sebastian Tham , född 1744-05-16 Gärdesboda i Grevbäcks socken . Sekundkorpral vid Västgöta kavalleriregemente 1761. Kornett därst. 1762. Transp. till adelsfaneregementet 1763 och till artilleriet 1783...

12/13/2008 2/6/2021

Maj. Johan Köppen (1686 - 1732)

Johan Köppen , adlad Köppen , född 1686 i Stettin. Volontär vid hertigens av Sachsen-Gotha regemente i Italien 1708. Auditör i svensk tjänst. Regementskvartermästare vid anklamska infanteriregementet 1...

4/4/2010 2/4/2021

Fredrik Bogislaus von Schwerin , född 1764-10-06 i Stralsund. Kvartermästare vid Västgöta kavalleriregemente 1775. Kornett därst. 1777. Studerade vid militärakademien i Berlin 1777-1780. Åter student i...

9/19/2009 1/23/2021

Gustaf Roos af Hjelmsäter, till Mollungen i Ods socken , Skaraborgs län. Kornett vid Västgöta kavalleriregemente. Död 1656 och begraven 1656-12-05 i Hjärpås kyrka , Skaraborgs län enligt faderns bjudni...

5/30/2007 1/19/2021

Nils Gyllenstierna af Lundholm, till Kurumsnäs i Tryserums socken Kalmar län. Fänrik vid Smålands kavalleriregemente 1630. Löjtnant därst. 1633. Ryttmästare vid Västgöta kavalleriregemente 1635. Avsked...

9/19/2009 1/11/2021

Knut Soop, till Bronäs i Härene socken, Älvsborgs län. Född 1597-05-15 . Ryttmästare vid Västgöta kavalleriregemente 1628. Major därst. 1629. Överstelöjtnant 1632. Överste s. å. Avsked 1638. Landshövdi...

7/8/2007 1/3/2021

Lt. Erland Kafle (c.1677 - 1728)

Erland Kafle , född omkring 1677 i Roslagen . Var 1705 furir vid Upplands stånddragonregemente Var blesserad och vistades då i Riga. Kornett vid Upplands stånddragonregemente 1706. Konfirmationsfullmak...

1/2/2021 1/2/2021

Jakob Uggla, till Saleby , Källeberg, Jätsberg, Lundby och Mosseberg. Född 1664 . Musketerare vid livgardet 1684. Kornett vid Västgöta kavalleriregemente 1687. Kornett vid livregementet till häst 1691....

9/19/2009 1/2/2021