Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

VOC • kamer Enkhuizen ◦ Friesland

« Back to Projects Dashboard

Top Surnames

view all

Profiles

 • Dirck Semeijns van Loosen (1696 - 1757)
  Curriculum Vitae * 1704 : nov-17 aanstelling tot schrijver vd Compagnie van Christoffel Aelbreght van Ouderstel* 1727-1749 : Schepen, Raad in de Vroedschap van Enkhuizen * : 8x keer Burgemeester Enkhui...

VOC-kamer Enkhuizen

De kamer van de Vereenigde Oostindische Compagnie in Enkhuizen leverde doorgaans één bewindvoerder aan het bestuur van de VOC: de heren 17. In tegenstelling tot de andere VOC-kamers Amsterdam, Rotterdam, Hoorn, Delft en Middelburg heeft die van Enkhuizen geen voorgaande compagnieën. Al in 't oprichtingsjaar 1602 krijgt zij de beschikking over de Engelse Toren aan de Oosterhaven vlak bij de Blauwpoortsbrug, waarin het Oostindisch huis wordt ondergebracht. In 1628 verhuist die naar een nieuwbouwpand aan de Wierdijk, dat in 1816 door brand verloren gaat. Naast het Oostindisch huis bezit de compagnie ook het zgn. Peperhuis, een dubbelpand aangekocht in 1628 en tegenwoordig onderdeel van het Zuiderzeemuseum. Aan de Wierdijk ligt een scheepswerf met pakhuizen en een eigen Lijnbaan. Na brand in 1732 bouwt de Compagnie een nieuwe lijnbaan aan de Boereboom. Van 1602-1794 bouwt men in Enkhuizen 108 schepen. Naast de kamer van de VOC heeft ook de Admiraliteit van het Noorderkwartier een vestiging, scheepswerven en pakhuizen in Enkhuizen. De Kamer Enkhuizen had na de kamers van Amsterdam en Zeeland met grootste VOC-aandelen-KAPITAAL-inbreng f 540.000 - eerste 358 inschrijvers waren veel kleine ondernemers met risico-profiel

 • haven Enkhuizen - koopvaardij - visserij

Admiraliteit van het Noorderkwartier van Holland - sinds 1597

 • - geen voorcompagnie - wel al verkenners & voorlopers VOC

Vloot-Voogden van de Admiraliteit

 • Gerard CALLENBURGH ‧ Willemstad 1642-1722 Vlissingen ‧ 1689: vice-admiraal ‧
 • Philips van DORP ‧ x ‧ 1629: wrn.-luitenant-admiraal ‧ ‧ •
 • Pieter FLORISSE ‧ x ‧ 1652: schout-bij-nacht ‧ 1653: vice-admiraal ‧ ‧ •
 • Willem Joseph GHENT ‧ x ‧ 1666: luitenant-admiraal ‧ ‧ •
 • Hendrik GRAVé ‧ x ‧ 1744: luitenant-admiraal ‧ ‧ •
 • Piet HEYN ‧ x ‧ 1629: luitenant-admiraal ‧ ‧ •
 • Albert Cornelisz 't HOEN ‧x ‧ vloot-voogd vd Admiraliteit ‧ [ ♼] ‧ •
 • Govert 't HOEN ‧ x ‧ 1666: schout-bij-nacht ‧ ‧ •
 • Jan MEPPEL ‧ x ‧ 1659: vice-admiraal ‧ ‧ •
 • Egbert Pietersz QUISPEL ‧ x ‧ ?: vlaggen-kapitein van Frederick STACHOUWER: ‧ ‧ •
 • Willem Bastiaensz SCHEPERS ‧ x ‧ 1673: luitenant-admiraal ‧ ‧ •
 • Volckert SCHRAM ‧ x ‧ 1664: schout-bij-nacht ‧ ‧ 1664: viceadmiraal ‧ ‧ •
 • Frederick STACHOUWER ‧ x ‧ 1665: schout-bij-nacht ‧ ‧ •
 • Thomas TOBIAS ‧x ‧ ?: vlaggenkapitein ‧ [ ♼] ‧ •
 • Cornelis TROMP ‧ x ‧ 1665: viceadmiraal ‧ ‧ •
 • David VLUGH ‧ x ‧ 1666: schout-bij-nacht ‧ ‧ •

chronologisch

alfabetisch

—A— —B— —C— —D— —E— —F— —G— —H— —I— —J— —K—

—L—

 • Jan Huygen van LINSCHOTEN ‧ Haarlem c.1563 ‧ c.1596: verhuist naar Enkhuizen ‧ Azië-reiziger ‧ schrijver van Itinerario ‧ zv. Huig JOOSTEN ‧ notaris ‧ waard vd Velgulden Valck & van 't Wapen van Haerlem ‧ financier scheepsbouw ‧ & Marretje Hendricksdr. TIN ‧ Schoonhoven 15-? ‧

—M— —N— —O—

—P—

 • Dirck Gerritsz POMP alias 'Dirck CHINA' ‧ Azië-reiziger ‧

—Q—R— —S— —T— —U— —V— —W— —X—Y—Z—

topografisch

Documentatie

 • bezoek de bieb ~ snuffel in een antiquariaat ~ lees in de krant ~ luister naar de radio ~zoek op internet ~ kijk televisie of video ~ bezoek de bioscoop ~