Projects » VOC • kamer Hoorn ◦ Noord-Holland » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Jan Christiaan van de Blocquerij (1725 - 1805)

"van de Blocquery"

1778-1795 : Bewindhebber VOC - Kamer Hoorn * 1751 : Burgemeester * 1749 : Admiraliteit * 1761 : Dijkgraaf Drechterland

4/6/2011 1/18/2015

Reep Verloren (1746 - 1813)

"Verloren van Themaat"

Direkteur Levantse handel en Navigasie op de Middelanse see Thesaurier en Burgemeester te Hoorn Afgevaardigde Statenvergadering van Holland Bewindhebber VOIC (Verenigde Oost-Indiesche Compagne)

10/24/2011 1/18/2015

1776-1795 : Lid van Vroedschap * 1789 : Burgemeester HOORN - Noord-Holland

2/20/2013 1/18/2015

Mr. Nanning van Foreest (1682-1745) was de tweede zoon van Jacob van Foreest. Na de dood van zijn oudere broer Dirk kwam hij in de vroedschap van Hoorn. Hij werd tienmaal tot burgemeester gekozen. Hij ...

10/13/2011 10/14/2011