Projects » Eesti Vabadussõjas langenud » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Personaalraamat XIX (saksa pihtkond); EAA.3144.1.134; 1860-1932 Personaalraamat V; EAA.1273.1.398; 1914-1928

5/30/2011 5/8/2018

Villem Rudolf Lass MP (1884 - 1919)

Langenud Vabadussõjas langemiskoht? ) PR Kosel: Saaga EAA.1215.1.131:41 See käib 20.06.1896 sündinud Villem Rudolf Lassi (Mardi ja Mari p) kohta: Ilmasõtta Teenistuse võtmise aeg 08.08.1915

11/8/2010 5/8/2018

Kristjan Jeeger MP (1901 - 1919)

Langes Vabadussõjas 30.03.1919 Heinastes: lk 22

11/13/2016 5/5/2018

Kustav Puusta MP (1889 - 1919)

Personaalraamat. Jõe ja Saare; EAA.1256.1.609; 1881-1900 Personaalraamat Jõe ja Saare; EAA.1256.1.656; 1901-1940 Personaalraamat L-P; EAA.1258.1.172; 1915-1940 1-3-1_VSL-nimekirjas lk 85

12/29/2011 4/10/2018

Jaan Alber MP (c.1896 - 1919)

nimi kantud Meeksi Vabadussõja mälestussambale Saaga EAA.1269.1.764:82?1002,2051,375,68,0 ka Viido poeg

2/10/2011 4/7/2018

Johannes Miitra MP (1899 - 1920)

"Mitra"

nimi kantud Meeksi Vabadussõja mälestussambale 1-3-1_VSL-nimekirjas lk 62 Saaga EAA.1269.1.834:313?509,366,408,78,0

3/2/2010 4/7/2018

Jüri Tamm MP (1897 - 1919)

Jaan Martson 1926. a. MIHKLI KIHELKONNA SÕJAOHWRID Jüri Tamm, Jüri p. Urita- Annuselt. Sündinud 24.sept. 1897.a. Poissmees. Lutheri usku. Õppis Weltsa 2- kl. ministeeriumi koolis. Osa wõtnud Ilmasõja...

10/8/2012 3/4/2018

Simm (Sim) Jõõger MP (1891 - 1919)

EELK Helme kogudus Personaalraamat IX. A - M; EAA.1296.1.424; 1891-1940 Saaga EAA.1296.1.424:110?2666,3244,2220,351,0 -Eesti Vabadussõjas langenud lk.24

5/4/2010 2/23/2018

Paul Oinberg MP (1899 - 1919)

Pauli sünd: Personaalraamat. Kahkva ja Toolama; 1909-1940 Jäi kadunuks lahingus Padjuse küla juures 25.08.1919 Saaga EAA.1269.1.833:57?754,804,3239,165,0

5/6/2010 2/17/2018

Georg Leopold Saag MP (1900 - 1919)

Vabadussõjas langenute nimekiri 1-3-1_VSL-nk lk 96 Saaga ERA.2124.3.1589:31

7/1/2009 2/17/2018

Johann Muischneek MP (1883 - 1918)

Eesti Vabariigi eest esimesena langenud. Puhkab Rahumäe kalmistul koos Linda Soomrega (Eylandt), kes tema hauaplatsi läbi Vene aja säilitas. Loe tema kohta siit:

10/4/2008 2/17/2018

Andrei Jürgens MP (c.1900 - 1919)

VAS Muuseumi nimekirjas lk 24 on kirjas: JÜRGENSON, Andrei Andres *Saulepi v, sai surma Fomkina küla juures

4/16/2011 2/15/2018

Hermann Pajusson MP (1897 - 1920)

, lk. 75. Vabadussõja ajal surnud kopsupõletikku

4/6/2012 2/14/2018

Ferdinand Johannes Betlem MP (1893 - 1919)

Saaga TLA.1358.2.24:6 - 1893 Saaga TLA.1358.2.44:442 - 1893 - 1919 , 1915 Ohvitseride andmekogu - teenistus 2. Eesti jalaväepolk (mainimine), lipnik 01.01.1919, 2. diviis, tagavarapataljon -> (ni...

12/7/2015 2/13/2018

Johannes-Eduard Birkholz MP (1896 - 1919)

Vabadussõjas langenute koondnimekiri : ... BIRKHOLZ, Johannes-Eduard. Jaan. Undla v. 3.01.1919 Valkla mõisa j. Langenud VS Valkla mõisa juures, kuulipildujate komando, ära viidud 20.02.1919 Sünd ...

7/5/2017 2/9/2018

Jaan Köbler MP (1898 - 1919)

1/19/2013 2/8/2018

Johann Voldemar Agger MP (1893 - 1919)

11/28/2014 2/3/2018

Johannes Agger MP (1901 - 1919)

2/2/2018 2/3/2018

Jaan Paas MP (1899 - 1920)

Saaga EAA.1265.1.486:65?188,443,1383,1135,0 sünd Saaga EAA.1265.1.492:41?623,1821,812,260,0 surnud Saaga EAA.1265.1.504:89?293,2425,3098,330,0 Saaga EAA.1265.1.504:89?2404,2458,1075,148,0

2/11/2010 2/2/2018

Aleksander Friedrich Kõre MP (1887 - 1919)

"Alexander", "Köre", "Fridrich"

Personaalraamat. Saare vald; EAA.1258.1.152; 1851-1885, 1913 Saaga EAA.1258.1.152:114?41,320,1124,235,0 Vabadussõjas langenute nimekiri 1-3-1_VSL-nk lk 45

4/1/2010 2/2/2018

Karl Sõber MP (1889 - 1919)

"Carl Sõbber"

Reamees Karl Sõber, VR II/3 kavaler Viimne puhkepaik on Lohusuu kalmistul. Ristil on kiri: " Vaba Eesti eest vabatahtliku kangelasena langenud" Kuulu järgi läks noore poisina sõtta (järeltulija...

5/3/2010 1/27/2018

Peer Anton von Güldenstubbe MP (1891 - 1919)

Temast (fotoga) - - lk. 54.

9/13/2012 1/24/2018

Roman Paul Vienberg MP (1900 - 1919)

8/21/2014 1/20/2018

Osvald Kahar MP (1898 - c.1919)

Võis saada Vabadussõjas surma. Selline nimi on Põlva Vabadussõja ausambal. Vabadussõjas langenute nimekiri 1-3-1_VSL-nk lk 27 nimi Põlva Vabadussõja ausambal Saaga EAA.3147.1.238:116

1/8/2009 1/17/2018

Jaan Tulmin MP (1889 - 1919)

Kullamaa kalmistust ja seal puhkavatest inimestest

2/4/2010 1/16/2018

Sylwester Truija MP (1900 - 1919)

"Silvester"

Langes Vabadussõjas, maetud Pindi kalmistule. Langenud Tartu kooliõpilaste pataljoni võitleja Saaga ERA.2124.1.369:232 Vabadussõjas langenute nimekiri 1-3-1_VSL-nk lk 119

6/2/2012 1/12/2018

Victor Klimberg MP (1901 - 1919)

Langenud Tartu kooliõpilaste pataljoni võitleja Saaga ERA.2124.1.369:232 ja Saaga ERA.2124.1.369:244 Saaga EAA.3150.1.758:158?738,862,1396,409,0 Saaga EAA.3150.1.670:182?252,487,1107,420,0

7/31/2010 1/12/2018

Voldemar Päts MP (1901 - 1919)

"Vladimir"

Vabadussõjas kooliõpilaste pataljonis Saaga ERA.2124.1.369:214 Langenute nimekiri 1-3-1_VSL-nk lk 87

5/12/2010 1/11/2018

Johann Heindrich Treumann MP (1903 - 1919)

"Treimann"

Sünd Pärnu linnas: Saaga EAA.1279.1.98:11?1276,763,923,301,0 Surma info: Saaga EAA.1279.1.181:375?2390,1828,1898,164,0 9.jalaväe polgu 1.rood pidas 28. detsembril 1919 suure lahingu Ingerimaal, N...

1/9/2018 1/9/2018

Jaan Julius Kirsel MP (1885 - 1919)

"Kiresel"

Paistu, Loodi personaalraamat 1875-1888: Paistu, Loodi personaalraamat 1890-1930: sünd Loodi Viljandimaa 03.07.1885 , teenistus Paistu Kaitseliit, ülem (mainimine), leitnant 21.12.1918 , teenistus ...

5/28/2010 1/7/2018

Arnold Johannes Tari MP (1894 - 1919)

"Tarri"

18.02.1919.a langesid lahingus Irboska all meie'unustamata kaassõdurid Arnold Tari ja Aleksander Wadi. Sügawas leinas 2. Jalawäe polgu 1. rood. 1-3-1_VSL-nk langenute nimekiri lk 112 Teenistuse võt...

2/17/2011 1/1/2018

Friedrich Müllersdorf MP (1884 - 1919)

Sünd: Saaga EAA.1236.1.172:15 , Osales Vabadussõjas ja teenis 7. jalaväepolgu 7. roodus. Sai haavata lahingus Võru linna all ja suri Võru haiglas.

10/3/2010 12/8/2017

Erich Terrepson MP (1900 - 1919)

"Terepson"

Nimi on kantud ka Räpina Vabadussõjas langenute mälestussambale. 1-3-1_VSL-nk lk 114 ,27.01.1919 Kikka talu juures

8/28/2016 12/6/2017

Rudolph Wiikmann MP (1896 - c.1918)

Sünd: Saaga EAA.1227.1.113:170?821,1165,879,235,0

9/1/2013 12/3/2017

Mihkel Vunk MP (1888 - c.1919)

Mihkli kirikuvallavalitsuse perekonnaraamat; EAA.4584.1.82; 1890-1896 Saaga EAA.1278.1.416:580 Mihkel Wunk, Jüri p. Kurese- Alasilt. Sündinud 25. nowembril 1888.a. Poissmees. Lutheri usku. Õppinud We...

9/8/2010 11/28/2017

Alexander Paabel MP (1896 - 1919)

Aleksander Paabel, Juhani p. Sõnniku Wainult, sünd. 25. weebr. 1896. a. Surnud sõjawäe haigemajasse 17.okt. 1919.a. Lutheri usku. Mihkli kiriku Personaalraamat 1914- 1938: Saaga EAA.1278.1.429:61?380...

4/16/2015 11/20/2017

Aleksander Normann MP (1899 - 1919)

Johannese vend Aleksander Normann langes Vabadussõjas 10.01.1919 Saaga TLA.31.2.24:358

6/17/2016 11/20/2017

Jaan Rüüsan MP (1886 - 1919)

Martson Jaan. Mihkli kihelkonna Sõjaohwrid 1926. a. Jaan Rüüson, Jaani p. Kurese- Juhkamaalt. Sündinud 4. detsem. 1886.a. Poissmees. Lutheri usku. Kutsuti teenistusesse 24. jaanuaril 1919. a. Teenis 6-...

8/21/2015 11/18/2017

Jüri Ardel MP (1896 - 1919)

Jüri Ardel, Antsu poeg. Karl Ardeli wend. Sündinud 25. sept. 1896. a. Urita, Ardlil. Käis Piisu wallakoolis. Lutheri usku. Wõttis osa Ilmasõja lahingutest. Wõeti Eesti sõtta sõja algul. Sai surma Narwa...

11/14/2010 11/17/2017

Ado Pikner MP (1897 - 1919)

Mihkli kiriku personaalraamat 1914-1938 Martson Jaan. Mihkli kihelkonna Sõjaohwrid 1926. a Adu Pikner, Jaani p. Lõpe- Jaanilt. Sündinud 4. apr. 1897. a.Naisemees. Lutheri usku. Käis Lõpe wallakooli...

10/12/2012 11/17/2017

Jaan Rõigas MP (1884 - 1919)

Mihkli kiriku personaalraamat 1914- 1938: Saaga EAA.1278.1.429:157?349,1483,3217,61,0 Martson Jaan. Mihkli kihelkonna Sõjaohwrid 1926. a Jaan Rõigas, Jaani p. Wõitra- Jürnalt. Sündinud 28. nowembr. 1...

7/18/2010 11/17/2017

Paul Käosaar MP (1895 - 1919)

EELK Iisaku kogudus Personaalraamat XII. (Iisaku, Pootsiku, Tärivere); EAA.1225.1.208; 1899-1927 Abielu 22.11.1918 EELK Jõhvi kogudus Personaalraamat XVa (Tammiku, Kalina, Jõhvi); EAA.1226.1.312; 1...

2/1/2010 11/14/2017

Feodor Juhkam MP (1900 - 1919)

Sünd: Saaga EAA.1973.1.497:7?545,1612,1447,440,0 Langes Vabadussõjas: lk 23

11/1/2017 11/1/2017

Vassili Masso MP (1901 - 1919)

Sünnikanne: Saaga EAA.1973.1.498:12?556,2358,1480,468,0 Surmakanne: Saaga EAA.1973.1.483:51?290,1494,1192,218,0 Langes Vabadussõjas: lk 59

4/16/2009 11/1/2017

Jakob Jansen MP (1899 - 1919)

Sünd: Saaga EAA.1963.1.369:11?496,1350,1494,574,0 Vallakirjades märkus surnud rahvaväes: Saaga EAA.3755.1.32:309?837,1681,3298,180,0 Langenud Vabadussõjas (ekslikult perekonnanimi Jantson) : lk 22

11/15/2013 11/1/2017

Roman Hirt MP (1897 - 1919)

Sünd: Saaga EAA.1987.1.35:9?596,1494,1520,556,0 Langes Vabadussõjas Beresnjuki küla juures: lk 19

10/31/2017 10/31/2017

Georgi Palberg MP (1892 - 1920)

"Jüri"

Sünnikanne Suri 4.02.1920 sõja haavadesse Vabadussõjas langenute nimekirjast: lk 75

1/27/2009 10/31/2017

Joann Bergman MP (1894 - 1919)

Meetrikast sünnikannet ei leia, vallakirjade järgi sündis 4.01.1894: Saaga EAA.3755.1.30:106?858,2668,1426,128,0 Kutsealuste nimekiri. 1. jsk: Pärnu linn, Sauga, ...; EAA.316.1.358; 1916: Saaga EAA.3...

10/31/2014 10/30/2017

Emeljan Jansen MP (1899 - 1919)

Sünnikanne 21.03.1899 vkj Surmakanne Langes Vabadussõjas: lk 22 (Jansen, Jaan)

9/9/2011 10/29/2017

Aleksander Bachson MP (1893 - 1919)

Sünnikanne: Saaga EAA.1973.1.490:12?510,960,1470,410,0 Abielukanne: [ Saaga Surmakanne: Saaga EAA.1973.1.483:52?286,513,1325,161,0 Langes Vabadussõjas Pachkson Aleksander Hansu poeg Seli v : lk 74

9/6/2011 10/29/2017

Nikolai Leerima MP (1899 - 1920)

Langes Vabadussõjas: lk 50

7/23/2011 10/29/2017

Martin Leerima MP (1896 - 1919)

Vabadussõja kangelane. Surmakanne: Saaga EAA.5394.1.21:43?426,2784,1514,292,0 lk 50

7/23/2011 10/29/2017

Aleksander Märkson MP (1894 - 1919)

Sünd Langes Vabadussõjas Sininõmme j lk 66 Arvele võetud maakaitseväes, II järk, 31.01.1915. a.

10/19/2016 10/29/2017

Arnold Tikmann MP (1899 - 1919)

Sünd (Tallinna Pühavaimu kogudus): Saaga TLA.1463.1.2:69?978,2332,1000,252,0 Tallinnas:

6/28/2016 10/27/2017

Osvald Jantra MP (1889 - 1919)

"Oswald"

12/6/2009 10/17/2017

Rudolf Jantra MP (1897 - 1919)

Vabadussõja ohvrite nimekirjas 1-3-1_VSL-nk

12/6/2009 10/17/2017

Jaan Oja MP (1897 - 1919)

Saaga EAA.1257.1.311:190?607,778,450,49,0 1-3-1_VSL-nk , Vabadussõjas langenud Oja, Jaan Jaan Härjanurme v 30.12.1919 põrutus I Ilmasõjas 21.05.1916 sõtta võetud

8/10/2008 9/23/2017

Alfred Friedrich Baerent MP (1895 - 1919)

surm 1919 - Ohvitseride andmekogu - Temast (fotoga) - - lk. 58 - 59. Maetud -

9/24/2014 9/18/2017

Rudolf Raudsepp MP (1894 - 1919)

Saaga EAA.1265.1.486:194?173,1142,2131,554,0 Sünniajaks märgitud 7. veebruar 1894 võeti teenistusse 1914

1/18/2010 9/7/2017

Jüri Köögard MP (1892 - 1919)

Vabadussõda: KÖÖGARD, Jüri Märdi p., U-Võidu v. 18.02.1919.a. langenud Irboska juures. Sünd: Saaga EAA.1290.1.559:698?288,1560,1427,98,0 Surm: Saaga EAA.1290.1.556:135?262,2515,3622,184,0 Köö...

12/30/2008 8/28/2017

Alexander Link MP (1896 - 1918)

"Alexander"

Sünd Saaga EAA.1245.1.300:144?73,795,1082,120,0 PR Saaga EAA.1245.1.311:69?324,2630,1087,125,0 Perekonnakiri Saaga EAA.2602.1.108:27?400,1162,3328,1570,0 Kutsealuste nimekiri Saaga EAA.50.1.144:6...

8/12/2017 8/13/2017

Oswald Punning MP (1901 - 1919)

Scouts Rügement Vabadussõjas Scouts-Rügemendi Selts 1936, lk 322 (324/500) Nimi kantud Vabadussõja mälestusmärgile Võnnus Vabadussõda, lk. 84:

1/24/2010 8/7/2017

Samuel Vijard MP (1864 - 1918)

WIJARD: EELK Räpina kogudus Personaalraamat. Palo, Veriora; EAA.1269.1.797; 1871-1889 WIJARD : EELK Räpina kogudus Personaalraamat. Venemaa ; EAA.1269.1.838; 1909-1940 Vabadussõda, lk. 148: Nimi ...

11/27/2012 8/7/2017

Heindrich [Aleksander] Pihlak MP (1893 - 1919)

"Heinrich"

Personaalraamat Kavastu; EAA.1256.1.673; 1901-1930:

1/15/2014 7/19/2017

Paul Pakkal MP (1893 - 1919)

"Pakla"

---[AV] Personaalraamat. Kirepi, Palupera; EAA.1264.1.265; 1887-1940: Personaalraamat Alatskivi; EAA.1256.1.672; 1901-1930:

7/19/2017 7/19/2017

Jakob Kriit MP (1882 - c.1920)

Personaalraamat Alatskivi; EAA.1256.1.672; 1901-1930:

5/1/2010 7/19/2017

Eduard Peetso MP (1897 - 1919)

Alatskivi surnute nimekiri; EAA.1256.1.671; 1892-06.1927:

11/7/2010 7/18/2017

Peeter Karl MP (1900 - 1919)

Personaalraamat Ka-Kang; EAA.3148.1.156; 1879-1939: Personaalraamat A-P; EAA.3148.1.145; 1883-1901:

7/18/2017 7/18/2017

Aleksander Merikan MP (1889 - 1919)

Saaga EAA.3148.1.146:393?38,1112,1015,346,0 Saaga EAA.3148.1.174:62?278,140,1512,766,0

11/15/2014 7/18/2017

Karla Tammur MP (1886 - 1919)

Personaalraamat Kavastu; EAA.1256.1.673; 1901-1930 (lk 198 = kaader 206): Personaalraamat. Kavastu; EAA.1256.1.626; 1881-1901: Alatskivi matmiste raamat; elk.3.0.6; 1892-1919:

7/30/2010 7/17/2017

August Eduard Peipsi MP (1895 - 1919)

Alatskivi matmiste raamat; elk.3.0.6; 1892-1919:

9/28/2010 7/17/2017

Karla Smid MP (1898 - 1919)

"Karl Schmidt"

Personaalraamat. Kavastu; EAA.1256.1.626; 1881-1901: Personaalraamat Kavastu; EAA.1256.1.673; 1901-1930: Alatskivi matmiste raamat; elk.3.0.6; 1892-1919:

7/17/2017 7/17/2017

Voldemar Johannes Lind MP (1899 - 1919)

Surnute nimekiri; EAA.1256.1.653; 1892-09.1927:

3/2/2011 7/17/2017

August Paap MP (1891 - 1919)

Surnute nimekiri; EAA.1256.1.653; 1892-09.1927:

12/12/2009 7/16/2017

August Saar MP (1886 - 1919)

Personaalraamat Alatskivi; EAA.1256.1.672; 1901-1930 Alatskivi matmiste raamat; elk.3.0.6; 1892-1919::

8/18/2009 7/16/2017

Karla Tellmann MP (1897 - 1919)

Personaalraamat. Kavastu; EAA.1256.1.626; 1881-1901 Personaalraamat Kavastu; EAA.1256.1.673; 1901-1930 Alatskivi matmiste raamat; elk.3.0.6; 1892-1919:

8/15/2010 7/16/2017

Aleksander Daniel Kook MP (1896 - 1919)

Personaalraamat. Alatskivi; EAA.1256.1.625; 1881-1901 Personaalraamat Alatskivi; EAA.1256.1.672; 1901-1930 Alatskivi matmiste raamat; elk.3.0.6; 1892-1919:

11/15/2010 7/16/2017

Eduard Bringfeldt MP (1892 - 1919)

Alatskivi matmiste raamat; elk.3.0.6; 1892-1919:

12/12/2010 7/16/2017

Jakob Poolakese MP (1897 - 1919)

Alatskivi matmiste raamat; elk.3.0.6; 1892-1919:

12/23/2009 7/16/2017

Eduard Turk MP (1898 - 1919)

Matmiste raamat; elk.2.0.4; 1892-1924:

2/24/2010 7/16/2017

Paul Rätsep MP (1897 - 1919)

Oli Eesti Vabadussõjas, suri Tartu sõjaväe haigemajas [O.R.]; Matmiste raamat; elk.2.0.4; 1892-1924:

12/1/2010 7/16/2017

Paul Poolakese MP (1897 - 1919)

Matmiste raamat; elk.2.0.4; 1892-1924:

12/22/2009 7/16/2017

Villem Vilk MP (1898 - 1919)

Matmiste raamat; elk.2.0.4; 1892-1924:

9/14/2010 7/16/2017

Jakob Johanson MP (1899 - 1919)

Matmiste raamat; elk.2.0.4; 1892-1924:

2/23/2011 7/16/2017

August Eber MP (1890 - 1919)

Matmiste raamat; elk.2.0.4; 1892-1924:

10/30/2010 7/16/2017

Aleksander Härma MP (1899 - d.)

Personaalraamat. Pala, Kadrina, Kodavere ...; EAA.1256.1.611; 1881-1900: Personaalraamat Pala, Kadrina, Kodavere pastoraat; EAA.1256.1.655; 1901-1940: Personaalraamat Pala, Kadrina, Kodavere pastoraa...

12/22/2009 7/16/2017

Osvald Tagoma MP (1900 - 1919)

Matmiste raamat; elk.2.0.4; 1892-1924:

10/9/2010 7/16/2017

Johannes Ernits MP (1897 - 1919)

Kodavere Mihkli koguduse sünnimeetrika. Matmiste raamat (1892-1924). Johannes Ernits oli II. jalaväe polgu sõdur. Langes lahingus Petseri lähedal.

10/14/2009 7/16/2017

August Ude MP (1896 - 1920)

Surnute nimekiri; EAA.1256.1.653; 1892-09.1927;

2/17/2009 7/15/2017

Villem Laumets MP (1891 - 1920)

Surnute nimekiri; EAA.1256.1.653; 1892-09.1927:

6/12/2010 7/15/2017

Kustav Wõngerfeld MP (1893 - 1919)

Surnute nimekiri; EAA.1256.1.653; 1892-09.1927:

5/26/2011 7/15/2017

Kaarel Holst MP (1874 - 1919)

Personaalraamat. Alatskivi, Kavastu, Kokora; 1861-1880 Personaalraamat. Ranna, Omedu, Halliku, Pala; 1857-1880 Personaalraamat. Halliku; EAA.1256.1.612; 1881-1900 ' Personaalraama...

6/26/2010 7/15/2017

Josep Zirnask MP (1870 - 1919)

Personaalraamat Kahkva, Ruusa 1890-1910 : Parma küla Tsinna(Zina) talu poolperemees. Prsrmt 1909-40: Kahkva valla nimejuhataja 1913-1915: Saaga EAA.3370.1.164:193?248,1362,2198,467,0 pere Parma kül...

11/14/2009 7/2/2017

Joann (Jaan) Aron MP (1896 - 1919)

Sünd: Saaga EAA.1976.1.508:36?554,1468,1704,348,0

6/26/2017 6/26/2017

Alfred Wladimir Vitismann MP (1888 - 1919)

Eriala ja tiitlid orkestrijuht, Teenistuskoht 3. diviis, tagavarapataljon kapellmeister, teenistus ohvitseride reserv -> 3. diviis, tagavarapataljon, kapellmeister (üleviimine) 14.04.1919, surm P...

11/24/2009 6/23/2017

Joann Pelberg MP (1890 - 1919)

"Johann", "Johan"

köster - kooliõpetaja Saare - Uhmardu koguduses 26.2.1912 - 1915 Surm: Saaga EAA.1977.1.29:86?264,1006,1788,206,0 Surmakuulutus Pelberg, Johan - isiklik päevik 8. märts 1918 - 23.märts 1919

1/28/2012 4/3/2017

Magnus Evald Pärn MP (1901 - 1919)

Pärn, Magnus, Tartu Kooliõpilaste Pataljoni õppursõdur - isiklikud sõjaväetunnistused ja kirjad Vabadussõja ajast Arhivaal ERA.2124.3.1057 Saaga ERA.2124.3.1057:1 VS langenute nimed 1-3-1_VSL-nk....

12/1/2012 3/9/2017

Arthur Johannes Kuuskman MP (1896 - 1920)

"Kuuskmann"

Langes Vabadussõjas Maetud Kuusalu kalmistu

10/31/2016 3/3/2017

Jakob Valk MP (1899 - 1919)

Personaalraamat VIII 1900-1930 Langes Vabadussõjas Karamõscheva küla juures Vabadussõja ausambal Kuusalu kalmistul Langes Pskovi all

1/10/2010 3/3/2017

Kustav Preimann MP (1897 - 1919)

Langes vabadussõjas

9/5/2010 3/3/2017