Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Venemaa põllumajanduskommuun Koit (Койт) / сельхозартель "Красная заря"

« Back to Projects Dashboard

view all

Profiles

 • Evald Johannes Landman (1901 - 1967)
  1901 sünd Tallinna Kaarli koguduse Список рожденных и ...; 1900-1907 - isa Rein Landmann ja ema Triino, vaderid: Villem Oltorp, Madis Landmann ja Maria Adams PR Tallinna Kaarli koguduse I pihtkonna I...
 • Oskar Kullerkupp←Kupp (1897 - 1943)
  Rõngu khk. sünnim. - paistab, et surmadaatum on siin kirjes vale ja Oskar elas vangilaagris kuni 1943 aastani. Kirjutas Kommunis Koit viibides artikli ajalehte Edasi:
 • Amanda Koot (deceased)
 • Ella Koot (deceased)
 • Selma Koot (deceased)

Eestlaste põllumajanduskommuun „Koit“ Kubanis, Venemaal

Сельскохозяйственная коммуна эстонцев „Койт“ в Кубане, Россия

Estonians' agricultural commune "Koit" in Kuban, Russia

1923-1934 - põllumajanduskommuun „Koit“ / Сельскохозяйственная коммуна (сельхозартель) „Койт“ / agricultural commune "Koit"

1934 - .?. - kolhoos "Krasnaja zarja" / колхоз "Красная заря" / kolkhoz "Krasnaja zarja"

Kommuun "Koit" asutati Venemaal Kubanimaale peamiselt Kanadast ja USAst re-emigreerunud eestlaste poolt. Kommuun Koit oli üks kahest eestlaste rajatud kommuunist Venemaal (teine oli kalurite kommuun "Rõbak").

Kommuuni asutajad, eestlased, emigreerusid tsaari Venemaa Liivimaa, Eestimaa aga ka teistest kubermangudest Põhja-Ameerikasse 20. sajandi alguses erinevatel põhjustel. Kes soovis leida vaba maad elatumiseks või lihtsalt tööd, kes oli pahuksisse läinud riigivõimuga 1905. aasta revolutsiooni sündmuste tõttu, kes soovis pääseda tsaariarmees teenimise kohustusest. Hiljem lahkuti kodumaalt ka I maailmasõja puhkemise kartuses ja võimaliku Balkani sõja puhkemise kartuses, kus Tsaariarmee võis vajada soldateid talurahva seast.

Kanadas, sh tulevases Alberta provintsis oli sel ajal käimas ulatusliku preeriamaa hõivamine, kusjuures põlluharimiseks sobivat maad anti uusaskute omandisse peaaegu tasuta (10 $ eest) kolmeaastase kohalolemise järel. See info oli teada ka eestlastele kodumaal tänu esimeste asukate poolt kodumaale saadetud sõnumitele. Mitmed hilisemad kommuuni asutajad asusidki Alberta provintsis Eckville eestlaste piirkonnas põldu harima ja talu üles ehitama koos paljude teiste eestlastega. Pioneeridest emigrantide seas oli mitmeid oma aja kohta hea kooliharidusega inimesi, kelle eestvedamisel läks käima ka kohalik eestlaste seltsielu, mille kaudu korraldati aja jooksul ka kooli ja raamatukogu asutamine, koguduse käivitamine ning rajati ka eestlaste kalmistud.

Seltsi raamatukogusse telliti mitmesugust kirjandust, nii raamatuid kui ka ajakirjandust. 20. sajandi algusele iseloomulikult levis ka kommunistliku suunitlusega kirjandust, mis leidis seltsi liikmete seas ka arutlemist eelkõige seetõttu, et pioneeridest emigrantide seas oli ka mitmeid üsna radikaalse ilmavaatega inimesi. Näiteks Hendrik Kingsepa eestvedamisel ja pikkade kõnede kaudu tutvuti seltsi koosolekutel Karl Marxi teostega. Hiljem lubati tal igal koosolekul vaid pool tundi sotsialismist/kommunismist kõnelda. Aastatel 1914 - 1915 oli seltsis toimunud arutelude teemade seas kõige sagedasem arutelu sotsialismi ideede üle.

Osad seltsi liikmed olid rohkem vastuvõtlikud revolutsioonilistele ideele, teised vähem ja viimased eemaldusid seltsi poliitilistest tegevustest. Loomulikult ei arutatud seltsi koosolekutel vaid poliitilistel teemadel vaid ka kultuuri ja elu-olu korralduse teemad olid tähtsal kohal. Samal ajal olid eestlased ka edasipüüdlikud farmerid, kes võtsid kasutusele tehnilisi uuendusi maaharimisel ja olid seetõttu uue tehnika võimalustega hästi kursis.

Üheks eestikeelseks ajaleheks, mida loeti ja mille ilmumist ka toetati, oli New Yorgis ilmunud kommunistliku propaganda ajaleht "Uus Ilm", mille toimetajate seas oli ka hilisem eesti revolutsionäär Hans Pöögelmann, kes muuseas võttis oma New Yorgi perioodil eesti keelde kasutusse sõna "traktor". Peale 1918. aasta oktoobrirevolutsiooni Venemaal intensiivistus ka Moskva agentide propaganda Kanadas ja USAs, mis kutsus üles inimesi naasma Venemaale uut riiki üles ehitama. Kanada võimud keelustasid osa poliitilist kirjandust Kanadas ja ka eestlaste asundustes tehti läbiotsimisi ning konfiskeeriti keelatud trükiseid. (Näiteks Hendrik Kinna sai keelatud kirjanduse omamise eest 200 $ trahvi.) Revolutsiooni järgsele Venemaale põllumajandusliku näidis-kommuuni rajamise ideed tekkisidki ajalehe "Uus Ilm" õhutusel 1922. aasta oktoobris, peale seda, kui ajalehes trükiti ära Nõukogude Venemaa juhi, Lenini üleskutse aidata üles ehitada maailma esimest tööliste ja talupoegade riiki.

Koos Lenini üleskutse äratrükkimisega ajalehes asutati sama ajalehe juures New Yorgis ka kommuuni organiseerimise büroo. Ajalehes „Uus Ilm“ kirjutati edasi, et „…paljaste kätega maad harida ei saa. Vaja on masinaid, varustust. Kõige vajaliku soetamiseks on aga vaja vahendeid…“. New Yorgi büroo arvele tuli kanda 500 $ kommuuni Koit sisseastumismaksu pere kohta (kalurite kommuuni puhul 300$). Sisseastumismaksu tasumiseks müüsid enamus kommunaarid maha oma põllumaa ja hooned ning tööga kogutud vara. Büroo kogutud raha eest osteti USA'st kaasa 5 traktorit, rehepeksumasin ja muid vajalikku põllutöömasinaid ning käsitöötarbeid. Riided ja muu esmavajalik tuli lisaks endil kaasa võtta.

Esimene grupp Alberta provintsi eestlastest kommuuni asutajaid lahkus Eckville raudteejaamast ühiselt New Yorki 1. märtsil 1923. Alberta Eckville asundusest asusid teele Peeter Koot koos naise Marie ja tütarde Amanda, Selma ja Ellaga, Henry Moro koos naise Anna Marie ja poegade Oskari, Leopoldi, Eduardi ning tütarde Marta ja Lidiaga, eelmise vend Kristjan (Jaan) Moro (jättis naise Katti maha Eckville) ning Paul Mõttus (naases 2 aasta pärast ja elas poissmehena oma õe ja kaaskommunaari Jaan Moro naise, Kattiga). Sylvan Lake’i eestlaste asundusest asus samal ajal teele Peeter Herman (naases hiljem Kanadasse).

Oktoobris järgnesid neile Eckvillest Hendrik Kinna (poissmees, vend Sam saatis mõni aasta hiljem tagasisõiduks pileti) ja August Posti (naases tagasi pere juurde 1924) ja Sylvan Lake’ist Jaan Smith (Smitt) (naases Kanadasse 1927).

Kommuun asutati Hetman Prilepski endise mõisa maadele, kuid mõisahoonestusest oli järgi vaid üks väike saun. 1923. aasta jooksul saabusid järkjärgult kõik kommunaarid. Esialgu elati telkides, kuid elamiseks ehitati kaks suurt kahekorruselist maja. Ühe maja I korrusel oli söökla ja kommuuni kontoriruumid, II korrusel elati leibkonniti tubades. Süüa sai 3 korda päevas sööklas. 1923-1928 töötasu ei makstud ja seetõttu isiklikku raha kellelgi ei olnud. Riided ja jalanõud osteti juhatuse korraldusel ühiselt ja jaotati vajaduse järgi laiali.

1926. aastal liitusid kommuuniga eestlaste kalurite kommuuni liikmed, sest nende endi kommuun likvideeriti. Selleks ajaks oli kommuunil juba ca 40 lehma ja 20 hobust. Kommuun reorganiseeriti 1928. aastal kolhoosiks. 1977. aastaks oli kommuunist saanud suurema sovhoosi osakond.

Osad kommunaarid läksid mõne esimese aasta kooksul tagasi Kanadasse, osad proovisid Eestisse re-emigreeruda, osad aga mõrvati NKVD poolt 1930' aastatel kohapeal ja osad elasid ja töötasid oma elu lõpuni kommuunis ja sellele järgnenud sovhoosis.

1930' aastate alguseks olid enamus Koidu Kanadast ja USAst tulnud asutajaliikmed kommuunist lahkunud ja mitmete liitmuste ja ümberkorraldyuste tõttu olid kommuunis kasvanud rahulolematus elu-olu ja majanduslike saavutustega. Kirjadest leningradi ajalehe Edasi toimetusele nähtuvad paljud probleemid, millega kommuuni osad liikmed rahul ei olnud, kuid mida kommuuni juhid ei tahtnud käsitleda. Oli palju süüdistusi ka tüüpiliste klassivastuolude kohta. Allikas

Kommunaaride järglased elavad nii Venemaal, Eestis kui Kanadas. Kommunaaride järglaste seast võrsusid ka insenerid, kes töötasid Moskva (L.Muro) ja Fordi tehaselt ostetud sisseseade ja Fordi poolt väljatöötatud mudelite tootmisõigusega Gorki autotehastes (O.Muro), osaledes nt roomikliikuri GAZ-47 ja kergetanki T-60 väljatöötamisel.

Kommuuni asutamisele on püstitatud mälestusmärk kommuuni arvatavasse asukohta Põhja-Kaukaasia Krasnodari krai Kuštševski rajooni Eesti põllumajanduskommuun "Koit". Kaasajal Kommunari külake. / Russian Federation, Krasnodarskiy kray, Kushchevskiy rayon, selo / settlement "Kommunar" / Памятное место, где в 1923 г. была создана переселенцами из Соединенных Штатов Америки первая эстонская сельскохозяйственная коммуна в России «Койт», пос. Коммунар, ул. Мира, 1.

Эстонскими эмигрантами из Нью-Йорка 18 сентября 1922 года была организована сельскохозяйственная коммуна, которая получила романтическое название «КОЙТ» , что в переводе означает «Заря». Заря новой жизни – такой смысл вкладывали коммунары в это название. «Общество технической помощи Советской России» помогло коммунарам закупить тракторы «Интернационал» и другой сельхозинвентарь. Закупили также кухонную и столовую посуду, швейную и вязальную машины. Зафрахтовали пароход, оформили визы для выезда в советскую Россию. В Москве им назначили место поселения - район казачьей станицы Кущевской. Коммунарам выделили не казачьи земли, а бывшую помещичью усадьбу, в том месте, где расположен в настоящее время поселок Коммунар. Allikas

Kommuuni liikmeskond 1924. aastal (nimekiri Paul Mõttuse päevikust, nimekujud korrigeeritud teiste allikate järgi):

mehed

 • Joosep Anson / Hansen / Antson / Иосип Ансон (kommuuni organisaator koos Smith'iga, saadeti hiljem Nõukogude Eestisse metsandusspetsialistiks) - kommuuni kirjatoimetaja 1925
 • Jaan (G) Smith / Smitt / Юхан Шмидт + (naases Kanadasse 1927; kas nimi ka Seppahammer? - oli sel juhul kommuuni nõukogus 1925)
 • Feodor (Theodor, Joosep) Sulg (mõrvat NKVD poolt 1938)
 • August Jacobson / Jakobson / Август Якобсон - oli kommuuni nõukogus 1925
 • Henry Muro / Генри Муро (mõrvat NKVD poolt 1938)
 • Oskar Muro / Оскара Муро
 • Leopold Muro / Леопольд Муро
 • Jaan Muro / Ян Муро
 • Paul Mõttus / Паул Мытус + (naases Kanadasse)
 • Peeter Koot / Петер Коот
 • A. (Hermann) Nõmm / Харьман Нымм
 • Peeter Herman + (naases Kanadasse)
 • August Posti + (naases Kanadasse 1924)
 • Peeter Alp / Петер Альн - oli kommuuni nõukogus 1925
 • H. Alp
 • K. Peterson
 • J. Kapsta
 • M. Traks - kommuuni esimees 1924
 • Henry (Hendrik, Henri) Kinna / Генри Кинна + (esimene esimees, naases Kanadasse)
 • H. (Martin) Rassman / Мартин Расман
 • J. Warisma

naised

 • Anna Marie Muro
 • Marie Koot / Коот
 • J (Ida). Alp (lahkus kommuunis 1930' alguses soome kommuuni Külvaja)
 • M. Smith / Smitt + (naases Kanadasse?)
 • J. Peterson / Ida Peterson - oli õpetaja 1925 (inglise keel ja täiendustunnid teistes ainetes)
 • E.Sulg
 • Sursu +
 • E.Rassman
 • Mari Nõmm + (lahkus kommuunist Moskvasse 1924)

+ lapsed 11 last

1930' aastail oli kommuuni "Koit" liikmete fotol:

 • Henry Muro (mõrvat NKVD poolt 1938)
 • N.Kornienko
 • Jaan Mihkelson / Ян Алексей Михкельсон (Mihkli poeg, kauaaegne esimees)
 • Anna Marie Muro
 • Juhan (Ivan) Rauk / Иван Раук
 • Peeter Koot
 • J.Sulg
 • A.Kurvits
 • Juhan (Ivan) Schoberg/ Sooberg / Иван Шооберг (lahkus kommuunis 1930' alguses soome kommuuni Külvaja)
 • Mihhail Laas (mõrvat NKVD poolt 1938)
 • Jaan Muro

Allikaid:

=