Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Viitasaari-Kivijärvi-projekti

Viitasaari-Kivijärvi-projekti

« Back to Projects Dashboard

view all

Profiles

Tähän projektiin on tarkoitus koota Viitasaarelais-lähtöisiä sukuja.

Viitasaarelaislähtöisten sukupuu:


•PERIAATE: Puu koostuu yli 100 v. vanhoista tiedoista (runko) ja uudemmista tiedoista. Elävät ihmiset eivät näy Internetissä ohjelman ulkopuolelle, ellei itse sitä halua - mutta runko näkyy. Puuhun voi lisätä itse "laajennetun lähipiirinsä" ihmisiä. Jos sinulla on kokemusta sukututkimuksesta, olet myös tervetullut rungon rakentamiseen.

•LIITTYMINEN: Genin ulkopuolelta: Jotta sinut voi linkittää runkoon kutsulla, laita viestissä (1) vanhempiesi nimet, (2) isovanhempiesi nimet, -syntymäajat ja -paikat, ja (3) email-osoitteesi. Genin sisältä: sukupuiden yhdistämisen kautta.

•YKSITYISYYDENSUOJA: Muistathan yksityisyyden kunnioittamisen. Myös tekijänoikeuksia tulee kunnioittaa esimerkiksi viittauskäytännöllä. Perehdy Suomen sukututkimusseuran sukututkimuksen käytännesääntöihin. On hyvä huomata suostumuksen kysyminen elossa olevilta henkilöiltä. http://www.suvut.fi/Sukututkimuksen_kaytannesaannot.pdf (2013)

VIITASAARI-KIVIJÄRVI -lähtöisten sukupuu

Alue käsittää seuraavat kunnat: Viitasaari, Pihtipudas, Kivijärvi, Kinnula


Tähän projektiin on tarkoitus yhteistyössä koota tietoja Viitasaari-Kivijärvi -lähtöisistä suvuista. Tälläinen tietokanta on korvaamaton etenkin DNA-sukututkimusta harrastaville kaukaisempien serkkujen etsijöille. Kukaan ei pysty tutkimaan koko Viitasaaren seutua yksinään joten kaikki kiinnostuneet voivat liittyä projektiin ja sen myötä pystyvät liittämään Geni-profiileja mukaan. Jos löydät virheitä ja olet varma tietojesi oikeelliisuudesta voit korjata se suoraan puuhun. Kohteliasta on tällöin laittaa tieto myös profiilin omistajalle.

Projektiin jo liitetyistä profiileista saat tietoa tämän sivun oikeassa ylälaidasta löytyvästä linkistä Project Profiles.

Yhteisen puun rakentamista helpottaa jos nimet kirjataan mahdollisimman yhtenäisesti ja Geni tunnistaa päälekäisyydet. Tähän mennessä valtaosa Viitasaaren seudun tutkijoista on käyttänyt etunimen alkuperäistä kirjoitusasua kuitenkin suomalaisittain eli Lisa on Liisa, Anders, Erik, Henrik jne. Naisten nimet kirjataan syntymänimenä koska perinteisesti suomessa ei ole käytetty avionimiä ja useimmat avoiliitos myös sotkevat henkilön tunnistamista.

•PERIAATE: Puu koostuu yli 100 v. vanhoista tiedoista (runko) ja uudemmista tiedoista. Elävät ihmiset eivät näy Internetissä ohjelman ulkopuolelle, ellei itse sitä halua - mutta runko näkyy. Puuhun voi lisätä itse "laajennetun lähipiirinsä" ihmisiä. Jos sinulla on kokemusta sukututkimuksesta, olet myös tervetullut rungon rakentamiseen. Käytetään naisista isän sukunimeä selkeyden vuoksi. Tämä on ollut myös vallitseva käytäntö 1900-luvulle saakka. Sukunimi kirjoitetaan Syntyään sukunimi -kenttään.

•YKSITYISYYDENSUOJA: Muistathan yksityisyyden kunnioittamisen. Myös tekijänoikeuksia tulee kunnioittaa esimerkiksi viittauskäytännöllä. Perehdy Suomen sukututkimusseuran sukututkimuksen käytännesääntöihin. On hyvä huomata suostumuksen kysyminen elossa olevilta henkilöiltä. http://www.suvut.fi/Sukututkimuksen_kaytannesaannot.pdf (2013)

TÄYDENNETTÄVIÄ SUKUPUUOSIA: Tälle esittelysivulle on tarkoitus myös kerätä GENI-sukupuuosia (linkkejä) päättyviin tai tarkennettaviin sukupuuosiin, niitä täydentämällä pystyisimme mahdollisuuksien mukaan yhdistelemään ne yhdeksi isoksi sukupuuksi.

Tälle Geni-projektille tukiryhmänä toimii vuoden 2017 alussa perustettu suljettu facebook-ryhmä


KESKI-SUOMEN, HÄMEEN JA PIRKANMAAN SUVUT:

[https://www.facebook.com/groups/keskisuomipirkanmaahame/]


Päästäksenne lukemaan tämän tukiryhmän tietoja, ryhmään pitää pyytää jäsenyyttä !
Ryhmään on muodostettu kuntakohtaisia keskusteluosioita, joihin voi liittää tarkennuksia kaipaavia GENI-profiileja / -"sukupuuaihioita"

Huomaa, että kaikkea sukupuusi profiileja ei tarvitse uudelleen liittää saman nimiseen GENI-projektiin. Riittää, että profiilit ovat tässä GENI- projektissa. Ne profiilit, jotka menevät tämän rajatun alueen ulkopuolelle, voidaan liittää molempiin GENI-projekteihin (mikä ryhmä sitten onkin kyseessä). Profiili / Suku jatkaa sitten "kulkua" uudessa GENI-projektissa. Vaikka GENI-projekteja on useita, on kuitenkin olemassa vain yksi iso sukupuu mihin kaikki eri projektit yhtyvät nyt tai ajan kuluessa.

A short translation in English:


Target of the project is to build together family tree for VIitasaari-Kivijärvi area. Co-operation is useful because nobody is able to make this work by her/himself and because of DNA family research there is interest to understand a bit more than only own grandparents. All people who join the project are able to follow what others are doing in this are and they are also able and welcome to add profiles to project. If you find mistakes in profiles you can make corrections but please send a note to profile originator. Links to original sources and pictures are also more than welcome.

SUPPLEMENTING FAMILYTREE PARTS: Target is also to collect links to ending familytree parts into this presentation page and supplement them, where possible into one big familytree.

TÄYDENNETTÄVIÄ SUKUPUUOSIA /
SUPPLEMENTING FAMILYTREE PARTS:

VIITASAARI

KIVIJÄRVI

LINKKEJÄ MUIHIN PROJEKTEIHIN: