Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Voortrekkers van Weenen/Bloukrans Slagting 16-17 Februarie 1838

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all 14

Profiles

Voortrekkers van Weenen/Bloukrans Slagting

Ook bekend as die slagting van "Blaauwkrans" of "Blauwkrantz": Eersgenoemde is die Suid-Afrikaanse spelling van Nederlandse oorsprong, en laasgenoemde die alternatiewe Duitse spelling

Hierdie projek streef om die persone te lys wat teenwoordig was by die Weenen/Bloukrans slagting. Die slagting het plaasgevind in die nag van 16 - 17 Februarie 1838. Die Zulu koning Dingane het sy impi uitgestuur om die Voortrekkers te vermoor. 532 Boere mans, vrouens en kinders is tydens die slagting vermoor.

This project aims to list all the Voortrekkers that were present at the Weenen/Bloukrans Massacre. The massacre took place during the night of 16 - 17 February 1838. The Zulu king Dingane sent out his impi to murder the Voortrekkers. 532 Men, women and children were murdered.

https://en.wikipedia.org/wiki/Weenen_massacre

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_massacres_in_South_Africa

Naamlys / List of names:-

† BADENHORST, Maria Magdalena [Maria Magdalena Badenhorst], vrou van † [Jan Christoffel Joubert].

† BIGGAR, George (1820-1838) Youngest son of Captain Alexander Biggar, who was involved in Battle of Blood River.

JOUBERT, Abraham Benjamin "Abram" [Abraham Benjamin Joubert] *1815-04-16 Graaff-Reinet † 1887-09-17 Ermelo. Enigste oorlewende van sy eie gesin gedurende die slagting te Blaauwkrans, en suiwer omdat hy op die vooraand van die slagting die sowat 20 minute te perd na sy skoonvader [Johannes Hendricus Adriaan "Jan Hendrik" Roets, b5c3] se kamp afgelê het om te reël vir hulp om die vee die volgende oggend deur die rivier te jaag, en toe daardie nag by sy skoonouers se kamp oorgeslaap het. Só het hy oorleef terwyl sy vrou † [Anna Francina Joubert, (i) b5c3d2] en kinders vermoor is. Hy is later getroud met sy oorlede vrou se gelyknamige niggie.

† JOUBERT Adriaan Josua Jacobus [Adriaan Josua Jacobus Joubert, d4e2], seun van † [Jacobus Petrus Joubert, b10c6d4] en † [Rachel Cornelia Joubert, b2c1d4], getroud met † [Susanna Catharina Roos, d3].

† JOUBERT, Christina Hendrina (Vrou van / Wife of Charl Petrus ROOS - b10c2d13).

† JOUBERT, Jacobus Petrus [Jacobus Petrus Joubert, b10c6d4], getroud met † [Rachel Cornelia Joubert, b2c1d4] en vader van o.a. [Abraham Benjamin Joubert].

† JOUBERT, Jan Christoffel [Jan Christoffel Joubert], tweede man van † [Maria Magdalena Badenhorst].

† JOUBERT, (naam en geboortedatum onbekend). Oudste kind van [Abraham Benjamin Joubert] en † [Anna Francina Joubert, (i) b5c3d2].

† JOUBERT, (naam en geboortedatum onbekend). Tweede kind van [Abraham Benjamin Joubert] en † [Anna Francina Joubert, (i) b5c3d2]. Ná die slagting is sy lyk gevind bo-op 'n juk met sy ingewande ontbloot.

LE ROUX, Klasina Maria Johanna (Vrou van / Wife of Pn VAN DALEN). Sy is 17 keer met 'n assegaai gesteek, maar het oorleef. Haar skoonouers en twee van haar swaers en hulle gesinne, die LOGGERENBERGs, het ook omgekom. / She was stabbed 17 times with an assegai, but she survived. Her parents-in-law and two brother-in-laws with their families, the LOGGERENBERGS, were also killed.

† LE ROUX, Nicolaas Casparus - a1b2c1d4e3 en 3 van sy 5 kinders. Sy dogter, Klasina Maria Johanna VAN DALEN gebore LE ROUX het oorleef / and 3 of the 5 children. The daughter, Klasina Maria Johanna VAN DALEN born LE ROUX, survived.

† ROETS, Anna Francina [Anna Francina Joubert, (i) b5c3d2], eerste vrou van [Abraham Benjamin Joubert]. Die oggend ná die aanval vind Abram sy vrou waar sy oor die wa-kis lê, half in die wa en half daaruit waar die aanvallers haar vermoor het, rooi gevlek met bloed en verskeur met byna geen klere aan haar liggaam.

ROETS, Cornelis Johannes Petrus [Cornelis Johannes Petrus Roets, d9], op daardie stadium slegs 14 maande oud, seun van [Johannes Hendricus Adriaan "Jan Hendrik" Roets, b5c3] en [Aletta Johanna Roets, b1c4d2]. Oorleef.

ROETS, Johannes Hendricus Adriaan, b5c3 [Johannes Hendricus Adriaan "Jan Hendrik" Roets, b5c3] beter bekend as "Jan-Hendrik", getroud met [Aletta Johanna Roets, b1c4d2]. Oorleef met sy gesin slegs omdat hulle gekampeer het sowat 20 minute te perd vroeër as die meerderheid van die ander trekkers, agter 'n hoogtetjie waar die Zoeloe-impi nie hul kampvuur gewaar het en hulle derhalwe nie aangeval het nie. Sy skoonseun, [Abraham Benjamin Joubert], was die enigste oorlewende van sy eie gesin slegs omdat hy vir die nag by Jan-Hendrik se kamp vertoef het.

ROETS, Johannes Nicolaas Rudolph "Niklaas" [Johannes Nicolaas Rudolph "Niklaas" Roets], seun van [Johannes Hendricus Adriaan "Jan Hendrik" Roets, b5c3]. Hy was in 1838 'n jong seun van 8 jaar oud, maar het later (in sy tagtigs) vertel hoe duidelik die gebeure nog in sy geheue was. Sy herinneringe daarvan is opgeteken deur Deneys Reitz, seun van Pres. F.W. Reitz van die OVS, onder die titel Een man uit het volk.

† ROOS, Charl Petrus - b10c2d13. Hy, sy vrou, Christina Hendrina JOUBERT, en drie kinders is vermoor.

† ROOS, Johannes Gysbertus Sr. - b10c2d1

† ROOS, Johannes Gysbertus Jr. - b10c2d1e1. Hy, sy vrou en hul twee kinders is vermoor. Dus is drie geslagte van die familie vermoor.

† ROOS, Susanna Catharina [Susanna Catharina Roos, d3], vrou van [Adriaan Josua Jacobus Joubert, d4e2].

SCHUTTE, Jan Harm Thomas, a1b1c4d9 [Jan Harm Thomas Schutte, a1b1c4d9] *1811-08-05 Cradock †1897-12-02 Winburg. Oorleef met sy gesin die aanval te Blaauwkrans. Hy was daarop een van drie manne (die ander twee was Abram Joubert en Ignatius Marits (moontlik [Francois Ignatius Maritz, b1c8d6], broer van die Voortrekkeleier Gerrit Maritz) wat ná die slagting gestuur is om trekkers wat nog besig was om die Drakensberg oor te steek aan te haas ter versterking van die oorlewendes te Blaauwkrans. Ná 'n paar dae het hulle teruggekeer "met 'n klompie mense".

SCHUTTE, Aletta Johanna [Aletta Johanna Roets, b1c4d2] x [Johannes Hendricus Adriaan "Jan Hendrik" Roets, b5c3]. Oorleef.

† VAN DEN BERG, Elizabeth Johanna (Vrou van Johannes Gysbertus ROOS Jr. - b10c2d1e1)

† VAN JAARSVELD, Rachel Cornelia [Rachel Cornelia Joubert, b2c1d4], vrou van [Jacobus Petrus Joubert, b10c6d4] en moeder van o.a. [Abraham Benjamin Joubert].

VAN LOGGERENBERG, Luitje Maria - b1c7d4 (Vrou van / Wife of Nicolaas Casparus LE ROUX). Sy en die twee oorlewende kinders het na die Kolonie teruggekeer / She and the 2 surviving children returned to the Colony.

† VAN LOCHERENBERG, Stoffelina Catharina (Vrou van / Wife of Cornelius Johannes VAN ZYL - b5c1d4e1)

† VAN ZYL, Cornelius Johannes - b5c1d4e1

† VORSTER, Aletta Helena (Vrou van Johannes Gysbertus ROOS - a1b10c2d1 )