Projects » Vroedschap van Alkmaar (1572-1795) » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

huygens.knaw.nl... ; PERSIJN (Pieter Harmensz. van ), geb. te Alkmaar, aldaar begr. 27 Jun. 1628, zoon van Harmen Aertsz. Clock, van Tienhoven, die in 1561 poorter van Alkmaar geworden den ‘Roômole...

1/21/2013 4/17/2014

Lodewijk Antonij van Oijen MP (c.1768 - 1849)

Lodewijk Anthonie van Oijen Lodewijk Anthonie van Oijen 1790 scheepen en raad in de vroedschap van Alkmaar, beroep 1820-1827 luitenant kolonel Elfde generatie 41. Willem Gerrit van Oije...

2/23/2013 10/16/2013

Adriaen Doedesz van Medenblick MP (1510 - 1586)

"Adriaen Doedesz Medenblick", "Adriaen Doedesz"

dbnl.org... ; huygens.knaw.nl... ; MEDENBLICK (Adriaen Doedesz.) of Adriaen Doedesz., te Alkmaar geb. 3 Oct. 1510, begr. 25 Oct. 1586, zoon van Doede Jansz. M. en Geertruid Andriesdr. Basgens. ...

10/12/2013 10/12/2013

Cornelis Domis MP (1755 - 1802)

Cornelis Domis geboren - mei 1755 in Coevorden (Drenthe) NL gestorven - June 24, 1802 in Alkmaar (Noord-Holland) NL gehuwd met -Jacoba Arnoudina Calkoen May 1781 te Druten. Kanunnik ten Dom t...

10/10/2013 10/10/2013

Thomas van Egmond van der Nijenburch MP (1592 - 1675)

"Thomas van de Nieuburg", "Thomas van Egmond van der Nijenburg"

biografischportaal.nl... ; historici.nl... ; dbnl.org... ; Thomas van Egmond van de Nijenburg geboren 7 maart 1599 gestorven 24 september 1675 Zoon van Cornelis v.E. v.d. N. en Elisabet...

9/1/2012 10/10/2013

Jacob Nanningsz van Foreest MP (1731 - 1783)

.historici.nl... ; nl.wikipedia.... ; dr. Jacob van Foreest, heer van Petten en Nolmerban. Jacob van Foreest (Hoorn, 13 december 1731 – Alkmaar, 6 november 1783), heer van Petten en Nolberban en ...

10/13/2011 10/10/2013

Johannes Menssing MP (b. - 1775)

"Menssing", "Mensingh"

Johannes Mensingh (Menssing) Overleden op 17 juni 1775 Kerkmeester van de Grote kerk; burgemeester te Alkmaar; dijkgraaf van de Uitwaterende Sluizen in Kenemerland en West-Friesland.

10/9/2013 10/9/2013

Jacob Cooren MP (1637 - 1679)

9/8/2012 10/7/2013

Pieter Cornelisz Houtman MP (deceased)

1/25/2013 6/10/2013

Cornelis Jansz van der Nijenburg - (1530-1610), de zoon van Jan-Mourijn Jansz. lid Vroedschap van Alkmaar (xxxx-1610) dwangburchten.nl... ; 'De 'Hofweide' te Oudorp, een stuk grond van 18 morgen ...

12/25/2012 4/23/2013

Jan Pietersz van Oyen MP (b. - 1639)

Vroedschap Alkmaar (1624-1639) Jan Pietersz van Oyen woonde in de Hoogstraat te Alkmaar. Schepen (1621-1627); in 1623 kapitein der Oude Schutterij; burgemeester (1629-1639); vroedschap (1624-1639); k...

1/27/2013 4/13/2013

stsci.edu... ; "Bastiaen is de zoon van Cornelis Willems Meerleveld alias Croon , van Hazerswoude en Maritje Maertens, van Benthuizen, die in 1632 huwen te Benthuizen. Cornelis is de zoon van Willem ...

3/16/2013 3/16/2013

François van de Velde MP (1747 - 1809)

3/12/2011 3/15/2013

Jacob Lycochton Hooghcamer MP (1697 - 1763)

biografischportaal... ; Repertorium... ; Vroedschap (1741), schepen (1730-1739), burgemeester van Alkmaar (1749-1763). Historisch Kadaster Alkmaar: HOOGHCAMER (Jacob Lycochton) een beoefenaar der...

3/15/2013 3/15/2013

Dirk de Jonge MP (1701 - 1741)

Raad en schepen van Alkmaar, vroedschap Alkmaar (1739-1741)

3/15/2013 3/15/2013

Adriaan van der Hoeven MP (1666 - 1736)

klerk te Alkmaar, vroedschap Alkmaar (1727-1736) Overleden in december 1736 Begraven op 28 december 1736 - de Grote Kerk te Alkmaar

3/15/2013 3/15/2013

Heer van den Enge Themate (buiten Utrecht), Schoorl, Groet en Camp, Petten en Nolmerban (1722); schepen (1698-1710), vroedschap (1713) en burgemeester (1717-1725) van Alkmaar; gecommitteerde Raad ter A...

10/13/2011 3/12/2013

Jacob van Oudesteyn MP (c.1660 - 1735)

biografischportaal.nl... ; historici.nl... ; dr. Jacob van Oudensteyn geboren: ca. 1660 overleden: 27-03-1735 lid Vroedschap van Alkmaar (1686 - 1727). Vroedschap: ontslag op eigen verzoek 1727.

9/13/2012 3/12/2013

Jacob van Oudensteyn MP (1703 - 1739)

2/17/2013 3/12/2013

Sijmon Assendelft MP (1645 - 1722)

"Simon Jacobsz"

Schepen (1681-16960; vroedschap (vanaf 16 dec. 1678); weesmeester; thesaurier (1687-1693); heemraad van de Zijpe (1697-1705); heemraad van de Schermer. In 1684 was hij kapitein van het oranje vendel va...

1/27/2013 3/10/2013

Gerrit Jacobsz Cooren MP (b. - 1625)

"Gerrit Jacobsz Coren"

ZIe HuygensING... Kerkmeester van de Grote Kerk te Alkmaar (1575-1582); schepen (1583, 1585, 1586, 1589 en 1590); burgemeester (1593, 1594 en 1598); vroedschap (1586, afgezet in feb 1610 en herbenoem...

1/27/2013 3/9/2013

Adam van der Moere MP (b. - 1694)

1/26/2013 2/28/2013

Hendrik Martijnsz Daey MP (1651 - 1712)

1/14/2013 2/28/2013

Johan Lodewijk van Kinschot MP (1664 - 1725)

"Johan Lodewijk", "Jan Louis", "Jan Lodewijk (Louis)"

Schepen (1701, 1702, 1705, 1706, 1709 en 1710); vroedschap van Alkmaar (12 mei 1699-1725); kerkmeester van de Grote Kerk te Alkmaar (1699 en 1700); rekenmeester te Alkmaar (1711-1714); schepen en heemr...

2/26/2013 2/28/2013

Jacob van der Nieuwstadt MP (b. - 1664)

In 1620 was hij baljuw en schout te Egmond Binnen; later burgemeester en vroedschap van Alkmaar (1662) ; dijkgraaf van de Uitwaterende Sluizen; hoofdingeland van de Schermer. Spouses and children ...

10/28/2012 2/28/2013

Theodorus Saskerus MP (b. - 1762)

Hij was advocaat te Alkmaar in de Langestraat, noordzijde; regent van het Weeshuis (als zodanig komt hij voor op een regentstuk van 1717); thesaurier (1727); schepen en vroedschap (1719) en verschillen...

2/6/2013 2/27/2013

Jacobus Schoenmaker MP (1672 - 1747)

Schepen en raad van Alkmaar, in welke functie hij een wapen gebruikte; hoofdingeland van de Hondsbossche; vroedschap Alkmaar. Uit Historisch Kadaster Alkmaar:

1/29/2013 2/27/2013

Arnoldus Nicolaas Kulenkamp MP (1763 - c.1801)

werd medicinae doctor te Alkmaar (1788); schepen en vroedschap (11 mei 1789 tot de omwenteling in januari 1795).

2/8/2013 2/27/2013

Carel de Dieu MP (1700 - 1789)

9/28/2012 2/27/2013

Pieter Ouwens MP (1720 - 1786)

historici.n... thesaurier, vroedschap, burgemeester

1/28/2013 2/27/2013

Nicolaas Hendrik Domis MP (1716 - 1762)

Simon Schagen , geb. te Alkmaarte Rijswijk, Jacoba Keyser . De weduwe, Jacoba Keyser huwde 16 Febr. 1745 met Nicolaas Hendrik Domis (22 Mei 1749 werd Nicolaas lid der vroedschap), schonk haar tweeden m...

10/25/2009 2/27/2013

biografischportaal.nl... ; TEYLINGEN (jhr. Jan Lodewijk van), geb. te Alkmaar 12, gedoopt 17 April 1729, aldaar overl. 29 November, begraven 8 December 1758, zoon van jhr. Mr. Floris (?) v. T. en Chr...

1/26/2013 2/26/2013

Willem Jan le Chastelain MP (1721 - 1778)

Hij was kap. en afkomstig uit Limburg of het land van Gelder en daarna burgemeester en vroedschap van Alkmaar ; in 1753 kapitein van het groene vendel der Schutters. Hoofdingeland van de Schermer; bewi...

10/13/2011 2/26/2013

Ludovicus Timon de Kempenaer MP (1752 - 1812)

2/25/2013 2/25/2013

Gijsbert Fontein Verschuur, heer van Heiloo en Oesdom MP (1764 - 1838)

"Fontein Verschuir"

historici.nl... ; Gijsbert Fontein VERSCHUIR , geb. te Franeker 13 Oct. 1764, overl. te Alkmaar 2 Jan. 1838, zoon van Jan Hendrik V., hoogleeraar in de oostersche talen te F. en Isabella Algra van ...

9/28/2012 2/23/2013

Adrianus Claasz Ouburg MP (1740 - c.1800)

ongehuwd Van 8 juli 1775 tot 1794 was hij kerkmeester; sinds 1788 lid van de vroedschap ; van 1789-1793 thesaurier en in 1794 burgemeester van Alkmaar.

2/22/2013 2/22/2013

Joost Willemsz Veen MP (1733 - 1790)

vroedschap (1788); schepen (1788, burgemeester (1789-1790); walvisreder met zijn broer Jacob (1761-1765).

2/22/2013 2/22/2013

Nicolaas Dilhoff MP (c.1739 - 1811)

vanlienen... ; Nicolaas Dilhoff , geb. ± 1739, ovl. 22 jan 1811 te Alkmaar, beroep(en): vroedschap 1788, burgemeester 1790-94, schepen 1788-89, wijnkoper eigenaar buitenplaats Zeewijk

2/21/2013 2/21/2013

Dirk Bootsman 'de Jonge' MP (1766 - 1823)

Vroedschap (1788-1795); Dirk Bootsman [Dirksz] de Jonge (20- 4-1766-na 1795), vroedschap 1788-94 (Brv.473) Kapiteijn der Schutterij e n ontvanger verpondingen, maar afgezet 22-11-1794 wegens drankmisbr...

2/21/2013 2/21/2013

Jan Frederik de Mey MP (1709 - 1776)

Hij was commandant ter zee, ter admiraliteit van de Maze. In 1752 schepen van Alkmaar; in 1757 werd hij kapitein van het witte vendel van de Schutterij te Alkmaar; heemraad van de Schermer; schepen Hee...

2/18/2013 2/21/2013

Sijmon van den Kasteele Schoenmaker MP (1725 - 1751)

"Sijmon", "Simon"

1/29/2013 2/21/2013

nl.wikipedia.org... ; Hij stond bekend onder verschillende naamsvarianten: als Wigbold Adriaan van Nassau-Bergen[1], van Nassau-LaLecq, van Nassau-Odijk en van Nassau-Woudenberg. Wigbold Adriaan ...

10/13/2011 2/21/2013

Jacob van Bodeghem MP (1706 - 1777)

Notaris (1731-1777), procureur, burgemeester en raad van Alkmaar; secretaris van het heemraadschap van de Heerhugowaard. Hij testeerde voor notaris Mr. H. Rijser op 26 januari 1776 (daarbij uitsluitend...

2/10/2013 2/21/2013

Adriaan Weveringh MP (1729 - 1768)

Advocaat van den Hove van Holland; raad in de vroedschap (1758) en (president-)schepen (1755-1767) te Alkmaar; in 1756 schepen commies der gemeene-landsmiddelen.

2/10/2013 2/21/2013

Gerardus Assuerus Avenhorn MP (1723 - 1772)

pdf - zie blz. 12 - Avenhorn, Gerardus Assuerus... ; Hij was een "jm. tot Amsterdam" (Amstelodamum 1967 blz. 162: "vestigde zich van Amsterdam metterwoon te Alkmaar", aldaar schepen (1755-1759), ra...

2/20/2013 2/20/2013

Gerard van Egmond van de Nijenburch, heer van Petten en Nolmerban MP (1646 - 1712)

"heer van Petten en Nolmerban", "van Egmond van de Nijenburch"

Heer van de Engh (Vleuten), Petten en Nolmerban (1691-1712). Hij was Gecommitterde Raad; schepen, vroedschap (1687-1712) , schepen en burgemeester van Alkmaar (1681-1712); baljuw van de Nieuwburg; balj...

10/13/2011 2/20/2013

Dirk van Foreest, heer van Schoorl en Camp MP (1729 - 1782)

"heer van Schoorl en Camp"

Heer van Schoorl en Camp; heemraad, hoofdingeland en dijkgraaf van de Wieringerwaard; hoofdingeland van de Beemster, de Schermeer en van de Zijpe en Hazepolder (benoemd 9 apr. 1760); schepen van Hoorn,...

10/13/2011 2/20/2013

Anthonij van Westhoven MP (1716 - 1779)

"Anthonij", "Anthony van Westhoven"

(president) heemraad van de Schermer , schepen (1757-1776); vroedschap van Alkmaar (1770-1779); kapitein van het Groene Vendel van de Schutterij.

2/19/2013 2/20/2013

Adrianus van der Straaten MP (1755 - 1797)

"Adrianus van der Straten", "Adrianus van der Straaten"

Juridisch student te Leiden (30 juni 1774), promoveert aldaar op 4 sept. 1775; ontvanger der verpondingen; vroedschap en (president-)shepen te Alkmaar (1778-1788). Het echtpaar Van der Straten-Vollenho...

1/30/2013 2/20/2013

Christianus Besemaker MP (deceased)

"Christiaan"

2/19/2013 2/19/2013

Lucas Dijl MP (1747 - 1822)

In 1770 tot schepen benoemd en vervulde die betrekking ook in de jaren 1771, 74, 75, 77 en 78. Op 2 Januari 1773 volgde zijn benoeming tot lid der vroedschap, op 27 november 1783 tot schout.

1/28/2013 2/19/2013

Isaac du Bois Hoolewerff MP (1740 - 1781)

1/27/2013 2/19/2013

Daniël Emanuelsz Ras MP (1732 - 1785)

Hij was advocaat, schepen van Alkmaar (1763-1764); vroedschap (17 nov. 1761), burgemeester (1780-1781); hoogheemraad van de Uitwaternde Sluizen, (als zodanig staat zijn wapen op de Sluis te Zaandam.); ...

2/4/2013 2/19/2013

Jan Govert de Mey MP (1743 - 1782)

Hij was baljuw van de Nieuwburgen en Egmonden (1774-1782); schepen van Alkmaar (1772-1782); vroedschap aldaar (1776 tot zijn dood); kapitein van het groene vendel van de Schutterij (170); heemraad van ...

2/18/2013 2/19/2013

Schepen en raad van Alkmaar (1784-1788); reder te Alkmaar; rentmeester-secretaris van den Hondsbossche en Duinen tot Petten (afgezet 1806); hoofdingeland van de Heer Hugowaard (1780); hoofdingeland (17...

10/6/2012 2/18/2013

10/13/2011 2/18/2013

Christianus Stuurman Bucerus MP (1753 - 1804)

Schepen van Alkmaar (1803); heemraad van de Schermer. Hij was koopman, later directeur-boekhouder van de zoutketen De Burg, Westzaner Wapen, Oranjeboom en Anker (fa. Anna Stuurman en Co.); vroedschap 1...

2/9/2013 2/18/2013

Hij was wijnkoper en brouwer in De Ruyten (1724) en in De Boom (1730), burgemeester (1749-1758); schepen (1743-1747); vroedschap (1743). Boekhouder Groenlandse walvisrederij van Pieter Jacobsz Dogger (...

1/29/2013 2/18/2013

Lucas Knuyse MP (1713 - 1761)

Schepen (1734-1746); vroedschap (van 14 juli 1738 tot zijn dood); hoofdofficier (31 mrt. 1746 tot 9 apr. 1750). Hij is 'overleden tot Egmond op de Hoeff op desselfs buijtenplaats Marenzicht genaemt' (=...

2/8/2013 2/18/2013

Arent Maartensz Klaver MP (1697 - 1741)

Deurwaarder, later procureur; advocaat; notaris (1719-1741, prom. jur. te Har-derwijk 1738?); schepen en vroedschap (1738) van Alkmaar; heemraad van de Schermer.

2/18/2013 2/18/2013

Cornelis Floriszn van Teylingen MP (1692 - 1738)

"Floris ?"

Vroedschap te Almaar (2 mrt 1728); schepen 1716, 1717, 1720 en 1721; vroedschap te Alkmaar op 2 mrt 1728 (Bruinvis, Vroedschap blz. 20), schepen (1716, 1717 1720 en 1721), rekenmeester (1732 en 1733) e...

10/13/2012 2/17/2013

Jacob Elias MP (1689 - 1731)

10/15/2012 2/17/2013

Baljuw van de Egmonden (1743-45); vroedschap Alkmaar (1728); schepen (1708-23), hoofdofficier en burgemeester van Alkmaar (1740-44); heemraad van de Zijpe; president hoofdingeland, heemraad en kerkmees...

2/17/2013 2/17/2013

Dirk van Egmond van de Nijenburch MP (1695 - 1740)

"van de Nijenburch"

12/24/2012 2/17/2013

Rutgerus Paludanus MP (1736 - 1788)

Hij studeert rechten te Leiden. Schepen (1761-1762); vroedschap (1763); burgemeester (1780-1788); thesaurier (1774-1779); hoofdofficier (1763-1769); hoofdingeland van de Zijpe (benoemd 6 apr. 1763, bed...

2/8/2013 2/17/2013

Arend Jan van den Steen MP (1712 - 1779)

graf: In het koor nr 157. Schepen (1751-1758), vroedschap (1755) en burgemeester (1778) van Alkmaar; schepen en heemraad en hoofdingeland; sinds 11 apr 1773 dijkgraaf van de Zijpe; heemraad van de Wier...

6/26/2012 2/17/2013

Johan Johansz Kien MP (1665 - 1727)

6/26/2012 2/17/2013

.dbnl.org... ; Mr. Gerard Fannius, geboren den 28sten April 1690, werd in 1722 Raad en Schepen te Alkmaar, in 1729 Burgemeester aldaar en Heemraad van de uitwaterende sluizen. Hij overleed te Alkma...

6/26/2012 2/17/2013

Cornelis Cornelisz van Eyck MP (1687 - 1751)

2/16/2013 2/16/2013

Daniel Baart MP (1682 - 1757)

kinderloos Schepen, vroedschap (1721-1749) en burgemeester van Alkmaar; kerkmeester van de Grote Kerk te Alkmaar; aalmoezenier; schepen en heemraad van de Zijpe en de Hazepolder; schepen en heemraad ...

10/26/2012 2/16/2013

Willem Adriaan Bijl MP (c.1673 - 1718)

Hij was vroedschap (1699); schepen (1700-1701); thesaurier (1706-1710); schout van Alkmaar (1714-1718). Historisch Kadaster Alkmaar:

2/16/2013 2/16/2013

Adriaan Willemsz Bijl MP (1715 - 1765)

Rentmeester en secretaris van de Hondsbossche en duinen tot Petten (1737 tot zijn dood); vroedschap van Alkmaar (1736-1749); dijkgraaf van Geestmerambacht; heemraad van de Zijpe en Hazepolder; hoofdibg...

2/16/2013 2/16/2013

Adriaan Gillisz Schuit MP (1698 - 1751)

"Schuyt"

Vroedschap (1733-49); burgemeester (1741); thesaurier (1741-47); schepen (1735-38).

2/15/2013 2/15/2013

Hendrik Nanning Daey MP (1712 - 1772)

Schepen (1734-1735), vroedschap (1736-1772) en burgemeester (1751, 1755, 1760 en 1762) van Alkmaar; baljuw en dijkgraaf van de Zijpe, benoemd 10 apr. 1749; ambachtsheer van Koedijk namens Alkmaar (1762...

2/8/2013 2/15/2013

Emanuel Daniëlsz Ras MP (1694 - 1761)

penningmeester, schepen, hoogheemraad, kerkmeester en commissaris van de Conijnenschouw in de Zijpe; hoofdingeland, baljuw en dijkgraaf, schepen (1724), heemraad en kerkmeester van de Wieringerwaard; d...

1/27/2013 2/15/2013

Matthijs Schooff MP (b. - 1686)

biografischportaal.nl... ; Advocaat; ontvanger Gemene Landsmiddelen; schepen (1668-1676) en vroedschap van Alkmaar (1674-1686).

1/25/2013 2/15/2013

Simon Willemsz van Veen MP (1625 - 1690)

Hij werd in 1642 op I7-jarige leeftijd als opvolger van zijn vader schout van Grootebroek. Mondeling van de heren der Rekenkamer vergunning bekomen hebbende om te Alkmaar te gaan wonen, dienden burgeme...

2/14/2013 2/15/2013

Hij was de achterkleinzoon van Adriaan Baert van Cranenbrouck. Heer van Groot- en Klein Cranenbroeck (1763). Vroedschap (1772-1788) en burgemeester van Alkmaar (1786); hoofdingeland en penningmeester v...

2/10/2013 2/10/2013

Heer van Cranenbroek (1754, zie note) en ambachtsheer van Akersloot (1754). Hij was vroedschap (1742-1763) ; schepen (1732-1748); burgemeester (1754-1762) van Alkmaar; regent van het Provenhuis van Bij...

2/10/2013 2/10/2013

Jacob Cornelisz Baert MP (1612 - 1668)

Hij was notaris te Alkmaar (protocol mei 1641-maart 1646); thesaurier (1640-1642); schepen (1648-1652); burgemeester (1658-1667); gecommitteerde raad van Alkmaar; secretaris van de Schermer en van de p...

12/23/2012 2/10/2013

Dirk Jacobsz Vrijburgh MP (b. - 1664)

Hij kwam op 1 mrt. 1646 bij de ger. gemeente te Alkmaar. Ontvanger, kerkmeester, burgemeester en raad van Alkmaar; hoogheemraad van de Uitwaterende Sluizen. Uit het huwelijk met Anna zijn 8 kinderen ge...

1/24/2013 2/10/2013

Jan Lourensz Clock MP (b. - 1653)

2/10/2013 2/10/2013

Doede Jansz Medemblick MP (b. - 1612)

"Medemblick", "Medenblik"

historici.nl... Doede Jansz. Medemblick geboren: - overleden: 1612 lid Vroedschap van Alkmaar (1586 - 1610). Vroedschap: ontslagen 1610. Burgemeester, raad en schepen van Alkmaar. Alkma...

2/1/2013 2/10/2013

Jacob van Focquenbrock MP (b. - 1688)

CBG ... ; Van Focquenbrock Wapen: in groen een gouden ster, vergezeld van drie zilveren maliën. Wapenvoerder: Dr. Jacob van Focquenbrock Vroedschap van Alkmaar , overl. 19-7-1688.

2/10/2013 2/10/2013

Aeriaen Hendricksz Rabbi MP (b. - 1620)

Kerkmeester van de Grote Kerk te Alkmaar (1615-1618); thesaurier (1575-1578); schepen (1580-1600); vroedschap (1588- 1620).

2/9/2013 2/9/2013

Hij was adelborst der Schutterij (1562); schepen (1575-1586) en vroedschap tot zijn dood in 1588.

2/9/2013 2/9/2013

Cornelis Claesz Druyff MP (deceased)

2/7/2013 2/9/2013

Arnold de Vallée MP (b. - 1641)

"Arnout", "Arnold"

2/9/2013 2/9/2013

Barthold Jansz van Steenhuysen MP (b. - 1625)

"Barthout", "Baert"

In 1614 lid van de vroedschap van Alkmaar, doch door Prins Maurits niet herbenoemd in 1618. Hij was een der oprichters en eerste bewindhebbers der Oost-Indische Compagnie in 1602 ter kamer van Enkhui...

9/17/2012 2/9/2013

Cornelis Florisz van Teylingen MP (1612 - 1661)

"van Teylingen"

Vroedschap van Alkmaar (1638-1661)

9/13/2011 2/9/2013

Adriaen Cornelisz Schagen MP (b. - 1639)

2/1/2013 2/9/2013

Jacob Vermeer MP (b. - 1642)

"Jacob van der Meer", "Jacob Vermeer"

Hij was vroedschap van Alkmaar (1628-1642); raad van Alkmaar

1/25/2013 2/9/2013

Pieter Elias MP (1738 - 1774)

1/27/2013 2/8/2013

Willem Jansz Winder MP (1674 - 1748)

Hij was in 1704 Mannengasthuisvader; thesaurier (1722-1723); schepen (1717-1718); burgemeester (1723-1726); vroedschap (van 23 dec. 1715 tot zijn dood); ontvanger (tegen salaris f1500). Hij is overlede...

2/8/2013 2/8/2013

Willem Willemsz Winder MP (1716 - 1789)

2/8/2013 2/8/2013

Jacob Jacobsz van Veen MP (1701 - 1752)

2/8/2013 2/8/2013

Jan Meyndertsz Bontekoe MP (1660 - 1714)

2/7/2013 2/8/2013

Hendrik Hendriksz Daey MP (1679 - 1736)

1/14/2013 2/8/2013

2/1/2013 2/8/2013

Cornelis Reijnst MP (1678 - 1712)

"Reijnst", "Reynst"

Schepen, weesmeester en vroedschap van Alkmaar (1708); heemraad van de Zijpe en van de Schermer.

1/24/2013 2/8/2013