Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Worksheet TITANIC-project Volunteers

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

Top Surnames

view all

Profiles

 • LINK & KOPPEL PROFIEL GENI - PROJECT, ☸ (b. - 1912)
  This profile is ONLY to help in the TITANIC project, where we are searching for a method to cooperate in a small team to put also the third class victims and survivors in Geni before the centennial dat...
 • -2012-03-12-15:58+GMT-jMu-UNDER CONSTRUCTION

Worksheet TITANIC-project Volunteers

This sub-project-page is ment to support volunteers who want to help to put all Titanic-passengers accurate and corresponding to the documentation about them on the internet as profiles in Geni before the 100-year date of this disaster, april, 15ht of this year 2012. Sources to explore in that respect:

In this way we like to encourage others than curatores to help as a volunteer to do a little part of this enormous challenge. We start with the Titanic-passengers of the 3rd Class, for some have already done a lot about 'celebrities' in the first class or put in Crew members. To avoid double input when you work solitaire you can use our concept-passengers-page to find some help or to look for names that are Y/N in GENI. We hope we can keep that list actual.

One of the other focusses of this sub-project is to exchange experience, advice and help on the input of hundreds of victims and survivors in Geni in small time periode. Once in Geni, you find all Titanic-geni-profiles linked to the main project-page and other Team-workers are ranking them by class etc. on the Titanic passengers-pages.


PLEASE do NOT add links TO nor IN this page, but only to the 'official' projectpage and/or the related Passengers-project-page !!! This is a worksheet as long as not ALL the names are completed and gives us also the chance to figure out a way to do a job like this in cooperation. In some days we can invite you to join us here too. THANKS for your PATIENCE !

CONCEPT Werkwijze - later to be translated in English ofcourse !

 1. NL: Kies welke van de personen -slachtoffers zowel als overlevenden- op deze wil invoeren. Met .. teken zijn al in behandeling en hebben een profiel.
 2. EN: Choose wich person -victims & survivors- on the .. list you like to add and link
 1. NL: Link die als EX-PARTNER aan het sexloze profiel. Je bent ook welkom te helpen completeren.
 2. EN: Link in a new profile as EX-Partner to the .. "LINK-PROFILE] If you are not experience you are welcome to complete the one that are there already before we de-link them to put them in the passengers-lists page.
 1. NL: Zet de URL naar de biografie-pagina met documentatie over het slachtoffer in de Over Mij. Ieder ander kan dan snel je bijdrage nalezen of corrigeren.
 2. EN: ...About Me

Bedenk dat straks directe nazaten zo'n profiel misschien willen beheren: zoek feiten, werk accuraat en betracht soberheid. 'Verhaaltjes' hebben geen prioriteit, de deadline van dit project is de 100-ste gedenkdag van de ramp in april a.s.

Vervolgens zoek je o.a. in de biografie over die persoon op Encyclopedia Titanica naar zoveel mogelijk aanvullende gegevens, zoals levens-jaartallen, foto's, URL e/o verwijzingen naar documentatie elders over hem of haar, etc. Let op: plaats waar iemand vandaan komt is niet per definitie geboorteplaats ! Vermeld daarom 'oorsprong-informatie' liever in 't veld: Also known as met aanduiding 'From: .....etc.' Zonder komma's (in de weergave overbodige aanhalingstekens).

Probeer minimaal DRIE tot VIJF koppelingen te maken met ouders e/o echtgenoten/s, kinderen, broers e/o zussen. Ontbreekt portretfoto, dan is een algemene beschikbaar als 'project-label'. Voor de 3e klas gebruiken we Ticket-afbeelding.

Als je wil pauzeren of je werk moet onderbreken, laat het profiel aan het KOPPEL-profiel hangen zolang het nog incompleet is, ieder ander kan er mee verdergaan.

 1. Het team van dit project ONT-koppelt het profiel zodra het enige 'body' heeft. Je kunt/mag dat ook zelf doen, maar we willen de vorderingen kunnen 'bijhouden'. Terugvinden is lastig als 'n profiel zonder koppelingen in de database wordt 'losgelaten' en het aantal Zombies hoeft niet omhoog! Bovendien fungeert de hoofdpagina als 'uithangbord' en moeten daar gekoppelde profielen correct genoeg zijn om nabestaanden te interesseren voor stamboom-bijdragen. Profielen in 'werkstadium' ontkoppelen we dus pas NADAT die gelinked staan AAN de Titanic-hoofd-pagina. Het team van de pagina met klasse-indeling kan vervolgens het profiel verder verwerken.
 1. Dit deel-project is voor uitwisseling en overleg over invoer van nog niet bestaande Titanic-profielen; vind je een van onderstaande namen als reeds bestaand in GENI, koppel die dan altijd direct aan de Hoofdpagina.
 2. We noteren z.s.m. in de concept-totaal-lijst met dat 'n profiel aanwezig is, zodat men het NIET dubbel invoert met kans op onnodige 'merge-signalen'. In de Passengers-pagina worden de slachtoffers en overlevenden met links OP/IN de pagina onderverdeeld naar categorie of klasse. Daarvoor is dit subproject NIET bedoeld. Team gebruikt ook de hoofdpagina om namen op onderstaande lijst 'af te vinken'.
 3. ✓ toegevoegd of gevonden ➀ first class ➁ second class ➌ third class O otherwise, etc.
 • DOE JE MEE? Het is echt een uitdaging om voor 14 april al die verdronken '3rd-class-passengers' een profiel te gunnen. Vooral de reizigers uit de derde klas kunnen we via Geni een kans geven in stambomen van huidige gebruikers weer een profiel te krijgen....maar nu zijn het nog geisoleerde 'zielen'. Je bent welkom en voor vragen zitten Jeannette & [ Jennie] & projectcurator [Annemarie] & WIE NOG MEER? klaar voor hulp, advies of overleg.
 1. Veel plezier en we horen graag of je meedoet ! SJennie & SJannet.