Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

a tribute to Caroline

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

welcome to add more and other Caroline/a ' s to this special page I tributed to Marianne, a friend of mine.

a tribute to a Caroline

Caroline Cornelie van DIEPENINGEN ✰ 4 dec 1967-1993 jun 25 ✝

dochter van

Marianne DIJXHOORN ‧ 194- ‧ & Frans van DIEPENINGEN ‧ ✝ ‧

zus van

Frans jr. & Charlotte

Vijfentwintig juni 1993

Mooie warme juni- nacht
nacht, die jullie tesamen bracht
in de lente van het leven

Mooie warme juni- nacht
brute banden onverwacht
nacht, waar de dag niet op zou volgen

Mooie warme juni- nacht
beider leven in LIefde volbracht
Lente, die eeuwig zal gaan duren…

COLOFON

Uitgever : Stichting Het Caroline Kinderfonds

tekst & omslag : Marianne van Diepeningen-Dijxhoorn ‧ vormgeving ‧ Jeannette Uƒenreef

ISBN 90-9007705-7

Van deze uitgave mag uitsluitend iets worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke wijze dan ook na voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Deze gedichtenbundel is verkrijgbaar door ƒ 25,- over te maken naar rekeningnummer 46.26.22.142 t.n.v. Stiuchting Het Caroline Kinderƒonds te Heusden onder vermelding van 'gedichtenbundel'.

meer Caroline's welkom in het hart van ons' dierbare vrienden....