Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

view all

Profiles

naam oudsten -of- vast-lopers !

  • --2013-12-08-11:55+GMT
    jM-Vu
    add-collaborate-co-operate-hulp-steun--et-cetera---very, very WELCOME-geni-friends-!

Pro-genitors M/V -- dynamisch samen-werkings-lokaal

EN : Here you can find profiles of the earliest in line of many Dutch people, in Europe. This project could be a starting point for research into even older ancestors and for links to other trees.
Example : Wolfger van AMSTEL is the first in line of the Heren van Amstel. He lived in Amstelland, the Netherlands. Nobody yet knows where he came from.

NL : Aanvankelijk bedacht voor eigen gebruik om, van alle namen die ik in mijn kwartierstaten/stambomen vind, de oudst gevondene te noteren en daarbij eventueel internet-links naar genealogieën, waarin wellicht meer informatie over afstammelingen te vinden kan zijn.

Wanneer u belangstelling hebt deze pagina ook voor dit doel te gebruiken bent u van harte welkom als lid van ons team of mag u ons op de voet volgen. Hier parkeren U en ik vervolgens alle profielen die als vroegste in een tak van de boom 'gespot' zijn, totdat iemand anders of Uzelf er verder aan kan breien, macrameeën of wellicht kunt u nog figuurzagen om onze gezamenlijke boom of TREE nog hoger te laten groeien & bloeien.... Maar zorg wel dat takken en uitlopers niet met elkaar verstrengeld raken, want de hoveniers van GENI snoeien streng!

Overigens aan profiel-managers het oprecht ADVIES personen die nog op deze aarde verblijven en die hier 'opduiken' te voorzien van het predikaat PRIVATE, maar WEL allen die al langer dan onze Europese WETTEN voorschrijven zijn overleden voor andere familieleden world-wide PUBLIEK te maken. Dan kan iedereen zijn-of-haar pappie terugvinden en heeft een Amber-Alert ook weer meer zin, omdat alleen ECHTE Ambers gevonden worden. TENZIJ u als levend en gerespecteerd persoon graag in dit team deelneemt om nog meer zielen te vinden die 'n vader EN moeder nodig hebben om te kunnen doorgeven wiens genen ze mee-kregen.

FR : …sjors, voel je niet geroepen hoor! fluist'ren is meestal genoeg voor onze katten & honden, toch …?

DE : …wir brauchen noch immer Deutsch‧sprachige Europaeische geni-Mitglieder die auch zu wenig Zeit haben im Redaktion zu hilfen, aber gerne Ihre Vorfati finden mochten…

NO : …ik dacht iemand in Stavanger te hebben gevonden die misschien wel te vangen is voor een klein retourtje <NL<><NO> en weer terug. Declaraties achteraf in te dienen bij uw nazaten.

NOTA BENE : het spreekt haast vanzelf dat, wanneer u nieuwe vadertjes e/o moedertjes hebt gevonden u de kindertjes hier weghaalt en vervangt door hun eerdere genen, o.k.? En in een symmetrische wereld zowel dames als heren welkom. Niets zo dynamisch als digitale cooperatie in a modern Global, not only Edam's, but also Ave's.