Genealogy Projects tagged with 1888-1964 on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • Suomi Finland - Famous Descendants

    Work in Progress < BACK . Avsikt ~ Tavoite ~ Objective This project provides an overview of notable, descendants of Suomi-Finland Detta projekt ger en översyn av kända Personer som kommer från Finland, och sådana med anknytning till Finland För att en person / profil skall kunna vara med i denna lista skall Han/Hon vara nationellt / internationellt känd, det är inte tillräckligt med...