Genealogy Projects tagged with Egersund prestegjeld on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • Ekstraskatten 1762 for Egersund prestegjeld

    Prosjektet har som formål å samle alle profiler som er nevnt i Ekstraskatten i Egersund prestegjeld.Den såkalte ekstraskatten 1762 ble innført 23. september 1762. Den skulle betales av alle personer over 12 år. Med sine manntall og lister over til- og avgang, er ekstraskatten 1762 ei nyttig kilde for blant andre slektsforskere. Fordi manntallene er noe ulikt ført fra fogderi til fogderi, eller ...

  • Sjeleregister 1758 for Egersund prestegjeld

    Prosjektet har som formål å samle alle profiler som er nevnt i sjeleregisteret av 1758 for Egersund prestegjeld.Prestegjeldet er registrert i to deler, nemlig for byen og for landsoknet.Dette registeret inngår i et register for alle prestegjeld i Rogaland unntatt Stavanger og Hjelmeland prestegjeld.I 2000 ga Rogaland Historie- og Ættesogelag ut "Sjæleregister for Rogaland 1758" ISBN 82-90087-57...