Genealogy Projects tagged with FamilieFamily on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • Familie Boshoff/Family Boshoff

    Met erkenning aan Colin Pretorius==Onderstaande inligting kom vanuit die Boshoff familie in Suid Afrika. Derde uitgawe.Die Boshoff stamvader, Willem Hendrik BOSHOFF (waarna soms ook verwys word as Henri Guillaume BOSSAU) land op 18.03.1741 aan die Kaap aan boord van die Ruyven, wat Texel in Nederland1 op 27.10.1740 verlaat het onderweg na Batavia (sien ook sy soldystaat, waarhy aangegee word as...