Genealogy Projects tagged with Gårdshistorie on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • Gardshistorie - Gildeskål - Norge

    (The text is written in Norwegian) Prosjektet brukes i forbindelse med slektsgransking. I første omgang tas kun med gårdshistorie for noen av de aller eldste boligene på Inndyr. I tilfelle det er ønskelig å utvide prosjektet kan andre aktører som har greie på materien utføre dette. Nordland fylkeskommune har laget detaljert registrering av eldre boliger på Inndyr og ellers i Gildeskål. De...

  • Gårdshistorie. Talvik og Alta i Finnmark, Norge.

    (The text is written in Norwegian). Dette prosjektet inneholder gårdshistorie for området Talvik prestegjeld og Alta prestegjeld i vest Finnmark, Norge. De forskjellige bondegårdene og boplassene med beboere og grunneiere er beskrevet. Nålevende personer er ikke tatt med i prosjektet. Prosjektet er laget for å brukes i forbindelse med slektsgransking. Det er behov for å skille ut personer m...