Genealogy Projects tagged with Gårdshistorie on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • Gårdshistorie. Talvik og Alta i Finnmark, Norge.

    (The text is written in Norwegian). Dette prosjektet inneholder gårdshistorie for området Talvik sogn og Alta sogn i vest Finnmark, Norge. De forskjellige bondegårdene og boplassene med beboere og grunneiere er beskrevet. Nålevende personer er ikke tatt med i prosjektet. Prosjektet er laget for å brukes i forbindelse med slektsgransking. Det er behov for &...