Genealogy Projects tagged with Käkisalmi on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • Merchants Käkisalmi, commerce and crafts, Finland

    Sivusto on rakenteilla. Tähän projektiin voi etsiä ja liittää Käkisalmen porvareita; kaupan ja käsityön harjoittajia ja heidän Geni-profiileitaan. Porvaristo Suomessa Ruotsin vallan aikana Suomessakin porvarissääty oli yksi neljästä valtiosäädystä. Muut olivat aatelisto, papisto ja talonpojat. Porvaristolla ja kaupungeilla oli eräitä varsinkin elinkeinojen harjoittamista koskevia erioikeuks...