Genealogy Projects tagged with Kaptein on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • Slekten Selmer

    Ta for seg slekten Selmer i Norge og Danmark. Stamfaren i dette treet Johan Henrik Selmer finnes det noe dokumentasjon på at han var en reel person? Kanskje denne gamle diskusjonen gir noen svar: Kjente Selmer personligheter Statsminister Christian August Selmer Christian August Selmer var en omstridt norsk statsminister som kom til makten ved en tilfeldighet. Kunstner Curt Selmer ...