Genealogy Projects tagged with Karasjok on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • Kistrand, Kjelvik, Porsanger i Finnmark - Norge

    (The text is written in Norwegian) Porsanger og Kistrand prestegjeld og Kjelvik prestegjeld dekker det samme området. Profiler for personer fra Porsanger og som har tilknytning til området er plassert som linker til dette prosjektet. Også profiler for området Kautokeino og Karasjok er lagt som vedlegg fordi disse områdene i eldre tid lå under Kistrand prestegjeld. Bildet i prosjektet vise...