Genealogy Projects tagged with Koppskatten 1645 on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • Koppskatten 1645 Egersund Skiprede

    Dette prosjektet skal samle alle profiler for personer som er nevnt i Koppskatten av 1645 i Egersund skiprede. Merk at i 1645 hørte Svinland, Øygreid og Sletteid til Bjerkreim skipreide og Store Ege, Lille Ege, Øksnebø, Gjermestad, Heigrestad, Nevland, Helland, Buarskog, Netland og Hellvik hørte til Valde skipreide. Gårdene er tatt med her men med kildehenvisning til de aktuelle slipreider....