Genealogy Projects tagged with Kristiansen on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • Beskeland

    BESKELAND(gnr59) Beskeland er en gård i Roan kommune ved foten av fjellet Ramnen - et 258 m høgt fjell mellom Hellfjorden og Beskelandsfjorden. Gården ligger på sørsida av Ramnen, på et platå litt opp fra sjøen. Halvøya mellom disse to fjordene er valdet til Beskeland. I tillegg har Beskeland litt utmark på sørsida av Beskelandsfjorden. Gårdsvaldet kan en rekne til om lag 3.000 mål. Av dette ...