Genealogy Projects tagged with Lekanger on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • Lekanger

    Lekanger er ei bygd på vestsiden av Sandhornøya i Gildeskål kommune , Nordland fylke. Med den gunstige plasseringen ved skipsleia er det stor sannsynlighet for at Lekanger har vært bebodd fra sen yngre steinalder. Folketellingene viser framgang i bosettingen fram til 1900 mens tilbakegangen har vært tilsvarende stor fra 1950 årene til det nå i 2012 er under 20 fastboende. Linker Man...