Genealogy Projects tagged with Manntall av 1664 on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • Fogden og sogneprestens manntall av 1664 for Egersund

    Prosjektet har som formål å samle alle profilene som er nevnt i manntallene fra 1664 for Egersund.Foreløpig er alle profilene jeg har oversikt over knyttet mot dokumentet der de er nevnt, se under dokumenter knyttet til prosjektet. Etter hvert vil jeg legge inn profilene i prosjektet også.Kilder:Sogneprestens manntal: manntall: