Genealogy Projects tagged with Søre Sunnmøre on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • Søre Sunnmøre prosti

    Søre Sunnmøre prosti. Om prostiets skiftende grenser og prestegjeld se denne. Prostiet besto inntil 2004 av 7 prestegjeld, en ordning som i dag er nedlagt. Kirken er i dag organisert med de ulike sognene som grunnenheter, og prestene er ansatt i et prosti i stedet for i et prestegjeld. Men i denne sammenheng er inndeling etter prestegjeld nyttig. 1.Herøy prestegjeld. Herøy sokn. Leikang...