Genealogy Projects tagged with Samisk on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • Introduksjon til Geni - norsk

    Norway Dette prosjektet har viktig informasjon for alle norske medlemmer av Geni! Prosjektet tar sikte på å forklare hvordan Geni fungerer, og være en veiledning til hvor man kan få hjelp. Om du nettopp er invitert til i prosjektet av en Kurator, er dette for å gjøre deg oppmerksom på denne informasjonen. Legg gjerne til andre brukere slik at informasjonen her når ut til flest mulig brukere s...

  • Samisk slekt i Vesterålen

    Dette prosjekt søker å kartlegge samisk slekt i Vesterålen, deres levevis, tradisjoner - og hvor de eventuelt kom fra. Samle deres nålevende slekninger - og dele personlige historier. ---------------------------------------- Samisk befolkning i Lofoten og Vesterålen bosatt i Vesterålen, nærmere bestemt i deler av Sortland, Bø og Øksnes - [ ] ---------------------------------------- Sita...