Genealogy Projects tagged with Sjöfart on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • Ålands och Södra Finlands Båtsmanskompani

    Södra Finlands Båtsmanskompani verkade under svenska tiden som en del av indelningsverket. Båtsmännen var rotesoldater. Det ständiga båtsmanshållet i Finland började år 1623. Av de fyra båtsmanskompanier som då sattes upp, var tre stycken finska. Dete var Nylands kompani, Åbo läns kompani och Ålands kompani. År 1634 utsträcktes båtsmanshållet till alla kustsocknar i Sverige och Finland. Fyr...

  • Skärgårdshavets och Finska vikens lotsar - Saaristomeren ja Suomenlahden luotsit

    Lotsväsendet expanderade på 1700- och 1800-talen. Den svenska skärgårdsflottan var i behov av lotsar. Många söner till före detta båtsmän tog upp yrket som lots och Lönen var 1 tunna råg + att man fick fiska på statens vatten efter 1808, då Ryssland utvecklade lotsväsendet vidare. Intressanta Länkar: RÖDHAMN - LEDSAGARE I STORM OCH STILTJE Martin Öhman: LOTS- OCH FYRPLATSEN UTÖ – port...