Genealogy Projects tagged with Sjeleregister on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • Sjeleregister 1758 for Egersund prestegjeld

    Prosjektet har som formål å samle alle profiler som er nevnt i sjeleregisteret av 1758 for Egersund prestegjeld.Prestegjeldet er registrert i to deler, nemlig for byen og for landsoknet.Dette registeret inngår i et register for alle prestegjeld i Rogaland unntatt Stavanger og Hjelmeland prestegjeld.I 2000 ga Rogaland Historie- og Ættesogelag ut "Sjæleregister for Rogaland 1758" ISBN 82-90087-57...