Genealogy Projects tagged with Utsira on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • Fuglafolk på Utsira

    (Birders at Utsira ) Utsiras Ornitologiske historie tok form da Briten James Lawrens Chaworth Musters i 1926 lanserte ideen om at alle sjeldenheter som var sett på Fair Isle burde påtreffes i Norge- Hans Thomas Lange Schaanning mente at dette brohodet burde være Utsira.. Dette prosjektet vil knytte samen de personer som har vært med å sette Utsira på fuglekartet.. Pionertid: 1927 - Jame...

  • Ordførere på Utsira

    Utsira ble skilt ut som egen kommune fra Torvastad på Karmøy i 1924. Sivert Helgesen ble valgt til vår første ordfører. Dette prosjektet har til hensikt å vise litt fra Utsira Kommune sitt politiske liv. Styre og stell i øykommunen fra 1934 og fram til i dag, Oversikt over ordførere i Utsira Kommune: 1924-1925 Sivert Helgesen geni[ Sivert Martin Helgesen ] 1926-1928 Åsa Helgesen - Norge...